Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  33
 
 
zpravodajství od 14. 8. 2023 do 20. 8. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

ÚZ č. 1548 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. K velkým změnám došlo zejména v zákonu o zeměměřictví (40 změn) a v prováděcí vyhlášce (62 změn). Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 14. 8. 2023, cena: 197 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1548 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Katastr nemovitostí z hlediska praxe a judikatury

Publikace si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou katastru nemovitostí aktuálně a v souvislostech. Ačkoliv je katastrální zákon předpisem veřejného práva, katastrální materie má velký přesah do dalších oborů práva, a to nejen veřejného, ale také soukromého. Smyslem publikace je předložit široké laické i odborné veřejnosti text, který interpretuje právní úpravu katastru nemovitostí a ...     ... více

autor: Daniela Šustrová, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 14. 8. 2023, cena: 450 Kč   NOVINKA

Katastr nemovitostí z hlediska praxe a judikatury

téma:
Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Od posledního vydání této publikace došlo k několika menším novelizacím občanského soudního řádu; dále v publikaci najdete aktuální texty zákonů o zvláštních řízeních soudních, o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech, o soudních poplatcích, o mediaci, a další zákony, nařízení vlády a vyhlášky. Celkem 16 právních předpisů v aktuálním znění. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 14. 8. 2023, cena: 189 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 14. 8. 2023 do 20. 8. 2023:

Soukromé právo č. 7-8/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo a rodina č. 7-8/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní právo č. 7-8/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 9/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz