Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  11
 
 
zpravodajství od 13. 3. 2023 do 19. 3. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

INFORMACE,

seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“)
Ministerstvo financí vydalo aktuální seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování informací a zúčastněných v systému automatické výměny informací ...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 14. 3. 2023

téma:
Energetika

Nařízení vlády č. 65/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny
Ustanovení § 19f energetického zákona zakotvují právo na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku účastníkovi trhu s elektřinou nebo účastníkovi trhu s plynem, který dodává...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023

téma:
Exekuční řád, Veřejné dražby

Exekuční řád - Komentář

Komentář exekučního řádu psaný soudními exekutory jste doposud v knihkupectvích hledali marně, ačkoliv více než 50krát novelizovaný předpis, je už více než dvě desítky let součástí platného právního řádu. S přihlédnutím k tomu, jaké vášně problematika exekucí bez ustání vzbuzuje u veřejnosti, je opravdu s podivem, že až nyní touto prací se kompenzuje zmíněný deficit. S čestnou (a váženou) ...     ... více

autor: Mgr. Stanislav Molák, Mgr. Jan Krejst, Mgr. Vojtěch Jaroš,Mg r. Jan Kocinec, LL.M.,, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 16. 3. 2023, cena: 3 245 Kč   NOVINKA

Exekuční řád - Komentář

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Nařízení vlády č. 70/2023 Sb.,

o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat
Toto nařízení upravuje v souladu se strategickým plánem společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky poskytování dotací na provádění opatření dobré životní podmínky...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023

Nařízení vlády č. 69/2023 Sb.,

o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína
Toto nařízení upravuje v souladu se strategickým plánem společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky poskytování dotací na provádění opatření v odvětví vína.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 6. 2023

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 13. 3. 2023 do 19. 3. 2023:

Soukromé právo č. 2/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Školní poradenství v praxi č. 2/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 13. 3. 2023 do 19. 3. 2023:

Částka 39/2023, rozeslaná dne 15. 3. 2023

65.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. února 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

66.   

SDĚLENÍ Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace biobank podle ČSN EN ISO 20387:2021 Biotechnologie – Biobanky – Obecné požadavky na biobanky

Částka 40/2023, rozeslaná dne 15. 3. 2023

67.   

ZÁKON ze dne 15. února 2023 o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online

68.*  

Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 9. března 2023 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Částka 41/2023, rozeslaná dne 17. 3. 2023

69.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. března 2023 o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína

70.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. března 2023 o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 13. 3. 2023 do 19. 3. 2023:

Číslo 4/2023, rozeslán dne 14. 3. 2023

5.   

Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“)

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz