Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  21
 
 
zpravodajství od 16. 5. 2022 do 22. 5. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

Vyhláška č. 118/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 209/2021 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva
Odměnu a náhradu hotových výdajů spojených s výkonem činnosti likvidátora úvěrové instituce a způsob její výplaty bude nyní podle stanovených pravidel určovat Česká národní banka...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 29. 5. 2022

téma:
Exekuční řád, Veřejné dražby

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Třetí vydání vysokoškolské učebnice obsahuje aktualizovaný výklad řízení vykonávacího, exekučního a insolvenčního podle právního stavu platného k 1. lednu 2022.
Vymáhání civilních práv je pojednáno nejprve obecně, následně jsou vyloženy soudní výkon rozhodnutí podle občanského soudního řádu včetně řízení s mezinárodním prvkem, exekuční řízení vedené podle exekučního řádu a jednotlivé způsoby ...     ... více

autor: Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 17. 5. 2022, cena: 550 Kč   NOVINKA

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

téma:
Oceňování majetku, Cenové předpisy

Výměr MF č. 04/2022 čj. MF-15108/2022/16-2,

kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
Upřesňují se podmínky uplatňování bezplatné přepravy ve 2. vozové třídě vlaků pro osoby, které opustily Ukrajinu v souvislosti s probíhající vojenskou invazí Ruské federace na...   celá anotace

CENOVÝ
VĚSTNÍK

účinnost: 20. 5. 2022

téma:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Nařízení vlády č. 120/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Novelou se stanoví, ruší nebo prodlužují výjimky ze zákazu používání některých nebezpečných látek ve zdravotnických prostředcích a osvětlovacích zařízeních.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 21. 5. 2022, vybraná ustanovení 1. 10. 2022

Nařízení vlády č. 121/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
Novelou se zakazuje v hračkách používat látky atranol, chloratranol a methyl-okt-2-ynoát (ve větším než stopovém množství), rozšiřuje seznam alergenních vonných látek, o...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 5. 7. 2022, vybraná ustanovení 5. 12. 2022

téma:
Správní řád, soudní řád správní, přestupky

Správní právo, Zvláštní část (vybrané kapitoly), 3. vydání

Učebnice seznamuje s právní úpravou vybraných resortů a subresortů veřejné správy – s vnitřní správou, správou školství, živností, stavební správou, správou kultury, zdravotnictví, policie, hornictví a geologie a právní úpravou obrany státu.
Text je zaměřen zejména na českou platnou právní úpravu vybraných oblastí, která je však uvedena v kontextu historického vývoje a také v souvislostech ...     ... více

autor: Vladimír Sládeček, Olga Pouperová, Lucia Madleňáková a kolektiv, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 17. 5. 2022, cena: 720 Kč   NOVINKA

Správní právo, Zvláštní část (vybrané kapitoly), 3. vydání

téma:
Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1490 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, informační systémy veřejné správy, elektronická identifikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce, právo na digitální služby, přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací) a Kybernetická bezpečnost. Byla novelizována řada zákonů, z nichž nejzásadnější jsou změny zákona o elektronických komunikacích a zákona o základních registrech; změny se dotkly také některých vyhlášek.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 16. 5. 2022, cena: 197 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1490 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

téma:
Trestní předpisy

Rekognice osob v trestním řízení

Kniha se věnuje rekognici osob v trestním řízení, která představuje komplexní a multidisciplinární problematiku velmi náročnou a procesně křehkou z hlediska řádné realizace. Zahraniční výzkumy přitom prokazují, nakolik nebezpečným až fatálním se může stát i dílčí pochybení pro nevinné osoby, dostanou-li se do hledáčku orgánů činných v trestním řízení jako možní pachatelé.
Monografie usiluje o ...     ... více

autor: Marek Dvořák, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 17. 5. 2022, cena: 580 Kč   NOVINKA

Rekognice osob v trestním řízení

téma:
Zdravotnická povolání

Vyhláška č. 122/2022 Sb.,

o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene radiologického
Stanoví se činnosti, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu, získá-li certifikát o absolvování základního kmene radiologického.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 16. 5. 2022 do 22. 5. 2022:

Částka 60/2022, rozeslaná dne 17. 5. 2022

117.*  

VYHLÁŠKA ze dne 26. dubna 2022 o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Mikulov“ po 5 000 Kč

118.   

VYHLÁŠKA ze dne 5. května 2022, kterou se mění vyhláška č. 209/2021 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva

119.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 22. března 2022 sp. zn. Pl. ÚS 7/18 ve věci návrhu na zrušení části § 65 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka 61/2022, rozeslaná dne 20. 5. 2022

120.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. dubna 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

121.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. května 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

122.   

VYHLÁŠKA ze dne 11. května 2022 o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene radiologického

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 16. 5. 2022 do 22. 5. 2022:

Částka 8/2022, rozeslaná dne 17. 5. 2022

16.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se ve Sbírce mezinárodních smluv vyhlašuje Úmluva o centralizovaném celním řízení týkající se přerozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu EU

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz