Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  16
 
 
zpravodajství od 15. 4. 2024 do 21. 4. 2024

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

týdenní novinky v rámci tématu:
Cizinci, Azyl

Zákon č. 89/2024 Sb.,

kterým se mění volební a některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb
S ohledem na zavedení seznamu voličů podle zákona o správě voleb odpadá dosavadní důvod pro vedení údajů v informačním systému cizinců – příslušná ustanovení zákona o pobytu cizinců se zrušují....   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 1. 2026

týdenní novinky v rámci tématu:
Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty 2024

Jedenácté vydání této publikace obsahuje novelizovaná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, k 1. lednu 2024 a s tím související nové a upřesněné výklady tohoto zákona. Výklad všech ustanovení zákona o DPH je doplněn o množství příkladů z praxe.
Publikaci tak využijí všichni, kteří se při své práci s DPH setkávají a potřebují této problematice porozumět.
Kniha obsahuje ...     ... více

autor: Zdeněk Kuneš, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 18. 4. 2024, cena: 919 Kč   NOVINKA

Daň z přidané hodnoty 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Evropské právo

Zákon č. 89/2024 Sb.,

kterým se mění volební a některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb
Rozsáhlé změny zákona se dotýkají např. těchto oblastí: kandidátní listiny – nejvyšší počet kandidátů, které může volební strana uvést na kandidátní listině, je o jednu třetinu...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 1. 2026

týdenní novinky v rámci tématu:
Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

Zákon č. 89/2024 Sb.,

kterým se mění volební a některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb
Z obou novelizovaných zákonů se vypouští ustanovení, která upravují způsoby uveřejnění rozhodnutí o počtu členů zastupitelstev obcí, hlavního města Prahy a jeho městských částí na...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 1. 2026

týdenní novinky v rámci tématu:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od posledního vydání došlo k velkým změnám zákona o pozemních komunikacích a zákona o dráhách. Změněny byly také některé další předpisy. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. 

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 22. 4. 2024, cena: 247 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

týdenní novinky v rámci tématu:
Sociální pojištění

Zákon č. 89/2024 Sb.,

kterým se mění volební a některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb
Výslovně se stanoví, že člen okrskové volební komise není pro účely zákona o pojistném na sociálním zabezpečení považován za zaměstnance, a proto nebude účasten nemocenského pojištění....   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 1. 2026

týdenní novinky v rámci tématu:
Správní řád, soudní řád správní, přestupky

Zákon č. 89/2024 Sb.,

kterým se mění volební a některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb
Upřesňují se ustanovení týkající se soudní ochrany ve věcech seznamu voličů; zavádí se možnost soudní ochrany v případě, že není vyhověno žádosti voliče o vydání voličského...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 1. 2026

týdenní novinky v rámci tématu:
Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Zákon č. 89/2024 Sb.,

kterým se mění volební a některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb
Podle zákona o správě voleb mají všechny obecní úřady povinnost zajistit v době hlasování přítomnost zaměstnance na obecním úřadě (pro případ, že okrsková volební komise bude muset ve volební...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 1. 2026

týdenní novinky v rámci tématu:
Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

Zákon č. 89/2024 Sb.,

kterým se mění volební a některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb
K oběma novelizovaným zákonům: Ze zákonů se vypouští úprava institutů a postupů, které budou nově upraveny pouze v zákoně o správě voleb s obecnou platností pro všechny druhy...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 1. 2026, vybraná ustanovení 1. 7. 2024, 1. 1. 2027

ÚSTAVNÍ Zákon č. 87/2024 Sb.,

kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
A) K ústavnímu zákonu č. 1/1993 Sb. Zpřesňují se ustanovení ohledně  územního vymezení volebních obvodů pro volby do Senátu, termínu voleb do Poslanecké sněmovny a do...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 1. 2026

týdenní novinky v rámci tématu:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Vyhláška č. 92/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 188/2023 Sb.
Mění a doplňují se zejména: definice pojmu “prakticky prostý škodlivých organismů” tak, jako již je tento pojem definován ve vyhlášce č. 96/2018 Sb., o množitelských...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 5. 2024

Vyhláška č. 93/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
Provedené změny se týkají: uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu ekologického heterogenního materiálu, úpravy skupin porostů rozmnožovacího materiálu s cílem odstranit možné...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 5. 2024

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Přehled právních aktů vyhlášených od 15. 4. 2024 do 21. 4. 2024:

87/2024 Sb.   

ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne 6. března 2024, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

16. 4. 2024

88/2024 Sb.*  

ZÁKON ze dne 6. března 2024 o správě voleb

16. 4. 2024

89/2024 Sb.   

ZÁKON ze dne 6. března 2024, kterým se mění volební a některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb

16. 4. 2024

90/2024 Sb.*  

ZÁKON ze dne 6. března 2024 o zbraních a střelivu

16. 4. 2024

91/2024 Sb.*  

ZÁKON ze dne 6. března 2024 o munici

16. 4. 2024

92/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 28. března 2024, kterou se mění vyhláška č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 188/2023 Sb.

18. 4. 2024

93/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 28. března 2024, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů

18. 4. 2024

94/2024 Sb.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 28. února 2024 sp. zn. Pl. ÚS 34/23 ve věci návrhu na zrušení čl. 7 odst. 3, 4 a 5 obecně závazné vyhlášky obce Vlkančice č. 2/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

18. 4. 2024

95/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 16. dubna 2024 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

18. 4. 2024

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz