Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  42
 
 
zpravodajství od 14. 10. 2019 do 20. 10. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Daň silniční, daň z nemovitých věcí a jejich nabytí

 

ZÁKON č. 264/2019 Sb.,

kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.
Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí u nových staveb se v případě prvního úplatného nabytí vlastnického práva k jednotce rozšiřuje i na jednotky v rodinných...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 11. 2019

TÉMA

Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

 

ZÁKON č. 263/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Novela snižuje odměny těch uvolněných členů zastupitelstev obcí, krajů a hlavního města Prahy, kteří jsou současně poslanci, senátory nebo členy vlády; toto opatření směřuje proti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Řešení přeshraničních sporů stále více zaměstnává právníky z různých právních odvětví, a to již ve fázi vzniku právních poměrů, kdy se subjekty snaží dohodnout co možná nejefektivnější způsob řešení jejich případných sporů, které by mohly v budoucnu vzniknout. Standardně se tedy ve smlouvách objevují vedle doložky rozhodčí i doložky mediační a prorogační. Ačkoliv však ustanovení ve smlouvě ...     ... více

autor: Miluše Hrnčiříková, Slavomír Halla, Michal Malacka, Lukáš Ryšavý, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 17. 10. 2019, cena: 350 Kč   NOVINKA

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů
TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Praktikum pracovního práva

Praktikum je zaměřeno na individuální i kolektivní pracovní právo, zabývá se i právní úpravou zaměstnanosti.
Jednotlivé kapitoly jsou přehledně rozděleny na dvě části. První část obsahuje krátký úvod s předestřením vybraného soudního rozhodnutí, jež je doplněno o otázky podněcující studenty k bližší analýze zkoumané oblasti. Dále je uveden seznam dalších rozhodnutí doporučených ke studiu. ...     ... více

autor: Petr Podrazil, Tomáš Tintěra, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 17. 10. 2019, cena: 290 Kč   NOVINKA

Praktikum pracovního práva
TÉMA

Sociální pojištění

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 260/2019 Sb.,

o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020
Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018 činí 32 510 Kč a přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018 pak 1,0715. Výše redukčních hranic...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 261/2019 Sb.,

o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020
Příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, a ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Soudy a soudci, advokáti, notáři, znalci a tlumočníci

 

Soudní dohled

Předkládaná monografie Soudní dohled je na českém trhu první komplexní prací věnovanou dohledu podle zákona o soudech a soudcích. Spojuje mnohdy unikátní a málo dostupné poznatky o skutečné praxi soudní správy s podrobným výkladem stěžejních témat dohledu: průtahy v řízení a nepřiměřená délka řízení, soudcovská etika, důstojnost soudního jednání a transparentnost rozvrhů práce. K problému ...     ... více

autor: Radek Visinger, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 17. 10. 2019, cena: 550 Kč   NOVINKA

Soudní dohled
TÉMA

Volby, místní referendum, přechod majetku na ÚSC

 

VYHLÁŠKA č. 265/2019 Sb.,

kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
Novela stejným způsobem novelizuje všech 5 vyhlášek, kterými se provádí volební zákony (viz níže). Nově se upravují lhůty pro zničení části volební dokumentace a zpřesňuje rozsah...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 12. 2019

TÉMA

Zdravotní pojištění

 

ZÁKON č. 262/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Stanoví se: podmínky poskytování individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití z prostředků veřejného zdravotního pojištění, způsob stanovení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Zdravotní služby

 

ZÁKON č. 262/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 378/2007 Sb. Stanoví se práva a povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb, příslušných orgánů a úřadů, ale též pacientů, spojené se zavedením elektronického...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 12. 2019, vybraná ustanovení 1. 1. 2020, 1. 4. 2020, 1. 4. 2021

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 14. 10. 2019 do 20. 10. 2019:

Jurisprudence č. 4/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Trestní právo č. 3/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Řízení školy č. 10/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro ZUŠ + časopis Řízení školy č. 4/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro MŠ č. 5/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud ČR č. 7/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Judikatura Evropského soudního dvora č. 3/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 9/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 14. 10. 2019 do 20. 10. 2019:

Částka 113/2019, rozeslaná dne 14. 10. 2019

259.*  

VYHLÁŠKA ze dne 2. října 2019 o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí

Částka 114/2019, rozeslaná dne 14. 10. 2019

260.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. září 2019 o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020

261.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. září 2019 o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020

Částka 115/2019, rozeslaná dne 18. 10. 2019

262.   

ZÁKON ze dne 24. září 2019, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

263.   

ZÁKON ze dne 24. září 2019, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

264.   

ZÁKON ze dne 24. září 2019, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.

265.   

VYHLÁŠKA ze dne 10. října 2019, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz