Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  12
 
 
zpravodajství od 15. 3. 2021 do 21. 3. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

 

ÚZ č. 1428 - Bankovnictví, Praní špinavých peněz, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu; stavební spoření. Od posledního vydání byl zásadně novelizován zejména zákon proti praní špinavých peněz, zákon o bankách, zákon o kampeličkách a zákon o centrální evidenci účtů. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 15. 3. 2021, cena: 319 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1428 - Bankovnictví, Praní špinavých peněz, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů
TÉMA

Energetika

 

Vyhláška č. 125/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
Rozsáhlou novelou se mění úprava registrací odběrných a předávacích míst, mění úprava výrobce první kategorie, vyhláška uvádí do souladu s vyhláškou o měření...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022, vybraná ustanovení 1. 4. 2021

TÉMA

Občanský zákoník

 

Občanský zákoník, Komentář, Svazek VI (§ 2521 až 3081), 2. vydání

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního vydání k problematice vznikla, a především reaguje na každodenní problémy praxe a snaží se je překlenout výkladem.
Komentář vznikl pod vedením emeritního profesora katedry občanského práva ...     ... více

autor: Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv, podle stavu k 17. 3. 2021, cena: 3 200 Kč   NOVINKA

Občanský zákoník, Komentář, Svazek VI (§ 2521 až 3081), 2. vydání /Wolters/
TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

Vyhláška č. 129/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů
Touto novelou se upravují podrobnosti poskytování stravenkového paušálu v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích v situacích, kdy ve vlastním stravovacím...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2021

TÉMA

Sociální zabezpečení

 

Zákon č. 136/2021 Sb.,

o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů
Nebudou-li žadatelem o výplatu přídavku na dítě, příspěvku na bydlení nebo zvýšení příspěvku na péči  doloženy nové skutečnosti, budou úřady práce při...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 19. 3. 2021

TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2021

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2021 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví.
Ze změn pro rok 2021 vybíráme:
• zpětné uplatnění ...     ... více

vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 17. 3. 2021, cena: 659 Kč   NOVINKA

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2021

Podvojné účetnictví 2021

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi - vypichujeme změny v oblasti hmotného majetku a nehmotného majetku, možnost zpětného uplatnění daňové ztráty či nová pravidla pro výplatu vlastního kapitálu dle novely zákona o obchodních ...     ... více

autor: Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 17. 3. 2021, cena: 239 Kč   NOVINKA

Podvojné účetnictví 2021
TÉMA

Životní prostředí

 

Vyhláška č. 126/2021 Sb.,

o způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Mění se, resp. ruší a nově se stanoví postup při výpočtu výše škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na hospodářských zvířatech, rybách, včelstvech, včelařských zařízeních a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2021

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 15. 3. 2021 do 21. 3. 2021:

Řízení školy č. 3/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy č. 2/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro školní jídelny č. 2/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro školní družiny č. 2/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 15. 3. 2021 do 21. 3. 2021:

Částka 50/2021, rozeslaná dne 15. 3. 2021

130.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2021 č. 292 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb.

Částka 47/2021, rozeslaná dne 17. 3. 2021

125.   

VYHLÁŠKA ze dne 9. března 2021, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů

Částka 48/2021, rozeslaná dne 17. 3. 2021

126.   

VYHLÁŠKA ze dne 11. března 2021 o způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

127.*  

VYHLÁŠKA ze dne 8. března 2021, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů

128.*  

Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 12. března 2021 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Částka 49/2021, rozeslaná dne 17. 3. 2021

129.   

VYHLÁŠKA ze dne 9. března 2021, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů

xxx.   

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 90/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 51/2021, rozeslaná dne 18. 3. 2021

131.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2021 č. 296 o přijetí krizového opatření

132.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2021 č. 297 o přijetí krizového opatření

133.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2021 č. 298 o přijetí krizového opatření

134.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2021 č. 299 o přijetí krizového opatření

135.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2021 č. 300 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb.

Částka 52/2021, rozeslaná dne 19. 3. 2021

136.   

ZÁKON ze dne 17. března 2021 o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz