Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  38
 
 
zpravodajství od 14. 9. 2020 do 20. 9. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-87,

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Austrálie i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 14. 9. 2020

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokolu k ní
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dnem 11. srpna 2020 vstoupila v platnost smlouva mezi Českou republikou a Ghanou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní...   celá anotace

SBÍRKA
MEZ. SMLUV

účinnost: 17. 9. 2020

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-88,

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Litevskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Litva i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 17. 9. 2020

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-88,

ke Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Japonsko i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 17. 9. 2020

TÉMA

Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

 

Vyhláška č. 370/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Novela upravuje: náležitosti dokladu o nákladu při provozování silniční dopravy pro cizí potřebu, pro vlastní potřebu, způsob a náležitosti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2020

Vyhláška č. 371/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Provedenými změnami se implementuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014; věcně se jedná o úpravu podrobností používání tachografů, upřesňuje systém...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2020

TÉMA

Trestní předpisy

 

ÚZ č. 1389 - Trestní předpisy

Od října 2020 dochází k velkým změnám trestního zákoníku a trestního řádu; v publikaci jsou již také přehledně zapracovány změny trestního řádu, které nabydou účinnosti od ledna 2021. Dále se mění zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, zákon o výkonu vazby, zákon o výkonu trestu odnětí svobody, zákon o soudnictví ve věcech mládeže a dva další zákony. Novelizovány byly také 2 nařízení vlády a 3 vyhlášky. Cekově publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 14. 9. 2020, cena: 219 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1389 - Trestní předpisy
TÉMA

Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

 

Zákon o realitním zprostředkování - Komentář

Komentář k zákonu o realitním zprostředkování umožní čtenáři pochopit dopady nové právní úpravy, která obor výrazně ovlivnila. Autorský kolektiv díky přesahu svých znalostí a dovedností poskytuje odpovědi na řadu praktických otázek, které mohou při poskytování či čerpání realitních služeb vzniknout.
Komentář je napsán jazykem srozumitelným i pro ty, kteří se v oboru realit nepohybují dlouho či ...     ... více

autor: Markéta Selucká, Martin Losenický, Ludvík Matoušek, Jana Mlýnková, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 17. 9. 2020, cena: 430 Kč   NOVINKA

Zákon o realitním zprostředkování - Komentář

Vyhláška č. 372/2020 Sb.,

o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021
Od 1. 1. 2021 bude příspěvek cestovní kanceláře do garančního fondu činit 0 % ze základu (pro rok 2020 činil příspěvek 0,05 % ze základu pro výpočet ročního příspěvku stanoveného podle §...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 30. 9. 2020

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 14. 9. 2020 do 20. 9. 2020:

Právo a rodina č. 9/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Školní poradenství v praxi č. 5/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Řízení školy č. 9/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro školní družiny č. 5/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy č. 5/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro školní jídelny č. 5/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud ČR č. 5/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 14. 9. 2020 do 20. 9. 2020:

Částka 150/2020, rozeslaná dne 17. 9. 2020

370.   

VYHLÁŠKA ze dne 10. září 2020, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

371.   

VYHLÁŠKA ze dne 10. září 2020, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Částka 151/2020, rozeslaná dne 17. 9. 2020

372.   

VYHLÁŠKA ze dne 10. září 2020 o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021

373.*  

VYHLÁŠKA ze dne 4. září 2020 o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 14. 9. 2020 do 20. 9. 2020:

Částka 23/2020, rozeslaná dne 17. 9. 2020

38.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokolu k ní

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 14. 9. 2020 do 20. 9. 2020:

Číslo 15/2020, rozeslán dne 14. 9. 2020

21.   

Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

Číslo 16/2020, rozeslán dne 17. 9. 2020

22.   

Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Litevskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

23.   

Sdělení ke Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz