Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  12
 
 
zpravodajství od 16. 3. 2020 do 22. 3. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

Pokyn GFŘ-D-44 čj. 18787/20/7700-10123,

k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení
V souvislosti s mimořádnými opatřeními spojenými s šířícím se onemocněním COVID-19 se stanoví podmínky a postup prominutí úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 16. 3. 2020

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Liberační opatření Ministerstva financí a další úlevy pro podnikatele a ostatní subjekty v souvislosti s koronavirem (aktualizováno 24. 3. 2020)

Liberační balíček I přináší: prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmů nebo vyúčtování daně z příjmů fyzických nebo právnických osob vč. úroku z prodlení bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem, podají-li fyzické nebo právnické osoby daňové přiznání nebo vyúčtování a uhradí tuto daň nejdéle do 1. července 2020, to se však nevztahuje na vyúčtování ...     ... více

redakční zpráva

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

 

Pokyn GFŘ-D-44 čj. 18787/20/7700-10123,

k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení
V souvislosti s mimořádnými opatřeními spojenými s šířícím se onemocněním COVID-19 se stanoví podmínky a postup prominutí úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 16. 3. 2020

ROZHODNUTÍ čj. MF-7108/2020/3901 -2,

o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události
V souvislosti s mimořádnými opatřeními spojenými s šířícím se onemocněním COVID-19 ministryně financí rozhodla o prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmů...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 16. 3. 2020

TÉMA

Krizové zákony, HZS, požární ochrana

 

Opatření vlády v souvislosti se šířením koronaviru

Vláda České republiky vyhlásila svým usnesením č. 69/2020 Sb. ze dne 12. března 2020 nouzový stav. Na základě nouzového stavu vyhlásila vláda řadu krizových opatření, která zejména omezují aktivity lidí a firem; vláda současně provedla kroky ke zmírnění dopadů těchto opatření na zaměstnavatele, OSVČ a rodiče pečující o děti; tato krizová opatření vlády najdete zde.

redakční zpráva

TÉMA

Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

 

ÚZ č.1367 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

Publikace obsahuje novelizovaný stavební zákon se změnami, které se týkají menších vodních děl a terénních úprav k zadržování vody v krajině, oznamování dokončených staveb, podrobností územního a regulačního plánu, a další změny. Dále je zde 10 prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, zákon o vyvlastnění, zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, a platné znění autorizačního zákona. Celkem 17 právních předpisů v aktuálním znění. Všechny změněné části textů jsou zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 16. 3. 2020, cena: 259 Kč   NOVINKA

ÚZ č.1367 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy
TÉMA

Zahraniční obchod

 

Nařízení vlády č. 103/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu
V přílohách se zejména mění podmínky povolení pro dovoz expanzních zbraní a zbraní určených pro střelivo typu Flobert.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2020

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 16. 3. 2020 do 22. 3. 2020:

Částka 37/2020, rozeslaná dne 16. 3. 2020

96.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2020 č. 238 o přijetí krizového opatření

97.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2020 č. 239 o přijetí krizového opatření

98.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2020 č. 240 o přijetí krizového opatření

99.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2020 č. 241 o přijetí krizového opatření

xxx.   

Sdělení Ministerstva vnitra

Částka 36/2020, rozeslaná dne 17. 3. 2020

91.*  

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 28. února 2020 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

92.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 13. března 2020 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

93.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 16. března 2020 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

94.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. března 2020 o vydání cenového předpisu č. 4/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a cenového rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci

95.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 16. března 2020 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2020

Částka 40/2020, rozeslaná dne 17. 3. 2020

104.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. března 2020 o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

105.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 17. března 2020 č. 243 o přijetí krizového opatření

Částka 38/2020, rozeslaná dne 18. 3. 2020

100.   

Sdělení Ministerstva financí ze dne 6. března 2020, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, FIX %

101.   

Sdělení Ministerstva financí ze dne 6. března 2020, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, CPI %

102.   

Sdělení Ministerstva financí ze dne 6. března 2020, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, 1,30 %

Částka 39/2020, rozeslaná dne 18. 3. 2020

103.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. března 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu

Částka 41/2020, rozeslaná dne 18. 3. 2020

106.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2020 č. 247 o přijetí krizového opatření

107.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2020 č. 248 o přijetí krizového opatření

108.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2020 č. 249 o přijetí krizového opatření

xxx.   

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra  o opravě tiskové chyby v sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb uveřejněném v částce 37/2020 Sb.

Částka 42/2020, rozeslaná dne 19. 3. 2020

109.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 19. března 2020 č. 262 o přijetí krizového opatření

110.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 19. března 2020 č. 264 o přijetí krizového opatření

111.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 19. března 2020 č. 266 o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb.

112.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 19. března 2020 č. 267 o přijetí krizového opatření

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 16. 3. 2020 do 22. 3. 2020:

Částka 8/2020, rozeslaná dne 17. 3. 2020

11.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 16. 3. 2020 do 22. 3. 2020:

Číslo 4/2020, rozeslán dne 16. 3. 2020

4.   

R O Z H O D N U T I o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události

5.   

Pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení Č. j. 18787/20/7700-10123

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz