Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 14. 2. 2022 do 20. 2. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Archivnictví a spisová služba, skartační řízení

ÚZ č. 1480 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

Hlavní změnou proti předchozímu vydání je zpracování novelizovaného znění 2 vyhlášek, které se od roku 2022 významně změnily; jde o vyhlášku o podrobnostech výkonu spisové služby a o vyhlášku, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě. Publikace obsahuje také aktuální text zákona o archivnictví a spisové službě po jeho velké novele z r. 2021. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 14. 2. 2022, cena: 79 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1480 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

téma:
Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

ÚZ č, 1479 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. Menší změny nastaly v zákoně o katastru nemovitostí a v zákoně o pozemkových úpravách. K velkým změnám došlo ve vyhlášce o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech postupu při jejich provádění. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 14. 2. 2022, cena: 157 Kč   NOVINKA

ÚZ č, 1479 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

téma:
Občanský zákoník

Občanské právo hmotné 2

Druhý svazek učebnice občanského práva hmotného je věnován nové úpravě rodinného práva obsažené v občanském zákoníku z roku 2012. Kniha je dílem našich předních odborníků na české rodinné právo. Vymezuje pojem rodinného práva a dále zahrnuje výklad otázek týkajících se manželství a registrovaného partnerství, vzniku a určování rodičovství, vztahů mezi rodiči a dětmi, osvojení, náhradních forem ...     ... více

autor: Michaela Zuklínová, Jan Dvořák, Jiří Švestka a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 18. 2. 2022, cena: 295 Kč   NOVINKA

Občanské právo hmotné 2

Občanské právo hmotné 3

Třetí svazek vysokoškolské učebnice navazuje na první díl věnovaný obecné části nového českého občanského práva a oceněný jednak jako nejlepší právnická publikace, jednak jako nejlepší vysokoškolská učebnice roku 2013. Kniha je dílem našich předních civilistů, působících jak v nejvyšší akademické sféře, tak v právnické praxi. Zahrnuje výklad o věcných právech upravených systematicky v části třetí ...     ... více

autor: Jan Dvořák, Jiří Švestka a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 2. 2022, cena: 330 Kč   NOVINKA

Občanské právo hmotné 3

Změna okolností ve smluvním právu

Monografie Změna okolností ve smluvním právu nabízí čtenářům (relativně) ucelené zpracování tohoto sice výjimečného, leč nepostradatelného institutu smluvního práva. Ten je nejprve představen z perspektivy filozofie, ekonomie a práva, dále je zkoumán na pozadí platného tuzemského práva (především soukromého, ale i veřejného) a nakonec je uveden do širšího kontextu mezinárodního práva soukromého a ...     ... více

autor: Václav Pilík, Jiří Kašný, Dalibor Nový, Miroslav Sedláček, Petr Dodiáš a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 18. 2. 2022, cena: 550 Kč   NOVINKA

Změna okolností ve smluvním právu

Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním

Povinnost a odpovědnost jsou ústředními pojmy práva vůbec a jeho trvale aktuálními výzvami. Publikace má sloužit jako otevření diskuse nad některými zvláštními problémy povinnosti a odpovědnosti, a to jak v soukromém právu, tak v civilním právu procesním. Zpracována jsou v nové perspektivě a s novými akcenty tradiční témata jako je povinnosti a odpovědnost rodičů, sousedů, vlastníků jednotky, ...     ... více

autor: Miroslav Sedláček, Tomíš Střeleček a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 16. 2. 2022, cena: 825 Kč   NOVINKA

Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním

téma:
Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Správa bytového domu - Praktický komentář

Praktický komentář nazvaný Správa bytového domu v sobě ukrývá komentář zákona č. 67/2013 Sb. a komentář nařízení vlády č. 366/2013 Sb., tedy doprovodných právních předpisů k občanskému zákoníku, řešících otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.
Zákon č. 67/2013 Sb. stanoví, co se rozumí službami, vymezuje věcný rozsah služeb, ...     ... více

autor: Václav Filip, Dušan Hebort, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 18. 2. 2022, cena: 374 Kč   NOVINKA

Správa bytového domu - Praktický komentář

téma:
Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu zákona, který se změnil ke stejnému datu; uživatel tak má k dispozici kompletní právní úpravu s tučným vyznačením všech změn. V publikaci najdete aktuální znění dalších předpisů rozdělených do 4 kapitol: rodinné právo, sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. 

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 14. 2. 2022, cena: 125 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

téma:
Účetnictví podnikatelů, audit

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe

Publikace přináší vymezení problematiky účetnictví podnikatelských subjektů ve vazbě na další právní předpisy například z oblasti daní. Kromě stěžejního teoretického výkladu jednotlivých účtových tříd a s nimi souvisejícími praktickými účetními případy je doplněna o slovo z praxe a kontrolní otázky. Smyslem publikace není pouze deskripce účetních metod, zásad, principů a postupů zachycení ...     ... více

autor: Břetislav Andrlík, Lucie Formanová, Kristina Dvoříková, Veronika Bastlová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 18. 2. 2022, cena: 439 Kč   NOVINKA

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe

Účetnictví pro úplné začátečníky 2022

Po přečtení této knihy získáte komplexní přehled o účetnictví. Je vhodná především pro úplného začátečníka díky skutečně srozumitelné formě psaní. Poslouží studentovi ke studiu účetnictví, stejně pomůže i absolventovi rekvalifikačního kurzu nebo praktikujícímu účetnímu pro zopakování účetních souvislostí. Účetní případy z každodenní praxe účetního pracovníka pochopíte snadno, protože se nejprve ...     ... více

autor: Pavel Novotný, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 16. 2. 2022, cena: 249 Kč   NOVINKA

Účetnictví pro úplné začátečníky 2022

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 4. vydání

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2022 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají (rozvaha, výkaz zisku a ztráty v druhovém členění). Součástí publikace je rovněž praktický příklad zaměřený na ...     ... více

autor: Jiří Strouhal, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 2. 2022, cena: 399 Kč   NOVINKA

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 4. vydání

Sbírka zákonů, Sbírka mezinárodních smluv, Finanční zpravodaj

V týdnu od 14. 2. 2022 do 20. 2. 2022 žádné nové předpisy nevyšly.

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz