Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  29
 
 
zpravodajství od 13. 7. 2020 do 19. 7. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Cenové předpisy

 

Výměr MF č. 05/2020 čj. MF-19148/2020/1601-5,

kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
Stanoví se pevné ceny a tarifní podmínky jízdného v osobní železniční dopravě při použití jednotného jízdního dokladu platného u různých dopravců, a to pro období platnosti...   celá anotace

CENOVÝ
VĚSTNÍK

účinnost: 13. 12. 2020

TÉMA

Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

 

Vyhláška č. 319/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů
Ruší se změna, kterou se měla s účinností od 1. 9. 2020 stanovit povinnost zaměstnat ve třídě mateřské školy, do které byly přijaty dvouleté děti, dalšího nepedagogického...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2020

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Vyhláška č. 315/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů
Mění se seznam druhů zelenin, na které se vztahuje zákon o oběhu osiva a sadby (č. 219/2003 Sb.), a to tak, aby se výčet druhů zelenin týkal u některých druhů pouze určitých odrůd, nikoli všech...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 7. 2020

Vyhláška č. 314/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 95/2018 Sb.
Cílem provedených změn je transpozice prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/177 (název viz níže). Dochází k úpravám týkajícím se rozmnožovacího materiálu chmele, révy a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 7. 2020

Vyhláška č. 313/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
Provedené změny jsou zejména transpozicí prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/177 (název viz níže) a týkají se: požadavků na vlastnosti množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 7. 2020

Nařízení vlády č. 322/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
A) K nařízení vlády č. 318/2008 Sb. Upřesňuje se výčet právnických osob, které mohou požádat o uznání jako organizace producentů k provádění společné organizace trhu v odvětví ovoce a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2020, vybraná ustanovení 1. 1. 2021

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 13. 7. 2020 do 19. 7. 2020:

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 6/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudce č. 6/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 13. 7. 2020 do 19. 7. 2020:

Částka 124/2020, rozeslaná dne 14. 7. 2020

313.   

VYHLÁŠKA ze dne 7. července 2020, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 125/2020, rozeslaná dne 14. 7. 2020

314.   

VYHLÁŠKA ze dne 7. července 2020, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 95/2018 Sb.

Částka 126/2020, rozeslaná dne 14. 7. 2020

315.   

VYHLÁŠKA ze dne 7. července 2020, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů

316.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 26. června 2020 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

317.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 23. června 2020 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka 127/2020, rozeslaná dne 15. 7. 2020

318.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. července 2020 o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020

319.   

VYHLÁŠKA ze dne 2. července 2020, kterou se mění vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů

320.*  

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. července 2020, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2020–2027, 0,00 %

321.*  

Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 8. července 2020 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Částka 128/2020, rozeslaná dne 15. 7. 2020

322.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. července 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády

Částka 129/2020, rozeslaná dne 16. 7. 2020

323.   

ZÁKON ze dne 8. července 2020, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz