Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  29
 
 
zpravodajství od 17. 7. 2023 do 23. 7. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

INFORMACE čj. MF-22657/2023/2401-1,

seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí vyhlásilo nový seznam států, jejichž příslušný orgán podepsal dokument k provedení mezinárodní smlouvy týkající se automatické výměny informací oznamovaných...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 19. 7. 2023

téma:
Evropské právo

Evropské obchodní právo

Cílem monografie je přispět k lepšímu pochopení mechanismů unijního práva a jeho dopadů na obchodněprávní vztahy v rámci tří podoblastí. První se týká podmínek pro uzavírání obchodních transakcí mezi obchodníky z členských zemí. Je pokryta pravidly, jež upravují fungování jednotného vnitřního trhu, zejména základní svobody trhu, ale i v dalších oblastech, jako je hospodářská soutěž mezi podniky, ...     ... více

autor: Martin Janků, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 18. 7. 2023, cena: 750 Kč   NOVINKA

Evropské obchodní právo

téma:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Zákon o potravinových a tabákových výrobcích - Praktický průvodce

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, prošel od svého vzniku velkým množstvím novel a jak říká sám autor, je tento předpis po vstupu ČR do Evropské unie „jen jakousi vstupní branou do světa potravinového práva a regulace tabákových výrobků, protože převažující množství relevantních předpisů je totiž dnes na úrovni práva EU“.
Komentář je určen k praktickému využití, čemuž ...     ... více

autor: Jakub Forman, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 18. 7. 2023, cena: 725 Kč   NOVINKA

Zákon o potravinových a tabákových výrobcích - Praktický průvodce

téma:
Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Právní regulace kybernetické bezpečnosti a její meze

Publikace přináší analýzu právní regulace kyberprostoru, bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti v širších teoretických a praktických souvislostech ve snaze objasnit úlohu státu a limity veřejné moci při zajištění kybernetické bezpečnosti jak z pohledu občanů České republiky, tak z hlediska mezinárodního společenství suverénních států. Přináší unikátní vhled do problematiky představením ...     ... více

autor: Kristina Ramešová, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 18. 7. 2023, cena: 550 Kč   NOVINKA

Právní regulace kybernetické bezpečnosti a její meze

Zákon o svobodném přístupu k informacím - Praktický komentář, 3. vydání

Třetí vydání úspěšného praktického komentáře k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, reaguje na „velkou“ novelu č. 241/2022 Sb. Kromě zapracování požadavků směrnice o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru přinesla novela i řadu významných změn reagujících na problémy dosavadní praxe.
Stejně jako předchozí vydání obsahu kniha praktické příklady ...     ... více

autor: Jitka Jelínková, Miloš Tuháček, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 18. 7. 2023, cena: 770 Kč   NOVINKA

Zákon o svobodném přístupu k informacím - Praktický komentář, 3. vydání

téma:
Trestní předpisy

Trestní zákoník. Komentář. 3. vydání

Třetí vydání Velkého komentáře k trestnímu zákoníku autorského kolektivu pod vedením profesora Šámala zachycuje právní stav k 1. lednu 2023, a to včetně poslední novelizace provedené zákonem č. 429/2022 Sb.
Komentář zachována osvědčenou úpravu a strukturu, včetně všech rubrik, a proto u každého ustanovení trestního zákoníku je vedle vlastního textu komentáře uvedena literatura, související ...     ... více

autor: Pavel Šámal a kolektiv, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 18. 7. 2023, cena: 8 900 Kč   NOVINKA

Trestní zákoník. Komentář. 3. vydání

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 17. 7. 2023 do 23. 7. 2023:

Účetní a daně č. 6/2023
vydává: Anag, spol. s r. o.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 7-8/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 17. 7. 2023 do 23. 7. 2023:

Číslo 9/2023, rozeslán dne 19. 7. 2023

11.   

Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle §13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz