Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  38
 
 
zpravodajství od 13. 9. 2021 do 19. 9. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Celní předpisy

 

Nařízení vlády č. 333/2021 Sb.,

k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
Nové nařízení vlády nahrazuje dosavadní předpis a stanoví okruh vykazovaných údajů a náležitosti výkazu, vzor výkazu v listinné podobě, postup a prahy pro vykazování údajů a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

 

Vyhláška č. 335/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů
Mění se vzory formulářových podání: přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 14. 9. 2021

TÉMA

Občanský zákoník

 

Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky

Publikace se zabývá tématem prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky, jež je tématem živým a aktuálním. Jde o jev, s nímž se ve svém životě setkal snad každý a jehož právní dopad do majetkové sféry dlužníka může být v řadě případů fatální.
Autorka zaměřila publikaci především prakticky, kdy využila bohatých teoretických znalostí podpořených výbornou znalostí právní praxe. Snaží se ...     ... více

autor: Alena Bányaiová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 16. 9. 2021, cena: 638 Kč   NOVINKA

Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky
TÉMA

Obchodní korporace

 

Smluvní režim výkonu funkce

Kolektivní monografie Smluvní režim výkonu funkce přináší monografické zpracování otázek smlouvy o výkonu funkce v obchodních korporacích. Jednotliví autoři se ve svých příspěvcích věnují detailně jednotlivým aspektům smluvního režimu výkonu funkce člena orgánu, možnostem smluvní modifikace vztahů mezi členy orgánu a obchodní společností, jejich vzájemné závislosti, ale i základním ujednáním ...     ... více

autor: Lucia Žitňanská, Bohumil Havel, Kristián Csach a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 16. 9. 2021, cena: 440 Kč   NOVINKA

Smluvní režim výkonu funkce
TÉMA

Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

 

Nařízení vlády č. 334/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Novela zavádí výjimky ze zákazu nadlimitního obsahu některých nebezpečných látek (sloučeniny olova, šestimocný chrom a rtuť) v elektrických a elektronických zařízeních.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 11. 2021, vybraná ustanovení 1. 7. 2022

TÉMA

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

 

Vyhláška č. 336/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů
S ohledem na vznik nebo zánik některých českých zastupitelských úřadů se zveřejňuje aktuální seznam těchto úřadů, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 14. 9. 2021

ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY č. 339/2021 Sb.,

o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021
Zákonem č. 296/2021 Sb. byly zavedeny zvláštní způsoby hlasování (viz anotaci ); tento zákon také uložil prezidentovi, aby vyhlásil dny konání tohoto hlasování při volbách...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 17. 9. 2021

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 13. 9. 2021 do 19. 9. 2021:

Speciál pro školní jídelny č. 5/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro školní družiny č. 5/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy č. 5/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Řízení školy č. 9/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Školní poradenství v praxi č. 5/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo a rodina č. 9/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo v přepravě a zasilatelství č. 3/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Bankovnictví č. 9/2021
vydává: 4H production s. r. o.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 13. 9. 2021 do 19. 9. 2021:

Částka 145/2021, rozeslaná dne 13. 9. 2021

333.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. srpna 2021 k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

334.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. srpna 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Částka 146/2021, rozeslaná dne 13. 9. 2021

335.   

VYHLÁŠKA ze dne 7. září 2021, kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů

Částka 147/2021, rozeslaná dne 13. 9. 2021

336.   

VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2021, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů

337.*  

VYHLÁŠKA ze dne 25. srpna 2021 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Františka Kupky

338.*  

VYHLÁŠKA ze dne 25. srpna 2021 o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Jihlava“ po 5 000 Kč

Částka 148/2021, rozeslaná dne 17. 9. 2021

339.   

ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY ze dne 16. září 2021 o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz