Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  34
 
 
zpravodajství od 15. 8. 2022 do 21. 8. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

Vyhláška č. 237/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů
Sazby stravného za každý kalendářní den pracovní cesty zaměstnance (s výjimkou níže uvedených zaměstnanců odměňovaných platem) činí nejméně: 120 Kč (dosud 99 Kč), trvá-li pracovní...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 20. 8. 2022

téma:
Daně z příjmů, evidence tržeb

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou San Marino o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. července 2022 vstoupila v platnost smlouva o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému...   celá anotace

SBÍRKA
MEZ. SMLUV

platnost: 18. 8. 2022

téma:
Oceňování majetku, Cenové předpisy

Sdělení Ministerstva financí č. 238/2022 Sb.,

o vydání výměru MF č. 06/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
Viz anotaci výměru MF č. 06/2022, který byl 28. 7. 2022 publikován v částce 16/2022 Cenového věstníku – zde .    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 19. 8. 2022

téma:
Vysoké školství

ÚZ č. 1499 - Vysoké školství

Publikace obsahuje aktuální text zákona o vysokých školách a aktuální znění 5 nařízení vlády a vyhlášek, které podrobněji rozvádějí některá ustanovení zákona. Nově je zařazen zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s válkou na Ukrajině. Všechny změny textů jsou vyznačeny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 22. 8. 2022, cena: 99 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1499 - Vysoké školství

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 15. 8. 2022 do 21. 8. 2022:

Částka 110/2022, rozeslaná dne 19. 8. 2022

236.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. července 2022 o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2023

237.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. srpna 2022, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů

238.   

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 5. srpna 2022 o vydání výměru MF č. 06/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022

239.*  

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 15. srpna 2022 o vydání cenových rozhodnutí

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 15. 8. 2022 do 21. 8. 2022:

Částka 15/2022, rozeslaná dne 18. 8. 2022

26.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané 13. listopadu 1990 v Praze

Částka 16/2022, rozeslaná dne 18. 8. 2022

27.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o podpisu smlouvy mezi Českou republikou a Republikou San Marino o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz