Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  47
 
 
zpravodajství od 15. 11. 2021 do 21. 11. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Advokáti, notáři, soudci a soudy

Vyhláška č. 406/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Dosavadní paragraf 12a, který pro některé případy právních služeb stanovil snížení odměny za úkony, se zrušuje.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ... -Komentář, 2. vydání

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známý rovněž jako zákon proti praní špinavých peněz, primárně slouží k zabránění zneužití finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a finanční podpory terorismu.
Od prvního vydání této publikace, tedy od srpna 2017, se nezměnilo nic na skutečnosti, že problematika ...     ... více

autor: Michaela Katolická, Ján Béreš, Michaela Hladká, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 9. 11. 2021, cena: 820 Kč   NOVINKA

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ... -Komentář, 2. vydání

téma:
Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

Nařízení vlády č. 405/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Od ledna 2022 se minimální mzda zvyšuje takto: základní sazba minimální mzdy pro stanovenu týdenní pracovní dobu 40 hodin se zvyšuje z 90,50 Kč/hod. na 96,40 Kč/hod. nebo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Mezinárodní justiční spolupráce, státní zastupitelství

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Publikace obsahuje aktuální texty zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona o státním zastupitelství po menších novelách k 1. 1. 2022. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné vyhlášky včetně novelizované vyhlášky o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli. S touto publikací souvisí ÚZ Trestní předpisy

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 15. 11. 2021, cena: 111 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

téma:
Odměňování státních zaměstnanců

Nařízení vlády č. 405/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Od ledna 2022 se minimální mzda zvyšuje takto: základní sazba minimální mzdy pro stanovenu týdenní pracovní dobu 40 hodin se zvyšuje z 90,50 Kč/hod. na 96,40 Kč/hod. nebo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Nařízení vlády č. 405/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Od ledna 2022 se minimální mzda zvyšuje takto: základní sazba minimální mzdy pro stanovenu týdenní pracovní dobu 40 hodin se zvyšuje z 90,50 Kč/hod. na 96,40 Kč/hod. nebo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

ÚZ č. 1453 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Aktualizovaný soubor zákonů a dalších právních předpisů – od minulého vydání došlo ke změnám zákona o posuzování shody, zákona o technických požadavcích na výrobky, zákona o České obchodní inspekci a zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Publikace obsahuje také příslušné prováděcí předpisy. Všechny změny jsou v textech zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 15. 11. 2021, cena: 139 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1453 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

téma:
Správní řád, soudní řád správní, přestupky

Zákon o nakládání se zbraněmi ... - Komentář

Publikace je vůbec prvním komplexním zpracováním zcela nového zákona č. 14/2021 Sb., o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky. Kniha vychází s minimálním odstupem od nabytí účinnosti prováděcího nařízení vlády č. 255/2021 Sb., svým čtenářům proto nabízí vysoce aktuální vhled do této problematiky.
Komentář je určen nejen ...     ... více

autor: Jan Dvořák, David Hejč, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 9. 11. 2021, cena: 319 Kč   NOVINKA

Zákon o nakládání se zbraněmi ... - Komentář

téma:
Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Vyhláška č. 409/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 415/2016 Sb.
V návaznosti na nové územně správní členění státu podle zákona č. 51/2020 Sb. (zákon o územně správním členění státu) se uvádí do souladu i obsah základního registru územní identifikace,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Životní prostředí

Zákon č. 413/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Z důvodu odstranění interpretační nejasnosti se jednoznačně stanoví, že závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí musí být platné v době vydání...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 20. 11. 2021

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 15. 11. 2021 do 21. 11. 2021:

Částka 182/2021, rozeslaná dne 19. 11. 2021

404.*  

VYHLÁŠKA ze dne 8. listopadu 2021 o Programu statistických zjišťování na rok 2022

Částka 183/2021, rozeslaná dne 19. 11. 2021

405.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. listopadu 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

406.   

VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2021, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

407.*  

VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2021 o vydání pamětní stříbrné mince po 10 000 Kč ke 100. výročí založení Velké Prahy

408.*  

SDĚLENÍ Ústavního soudu

Částka 184/2021, rozeslaná dne 19. 11. 2021

409.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2021, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 415/2016 Sb.

410.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 10. listopadu 2021 o vyhlášení a uveřejnění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021 ve volebním kraji:

Částka 187/2021, rozeslaná dne 19. 11. 2021

413.   

ZÁKON ze dne 26. října 2021, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz