Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  25
 
 
zpravodajství od 15. 6. 2020 do 21. 6. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

Koronavirová legislativa v uplynulém týdnu

22. 6. 2020: vláda schválila záměr dotačního programu pro kulturní a kreativní průmysl – tisková zpráva zde,
19. 6. 2020: MPO vyhlásilo výzvu k programu COVID – Nájemné – tisková zpráva a text výzvy zde
19. 6. 2020: prezident podepsal tři nové zákony:
- zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020,
- zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2,
- zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020.
 
Další vývoj budeme každý sledovat na webových stránkách – zde.
 

Dobré dny Vám přeje
redakce Nakladatelství Sagit, a.s.
 
 

TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Procesněprávní vztah

Předkládaná publikace je po velmi dlouhé době ucelenou monografií, která se dopodrobna zabývá koncepcí procesněprávního vztahu, s níž přišel O. Bülow před více jak 150 lety. Procesněprávní vztah je sice teoretickým konstruktem, avšak i v soudobé právní vědě a praxi má své náležité místo, kdy může napomoci hlouběji pochopit jednotlivé právní instituty a vyřešit též konkrétní problémy, s nimiž se ...     ... více

autor: Petr Coufalík, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 16. 6. 2020, cena: 390 Kč   NOVINKA

Procesněprávní vztah
TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Nemovité věci v podnikání, 4. vydání

Čtvrté, aktualizované a doplněné vydání této publikace je určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním nemovitých věcí při podnikání, popřípadě sami s nemovitými věcmi obchodují. Ve všech uvedených případech se podnikatelé ...     ... více

autor: Jiří Vychopeň, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 16. 6. 2020, cena: 385 Kč   NOVINKA

Nemovité věci v podnikání, 4. vydání
TÉMA

Zdravotní služby

 

Vyhláška č. 279/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
Tato novela vyhlášky upravuje: podmínky používání a náležitosti „pacientského souhrnu“ , jakožto součásti zdravotnické dokumentace, náležitostí požadavku poskytovatele zdravotních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Vyhláška č. 278/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve znění vyhlášky č. 324/2003 Sb.
Mění se výčet dokladů, jimiž se při posuzování podmínek pro udělení licence k činnosti odborného lesního hospodáře nebo k oprávnění zpracovávat lesní hospodářské plány a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

TÉMA

Životní prostředí

 

Nařízení vlády č. 277/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
V zájmu lepší ochrany vodních zdrojů ve zranitelných oblastech (území s povrchovými nebo podzemními vodami s nadlimitními koncentracemi dusičnanů) se zpřesňuje zejména: období zákazu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 15. 6. 2020 do 21. 6. 2020:

Obec a finance č. 2-3/2020
vydává: Triada, spol. s r. o.

Speciál pro ZUŠ + časopis Řízení školy č. 3/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro MŠ + časopis Řízení školy č. 3/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Řízení školy č. 6/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 5/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 5/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 6/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 7-8/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 15. 6. 2020 do 21. 6. 2020:

Částka 103/2020, rozeslaná dne 16. 6. 2020

273.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 11. června 2020 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

274.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 15. června 2020 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice konaných ve dnech 5. a 6. června 2020 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. června 2020 (II. kolo)

Částka 104/2020, rozeslaná dne 19. 6. 2020

275.*  

Sdělení Ministerstva financí ze dne 11. června 2020, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 IV, FIX %

276.*  

Sdělení Ministerstva financí ze dne 11. června 2020, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 IV, CPI %

Částka 105/2020, rozeslaná dne 19. 6. 2020

277.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

278.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2020, kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve znění vyhlášky č. 324/2003 Sb.

Částka 106/2020, rozeslaná dne 19. 6. 2020

279.   

VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2020, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz