Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 13. 2. 2023 do 19. 2. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Advokáti, notáři, soudci a soudy

Nález Ústavního soudu č. 38/2023 Sb.,

sp. zn. Pl. ÚS 44/21 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 18c odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
Ústavní soud zrušil podmínku, že Česká advokátní komora určí žadateli advokáta k poskytnutí právní služby jen tehdy, jsou-li příjmové a majetkové poměry žadatele na nedostatečné úrovni.  ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

Finanční trh a jeho stabilita

Kniha Finanční trh a jeho stabilita se zaměřuje jak na samotný finanční trh a jeho vymezení, tak na jeho stabilizační prvky s důrazem na regulaci a dohled. Jsou zde sumarizovány oblasti, které pomáhají zajišťovat stabilitu finančního trhu, což ve výsledku vede ke komplexní publikaci, kde jsou tyto jednotlivé oblasti dány do vzájemných souvislostí a vytváří komplexní celek pojednávající o ...     ... více

autor: Michal Janovec, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 13. 2. 2023, cena: 440 Kč   NOVINKA

Finanční trh a jeho stabilita

téma:
Energetika

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

V souvislosti s energetickou krizí došlo k rozsáhlým změnám řady právních předpisů v oblasti energetiky. Zásadně se změnil energetický zákon (mj. se zjednodušily podmínky instalace a provozu výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů), zákon o podporovaných zdrojích energie a zákon o hospodaření energií. Byla rovněž přijata série předpisů o podpoře domácností, podniků a dalších odběratelů v době energetické krize, které jsou všechny obsahem publikace. Vedle zákonů jsou zde také texty nejpoužívanějších vyhlášek a nařízení vlády; ostatní vyhlášky a nařízení jsou dostupné zdarma na www.ene.sagit.cz.
Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 13. 2. 2023, cena: 299 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

Vyhláška č. 37/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů
Vzhledem k současným rizikům v oblasti dodávek plynu z Ruské federace do Evropské unie upravuje novela režim omezování a přerušování spotřeby plynu ve stavech nouze. Upravuje se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 2. 2023, vybraná ustanovení 1. 3. 2023

téma:
Obchodní korporace

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Monografie Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady je uceleným pojednáním o postavení dozorčí rady v akciové společnosti s dualistickým systémem vnitřního řízení. Funkce dozorčí rady je zasazena do rámce corporate governance vedle dalších institucionálních nástrojů kontroly řízení a správy akciové společnosti.
Stěžejní část publikace analyzuje základní působnost ...     ... více

autor: Jan Lasák, podle stavu k 13. 2. 2023, cena: 1 100 Kč   NOVINKA

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

téma:
Ochrana zdraví

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Publikace obsahuje aktuální text zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách, zákona o zdravotnické záchranné službě, zákona o elektronizaci zdravotnictví a zákona o některých opatřeních ve vztahu k Ukrajině. Dále zde najdete 18 vyhlášek a nařízení vlády, z nichž k velkým změnám došlo u vyhlášky o pracovnělékařských službách a posudkové péči. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 13. 2. 2023, cena: 169 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

téma:
Správní řád, soudní řád správní, přestupky

Zákon o některých přestupcích - Praktický komentář, 3. vydání

Třetí vydání úspěšného praktického komentáře zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, přináší nejaktuálnější judikaturu a nejnovější poznatky ze správního trestání.
Komentář reflektuje v prvé řadě změny legislativní povahy zejména v oblasti trestního práva, které se promítly i do zákona o některých přestupcích, resp. do možnosti jeho aplikace a druhou oblast představuje „technická“ ...     ... více

autor: Jan Strakoš, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 13. 2. 2023, cena: 620 Kč   NOVINKA

Zákon o některých přestupcích - Praktický komentář, 3. vydání

téma:
Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Publikace obsahuje aktuální text zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách, zákona o zdravotnické záchranné službě, zákona o elektronizaci zdravotnictví a zákona o některých opatřeních ve vztahu k Ukrajině. Dále zde najdete 18 vyhlášek a nařízení vlády, z nichž k velkým změnám došlo u vyhlášky o pracovnělékařských službách a posudkové péči. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 13. 2. 2023, cena: 169 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 13. 2. 2023 do 19. 2. 2023:

Částka 21/2023, rozeslaná dne 14. 2. 2023

37.   

VYHLÁŠKA ze dne 3. února 2023, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 22/2023, rozeslaná dne 16. 2. 2023

38.   

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 24. ledna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 44/21 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 18c odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

39.   

Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 13. února 2023 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz