Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  42
 
 
zpravodajství od 16. 10. 2023 do 22. 10. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Cizinci, Azyl

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

Od července 2023 se zásadně změnily dva základní zákony, a to zákon o pobytu cizinců na území ČR (245 změn a doplnění) a zákon o azylu (188 změn a doplnění). Nově byl do publikace zařazen zákon o státním občanství ČR a vybraná ustanovení k zaměstnávání cizinců. Publikace obsahuje aktuální soubor 27 předpisů včetně kapitoly obsahující právní úpravu vztahů k ukrajinským občanům v souvislosti s válkou na Ukrajině. Dále je zde rovněž tzv. vízový kodex, Ženevská úmluva o uprchlících a další předpisy. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 16. 10. 2023, cena: 249 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

téma:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Vyhláška č. 311/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích
Novelou se zejména zavádí definice jednotlivých typů ověřovacích elementů (zjevné, poloskryté, skryté) a upravuje způsob označení tabákových výrobků...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 10. 2023, vybraná ustanovení 1. 1. 2025

Vyhláška č. 312/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny
Novelou se zpřesňují podmínky pro zmrazené potraviny.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Sociální pojištění

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 313/2023 Sb.,

kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2024
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo pro rok 2024 tyto redukční hranice pro účely úpravy denního vyměřovacího základu v nemocenského pojištění: první redukční hranice činí...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 20. 10. 2023

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 16. 10. 2023 do 22. 10. 2023:

Částka 146/2023, rozeslaná dne 20. 10. 2023

311.   

VYHLÁŠKA ze dne 11. října 2023, kterou se mění vyhláška č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích

312.   

VYHLÁŠKA ze dne 11. října 2023, kterou se mění vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

313.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. října 2023, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2024

314.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 10. října 2023 o vyhlášení nových a dodatečných voleb

315.*  

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 10. října 2023 o vydání cenových rozhodnutí

xxx.   

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaci

Částka 147/2023, rozeslaná dne 20. 10. 2023

316.*  

VYHLÁŠKA ze dne 12. října 2023 o Programu statistických zjišťování na rok 2024

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz