Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  47
 
 
zpravodajství od 14. 11. 2022 do 20. 11. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Celní předpisy

ÚZ č. 1510 - Celní předpisy

Publikace obsahuje aktuální znění celního zákona, zákona o Celní správě ČR a zákona o působnosti celních orgánů v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví. Dále zde najdete platné texty všech příslušných nařízení vlády, vyhlášek a sdělení. Celkem 12 aktuálních textů právních předpisů. Všechny změny jsou vyznačeny tučným písmem.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 14. 11. 2022, cena: 139 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1510 - Celní předpisy

téma:
Cizinci, Azyl

Vyhláška č. 338/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
Mezi země, po jejíchž občanech je vyžadováno pro vstup do tranzitního prostoru mezinárodního letiště letištní průjezdní vízum, se nově zařazuje Ruská federace.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 21. 11. 2022

téma:
Energetika

Nařízení vlády č. 343/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci
Novela velmi rozsáhle rozšiřuje kategorie zákazníků, na jejichž spotřebu elektřiny či plynu se uplatní státem stanovená zastropovaná cena; doplňují se pravidla pro zařazení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Oceňování majetku, Cenové předpisy

Vyhláška č. 337/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
Hlavní úpravy se týkají oceňování některých nemovitých věcí, a spočívají v aktualizaci: základních cen zemědělských pozemků podle bonitovaných půdně ekologických jednotek, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Vyhláška č. 339/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění vyhlášky č. 284/2017 Sb.
Mění se vymezení minimálních požadavků na věcné a technické vybavení pracovišť urgentního příjmu tak, aby tyto požadavky byly v souladu s požadavky odborné praxe a aby zohledňovaly typovou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Vyhláška č. 340/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů
Mění se vymezení požadavků na personální zabezpečení zdravotních služeb poskytovaných na pracovištích urgentního příjmu.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 123/2022 Sb.,

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami
Provedená oprava tiskových chyb se týká vymezení požadavků na způsobilost osob k obsluze a k pracím na vyhrazených elektrických zařízeních, a to pokud jde o elektrotechniky, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 18. 11. 2022

téma:
Životní prostředí

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 123/2022 Sb.,

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami
Provedená oprava tiskových chyb se týká vymezení požadavků na způsobilost osob k obsluze a k pracím na vyhrazených elektrických zařízeních, a to pokud jde o elektrotechniky, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 18. 11. 2022

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 14. 11. 2022 do 20. 11. 2022:

Částka 155/2022, rozeslaná dne 18. 11. 2022

337.   

VYHLÁŠKA ze dne 9. listopadu 2022, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Částka 156/2022, rozeslaná dne 18. 11. 2022

338.   

VYHLÁŠKA ze dne 11. listopadu 2022, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

339.   

VYHLÁŠKA ze dne 3. listopadu 2022, kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění vyhlášky č. 284/2017 Sb.

340.   

VYHLÁŠKA ze dne 3. listopadu 2022, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů

341.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 11. listopadu 2022 o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva obce

342.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 11. listopadu 2022 o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce

Částka 157/2022, rozeslaná dne 18. 11. 2022

343.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. listopadu 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

xxx.   

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 123/2022 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami

Částka 158/2022, rozeslaná dne 18. 11. 2022

344.*  

ZÁKON ze dne 18. října 2022, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022

345.*  

USNESENÍ Poslanecké sněmovny ze dne 15. listopadu 2022

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 14. 11. 2022 do 20. 11. 2022:

Částka 22/2022, rozeslaná dne 15. 11. 2022

36.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce

37.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky

38.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Albánské republiky

Částka 23/2022, rozeslaná dne 15. 11. 2022

39.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé

40.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Indonéskou republikou na straně druhé

41.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz