Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 16. 1. 2023 do 22. 1. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Autorské právo, průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o ochraně označení původu, o ochraně práv k odrůdám rostlin, o patentových zástupcích, o ochraně práv k odrůdám, o ochraně olympijských symbolik a další předpisy; celkem 37 předpisů v úplném znění včetně vyhlášek a vybraných ustanovení souvisejících předpisů; tučné zvýraznění posledních změn. Součástí publikace jsou přehledy mezinárodního práva duševního vlastnictví vázaného Českou republikou a práva duševního vlastnictví EU.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 16. 1. 2023, cena: 159 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

téma:
Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

Nemovité věci v daních

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském i občanském životě mnohého poplatníka daně z příjmů fyzických osob.
Mnoho poplatníků z řad fyzických osob se ...     ... více

autor: Miloslav Hnátek, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 18. 1. 2023, cena: 389 Kč   NOVINKA

Nemovité věci v daních

téma:
Daně z příjmů

Daňové a nedaňové náklady 2023

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Nové vydání je upraveno na podmínky roku 2023 a je také rozšířeno o další odborné informace a stanoviska. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým podnikatelským ...     ... více

autor: Miloslav Hnátek, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 18. 1. 2023, cena: 389 Kč   NOVINKA

Daňové a nedaňové náklady 2023

Zcela legální daňové triky 2023

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým konáním, avšak v rámci zákonů, snížit svoje daňové zatížení.
Publikace přitom nesleduje postupy, jak zkreslit v ...     ... více

autor: Miloslav Hnátek, podle stavu k 18. 1. 2023, cena: 389 Kč   NOVINKA

Zcela legální daňové triky 2023

téma:
Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Vyhláška č. 13/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
S ohledem na výrazný růst spotřebitelských cen potravin se zvyšují finanční limity na nákup potravin pro školní stravování. Rozpětí těchto limitů slouží pro stanovení výše...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2023

téma:
Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

Vyhláška č. 12/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
Smyslem provedené změny je snížení administrativní zátěže některých osob nebo jednotek sektoru veřejných institucí při předkládání vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 18. 1. 2023

téma:
Státní služba

ÚZ č. 1523 - Státní služba

Od ledna 2023 nabyla účinnosti zásadní novela zákona o státní službě, která se dotkla více než šedesáti ustanovení zákona. Ke stejnému datu se rovněž změnila vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky. Vedle zákona je v publikaci 14 dalších aktuálních nařízení vlády a vyhlášek –obory státní služby, placené překážky v práci, pravidla pro sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby, organizace služebního úřadu, opatření související s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání, rovnocennost některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, a další předpisy. V souvislosti se změnami zákona byl upraven i podrobný rejstřík k zákonu.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 16. 1. 2023, cena: 99 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1523 - Státní služba

téma:
Zdravotnická povolání

Vyhláška č. 14/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání
Stanoví se náležitosti a vzor osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu povolání jiného odborného pracovníka. Dále je provedena oprava legislativně-technické chyby v příloze č....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 16. 1. 2023 do 22. 1. 2023:

Částka 7/2023, rozeslaná dne 17. 1. 2023

12.   

VYHLÁŠKA ze dne 5. ledna 2023, kterou se mění vyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

13.   

VYHLÁŠKA ze dne 3. ledna 2023, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Částka 8/2023, rozeslaná dne 17. 1. 2023

14.   

VYHLÁŠKA ze dne 6. ledna 2023, kterou se mění vyhláška č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání

Částka 9/2023, rozeslaná dne 17. 1. 2023

15.*  

VYHLÁŠKA ze dne 5. ledna 2023 o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 2008 s přítiskem

16.*  

VYHLÁŠKA ze dne 5. ledna 2023 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jana Blahoslava

17.*  

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 29. prosince 2022 o vydání cenového rozhodnutí

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 16. 1. 2023 do 22. 1. 2023:

Číslo 2/2023, rozeslán dne 17. 1. 2023

2.*  

Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 367/2015 Sb. Informace k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2022 v souvislosti s tzv. Zjednodušenou evidencí dotací (ZED)

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz