Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  25
 
 
zpravodajství od 14. 6. 2021 do 20. 6. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

 

Vyhláška č. 235/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Mění se podmínky pro provádění identifikace a kontroly klientů úvěrovými a finančními institucemi.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021

TÉMA

Cizinci, Azyl

 

Nařízení vlády č. 233/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění nařízení vlády č. 556/2020 Sb.
Kvóty pro ekonomickou migraci, stanovené pro každý konkrétní zastupitelský úřad, se mění, a to s o hledem na potřeby tuzemského trhu práce.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021

TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

Nález Ústavního soudu č. 230/2021 Sb.,

sp. zn. Pl. ÚS 23/20 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 82b odst. 3 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném do 31. března 2019
Ústavní soud rozhodl, že ustanovení § 82b odst. 3 věty třetí zákona o DPH, ve znění účinném do 31. března 2019, podle něhož se za doručení oznámení, výzvy či rozhodnutí správce...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 17. 6. 2021

TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

ÚZ č. 1436 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

S účinností od 1. 7. 2021 nabývají účinnosti 3 novely o.s.ř., které obsahují celkem 20 změn (náhradní výživné, dětské dluhy, chráněný účet, přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu, pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí). Ke stejnému datu se mění také zákon o zvláštních řízeních soudních a pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. Publikace obsahuje soubor dalších 17 právních předpisů v aktuálním znění. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 14. 6. 2021, cena: 179 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1436 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 14. 6. 2021 do 20. 6. 2021:

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud ČR č. 3/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Řízení školy č. 6/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro MŠ + časopis Řízení školy č. 3/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro ZUŠ + časopis Řízení školy č. 3/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Rodinné listy č. 4/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Státní zastupitelství č. 3/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Finanční, daňový a účetní bulletin č. 2/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Soudce č. 5/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo a rodina č. 6/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 5/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 14. 6. 2021 do 20. 6. 2021:

Částka 95/2021, rozeslaná dne 17. 6. 2021

230.   

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 18. května 2021 sp. zn. Pl. ÚS 23/20 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 82b odst. 3 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném do 31. března 2019

231.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 14. června 2021 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Částka 96/2021, rozeslaná dne 17. 6. 2021

232.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 18. května 2021 sp. zn. Pl. ÚS 87/20 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, a některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů

Částka 97/2021, rozeslaná dne 17. 6. 2021

233.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. června 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění nařízení vlády č. 556/2020 Sb.

234.*  

VYHLÁŠKA ze dne 31. května 2021, kterou se mění vyhláška č. 165/2013 Sb., o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy

Částka 98/2021, rozeslaná dne 17. 6. 2021

235.   

VYHLÁŠKA ze dne 11. června 2021 kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz