Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 17. 1. 2022 do 23. 1. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Daně z příjmů, evidence tržeb

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Ve čtvrtém vydání aktualizované a rozšířené publikace předkládá autor zpracování vybraných témat správného uplatňování příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů pro společnosti s ručením omezeným. Vždyť problematika daně z příjmů je upravena řadou daňových předpisů, pokynů a stanovisek daňové správy.
Autor z této zákonné úpravy vybírá témata, která společníci, jednatelé, ekonomové či ...     ... více

autor: Miloslav Hnátek, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 17. 1. 2022, cena: 349 Kč   NOVINKA

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Daňové a nedaňové náklady 2022

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů.
Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce.
Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým podnikatelským subjektem pečlivě sledována. Publikace je koncipována heslovitě podle jednotlivých dílčích okruhů ...     ... více

autor: Miloslav Hnátek, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 17. 1. 2022, cena: 349 Kč   NOVINKA

Daňové a nedaňové náklady 2022

Zcela legální daňové triky 2022

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností.
Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým konáním, avšak v rámci zákonů, snížit svoje daňové zatížení. Publikace přitom nesleduje postupy, jak zkreslit v ...     ... více

autor: Miloslav Hnátek, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 17. 1. 2022, cena: 359 Kč   NOVINKA

Zcela legální daňové triky 2022

téma:
Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

INFORMACE čj. MF-35908/2021/2503-4,

seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle §13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí vyhlásilo nový seznam států, jejichž příslušný orgán podepsal dokument k provedení mezinárodní smlouvy týkající se automatické výměny informací oznamovaných...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 20. 1. 2022

téma:
Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

ÚZ č. 1472 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Změny nastaly u zákonů o obcích, o krajích a o hl. městě Praze; dále se změnil zákon o obecní policii (zadržení SPZ, zabránění v jízdě vozidla) a některé další předpisy. Nový je zákon o Sbírce právních předpisů ÚSC a některých správních úřadů. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně. Některé související předpisy najdete v ÚZ Svobodný přístup k informacím, eGovernment a v ÚZ Vnitřní správa.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 17. 1. 2022, cena: 159 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1472 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

téma:
Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1471 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu státní služby. Změny nastaly zejména v úpravě minimální mzdy a zaručené mzdy. Publikace obsahuje nařízení o platových poměrech, dále katalog prací a příslušná ustanovení zákoníku práce. Všechny změny jsou vyznačeny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 17. 1. 2022, cena: 115 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1471 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

téma:
Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

Pokyn č. GFŘ-D-53 čj. 85547/21/7700-40500-711175,

pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně
Tento pokyn nahrazuje pokyn GFŘ-D-38 a nově stanoví obecné principy, podle nichž orgány Finanční správy ČR postupují při stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně. Příloha tohoto...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 28. 1. 2022

Příloha Pokynu č. GFŘ-D-53

pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně
Jedná se o přílohu pokynu GFŘ D-53 (stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně); anotaci pokynu GFŘ D-53 najdete zde .    celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 28. 1. 2022

téma:
Spotřební daně, líh, energetické daně

Vyhláška č. 8/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 150/2008 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících
Vzhledem k tomu, že správce spotřební daně a subjekty, které podle vyhlášky č. 150/2008 Sb. postupují, za poměrně dlouhé období aplikace této vyhlášky (jedná se teprve o její první...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

téma:
Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Vyhláška č. 6/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy
Novela vyhlášky je reakcí na novelu zákona o základních registrech provedenou zákonem č. 261/2021 Sb.,  změny v povinnostech popisu informačních systémů, kterými...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

Vyhláška č. 12/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
Změny vyhlášky směřují ke zefektivnění plnění povinností Národního bezpečnostního úřadu při prověřování, zda žadatelé o osvědčení fyzické osoby nebo doklad, respektive držitelé těchto veřejných...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

Vyhláška č. 13/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů
   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

téma:
Zákoník práce

Zákoník práce v praxi, 4. vydání

Publikace, která zohledňuje všechny nejnovější novely zákoníku práce k 1. 1. 2022, čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky.
Čtvrté vydání publikace zohledňuje změny legislativy v roce 2021. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, ...     ... více

autor: Jakub Tomšej, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 17. 1. 2022, cena: 279 Kč   NOVINKA

Zákoník práce v praxi, 4. vydání

Zákoník práce s výkladem 2022

Seznamte se díky této osvědčné publikaci komplexně se změnami, které přinášejí všechny novely zákoníku práce. Zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma.
V knize najdete přehledný výklad, který vás upozorňuje i na problémy při aplikaci pracovněprávních předpisů v praxi. Bude ...     ... více

autor: Jakub Tomšej, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 17. 1. 2022, cena: 179 Kč   NOVINKA

Zákoník práce s výkladem 2022

téma:
Životní prostředí

Vyhláška č. 11/2022 Sb.,

o stanovení náležitostí a způsobu zpracování pohotovostního plánu v oblasti regulace cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře a invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie náležitosti a způsob zpracování pohotovostních plánů vypracovávaných pro výjimečný přesun a pokusné...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 17. 1. 2022 do 23. 1. 2022:

Školní poradenství v praxi č. 1/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Řízení školy č. 1/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro školní družiny č. 1/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro školní jídelny č. 1/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Praktická personalistika č. 1-2-2022
vydává: Anag, spol. s r. o.,

Mzdová účetní č. 1/2022
vydává: Anag, spol. s r. o.

Účetní a daně č. 1/2022
vydává: Anag, spol. s r. o.

Účetní a daně č. 1/2022
vydává: Anag, spol. s r. o.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 17. 1. 2022 do 23. 1. 2022:

Částka 3/2022, rozeslaná dne 19. 1. 2022

5.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 18/21 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, § 12 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 8 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 45 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Částka 4/2022, rozeslaná dne 19. 1. 2022

6.   

VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2022, kterou se mění vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy

7.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 10. ledna 2022 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 8. ledna 2022

Částka 5/2022, rozeslaná dne 19. 1. 2022

8.   

VYHLÁŠKA ze dne 6. ledna 2022, kterou se mění vyhláška č. 150/2008 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících

9.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 14. ledna 2022 o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka 6/2022, rozeslaná dne 21. 1. 2022

10.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2022, kterou se mění vyhláška č. 142/2015 Sb., o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě

11.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2022 o stanovení náležitostí a způsobu zpracování pohotovostního plánu v oblasti regulace cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře a invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu

Částka 7/2022, rozeslaná dne 21. 1. 2022

12.   

VYHLÁŠKA ze dne 7. ledna 2022, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

13.   

VYHLÁŠKA ze dne 13. ledna 2022, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 17. 1. 2022 do 23. 1. 2022:

Číslo 3/2022, rozeslán dne 20. 1. 2022

3.   

Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle §13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

4.   

Pokyn č. GFŘ-D-53 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně

5.   

Příloha Pokynu č. GFŘ-D-53 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz