Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  12
 
 
zpravodajství od 14. 3. 2022 do 20. 3. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Cizinci, Azyl

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 59/2022 Sb.,

č. 208 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb., ve znění krizového opatření vyhlášeného pod č. 46/2022 Sb.
Usnesení vlády vyhlášené pod č. 44/2022 Sb. ( viz ) bylo následně novelizováno dalším usnesením vyhlášeném pod č. 46/2022 Sb. ( viz ), ve kterém byla mj. definována tzv. vysídlená osoba ....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 17. 3. 2022

téma:
Občanský zákoník

Pohledávky z trestných činů

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do některého ze jmenovaných soudních řízení. Ke každé kapitole jsou přiřazeny konkrétní vzory, v součtu jich v knize ...     ... více

autor: Jan Zůbek, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 17. 3. 2022, cena: 750 Kč   NOVINKA

Pohledávky z trestných činů

téma:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Vyhláška č. 56/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 78/2018 Sb.
Novela vyhlášky reaguje na změny evropské legislativě, doplňuje novou přílohu, která upravuje postup posouzení výsledku zkoušky pro druhé odborné stanovisko, doplňuje...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2022

téma:
Ochrana zdraví

Vyhláška č. 55/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování
Mění se zejména vymezení: hodnot hlukového ukazatele škodlivých a nepříznivých účinků hluku na lidské zdraví, obtěžování osob hlukem a vzniku jejich pocitu nepohody, obsahu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 19. 3. 2022

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Pracovní právo v bodech s příklady, 6. vydání

Šesté aktualizované vydání publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů. Za pomoci výstižného, převážně bodového vymezení a řešení názorných příkladů vysvětluje základní otázky individuálního pracovního práva. Publikace zohledňuje stav právních předpisů k 1. lednu 2022 a je určena všem, kteří používají ...     ... více

autor: Petr Hůrka a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 17. 3. 2022, cena: 395 Kč   NOVINKA

Pracovní právo v bodech s příklady, 6. vydání

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Vyhláška č. 49/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Předmětem provedených změn je úprava rozsahu a způsobu provádění vysokorychlostního kontrolního vážení, rozsahu nízkorychlostního kontrolního vážení, náležitostí dokladů o...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2022

téma:
Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Vyhláška č. 52/2022 Sb.,

o technických a organizačních podmínkách používání programové aplikace a elektronického formuláře pro sběr dat v oblasti elektronických komunikací
Vyhláška stanoví (k realizace podmínek obsažených v § 115  zákona o elektronických komunikací):  základní podmínky pro poskytnutí informací prostřednictvím programové aplikace,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2022, vybraná ustanovení 1. 1. 2023

Vyhláška č. 51/2022 Sb.,

o rozsahu, formě a způsobu uveřejňování informací o přístupu nebo propojení a o náležitostech, rozsahu a formě referenční nabídky přístupu nebo propojení
Vyhláškou se upravuje rozsah, forma a způsob uveřejňování informací o přístupu nebo propojení a rozsah, forma a náležitosti referenční nabídky přístupu nebo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2022

Vyhláška č. 58/2022 Sb.,

o podmínkách přenositelnosti čísel a změny poskytovatele služby přístupu k internetu
V oblasti přenositelnosti telefonního čísla vyhláška stanoví: referenční databázi přenesených čísel a směrování provozu na přenesené telefonní číslo, postup přenesení telefonního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2022

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 14. 3. 2022 do 20. 3. 2022:

Školní poradenství v praxi č. 2/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Řízení školy č. 3/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy č. 2/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro školní družiny č. 2/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro školní jídelny č. 2/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Finanční, daňový a účetní bulletin č. 1/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 14. 3. 2022 do 20. 3. 2022:

Částka 28/2022, rozeslaná dne 15. 3. 2022

49.   

VYHLÁŠKA ze dne 1. března 2022, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

50.*  

VYHLÁŠKA ze dne 3. března 2022 o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2022 s motivem budování československé měny

Částka 29/2022, rozeslaná dne 15. 3. 2022

51.   

VYHLÁŠKA ze dne 8. března 2022 o rozsahu, formě a způsobu uveřejňování informací o přístupu nebo propojení a o náležitostech, rozsahu a formě referenční nabídky přístupu nebo propojení

52.   

VYHLÁŠKA ze dne 8. března 2022 o technických a organizačních podmínkách používání programové aplikace a elektronického formuláře pro sběr dat v oblasti elektronických komunikací

Částka 30/2022, rozeslaná dne 15. 3. 2022

53.*  

VYHLÁŠKA ze dne 8. března 2022 o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o návykových látkách

54.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 8. března 2022 o zprovoznění centrálního úložiště elektronických poukazů

Částka 34/2022, rozeslaná dne 16. 3. 2022

59.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2022 č. 208 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb., ve znění krizového opatření vyhlášeného pod č. 46/2022 Sb.

Částka 31/2022, rozeslaná dne 18. 3. 2022

55.   

VYHLÁŠKA ze dne 10. března 2022, kterou se mění vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování

56.   

VYHLÁŠKA ze dne 10. března 2022, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 78/2018 Sb.

Částka 32/2022, rozeslaná dne 18. 3. 2022

57.   

ZÁKON ze dne 10. března 2022 o státním rozpočtu České republiky na rok 2022

Částka 33/2022, rozeslaná dne 18. 3. 2022

58.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. března 2022 o podmínkách přenositelnosti čísel a změny poskytovatele služby přístupu k internetu

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz