Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  38
 
 
zpravodajství od 16. 9. 2019 do 22. 9. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

 

ÚZ č. 1337 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

Publikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad kapitálovým trhem, podnikání na kapitálovém trhu, investiční společnosti a investiční fondy, komoditní burzy, seznam dalších relevantních předpisů. Velkých změn doznal od 1. 10. 2019 především zákon o podnikání na kapitálovém trhu a zákony o dohledu nad kapitálovým trhem. Všechny změny jsou zvýrazněny tučným písmem.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 16. 9. 2019, cena: 329 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1337 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy
TÉMA

Evropské právo

 

Úvod do evropského práva, 6. vydání

Tato publikace má čtenáři posloužit jako první elementární souhrnná informace o právu Evropské unie. Jejím cílem je na relativně malém prostoru nastínit základní prvky a principy fungování tohoto právního systému a stát se východiskem pro jeho následné hlubší studium. Toho má být dosaženo mj. odkazy na zásadnější práce v oboru evropského práva a na četnou judikaturu či přehledně strukturovaným a ...     ... více

autor: Pavel Svoboda, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 18. 9. 2019, cena: 750 Kč   NOVINKA

Úvod do evropského práva, 6. vydání
TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha V., 3. vydání

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání.
V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce ...     ... více

autor: Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran, Karel Havlíček a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 17. 9. 2019, cena: 1 070 Kč   NOVINKA

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha V., 3. vydání
TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 236/2019 Sb.,

o ocenění udělovaném předsedou vlády
Toto nařízení vlády upravuje organizační, technické a finanční podmínky spojené s udělováním ocenění „Odpovědný zahraniční investor v České republice“ předsedou vlády. Předseda...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 18. 9. 2019

TÉMA

Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

 

VYHLÁŠKA č. 243/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
Dne 22. září 2019 byla zahájena předregistrace pro nový systém elektronického mýtného (který bude zprovozněn k 1. prosinci 2019) s povinnou kaucí za zapůjčení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 22. 9. 2019, vybraná ustanovení 1. 1. 2020

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 16. 9. 2019 do 22. 9. 2019:

Částka 102/2019, rozeslaná dne 18. 9. 2019

236.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. září 2019 o ocenění udělovaném předsedou vlády

237.*  

VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2019 o vydání zlaté mince „Hrad Švihov“ po 5 000 Kč

238.*  

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 8. září 2019 o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně

239.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 16. září 2019 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. září 2019

Částka 103/2019, rozeslaná dne 19. 9. 2019

240.*  

Sdělení Ministerstva financí ze dne 11. září 2019, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026, FIX %

241.*  

Sdělení Ministerstva financí ze dne 11. září 2019, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026, CPI %

242.*  

Sdělení Ministerstva financí ze dne 11. září 2019, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020–2026, 1,25 %

Částka 104/2019, rozeslaná dne 19. 9. 2019

243.   

VYHLÁŠKA ze dne 16. září 2019, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz