Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  29
 
 
zpravodajství od 12. 7. 2021 do 18. 7. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Cenové předpisy

 

Sdělení Ministerstva financí č. 267/2021 Sb.,

o vydání výměru MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021
Viz anotaci výměru MF č. 02/2021, který byl 28. 6. 2021 publikován v částce 10/2021 Cenového věstníku – zde .    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 14. 7. 2021

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

 

Daňový řád - Praktický komentář, 2. vydání

Praktický komentář k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád, zachycuje aktuální legislativní a judikaturní vývoj tohoto základního procesního předpisu daňového práva. Jeho druhé vydání vychází v souvislosti s rozsáhlou novelou daňového řádu č. 282/2020 Sb. s účinností od 1. 1. 2021 a reaguje také na velké množství nových rozsudků, mnohdy se zásadním vlivem na dosavadní výklad zákona.
Komentář k ...     ... více

autor: Tomáš Rozehnal, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 7. 2021, cena: 955 Kč   NOVINKA

Daňový řád - Praktický komentář, 2. vydání
TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Třetí vydání praktického komentáře reaguje na aktuální judikaturu a zapracovává novely procesních předpisů, k nimž došlo od předchozího vydání v roce 2017. Poslední zapracovanou novelizací je sněmovní tisk č. 984, který s účinností k 1. 7. 2021 ukotvil zvláštní režim procesní ochrany nezletilých. V novém vydání jsme mimo jiné přistoupili k zásadnímu přepracování pasáží věnovaných podstatě, formě ...     ... více

autor: Karel Svoboda, Petr Smolík, Jiří Levý, Jiří Doležílek a kolektiv, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 16. 7. 2021, cena: 2 790 Kč   NOVINKA

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání
TÉMA

Občanský zákoník

 

Občanský zákoník § 2716-2893. Velký komentář

Aktuální svazek nového velkého komentáře k občanskému zákoníku je nejpodrobnějším komentářem, který v české civilistice vznikl. Výklad se orientuje na problémy, vyhledává je a snaží se nabídnout jejich co nejracionálnější a nejhlouběji odůvodněné řešení. Tento svazek komentuje některé velmi důležité instituty. Pod vedením autorské dvojice Filip Melzer – Petr Tégl vznikl komentář důležitých ...     ... více

autor: Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 16. 7. 2021, cena: 2 790 Kč   NOVINKA

Občanský zákoník § 2716-2893. Velký komentář
TÉMA

Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

 

Úmluva o právech dítěte, Komentář

Úmluva o právech dítěte, kterou v českých právních předpisech nalezneme pod č. 41/2010 Sb. m. s., je stěžejním mezinárodním předpisem v oblasti ochrany dětí. Specifikem předloženého komentáře je jeho česko-slovenský charakter. Autorky reflektovaly ve svém výkladu jak české právní předpisy, tak i slovenské, z judikatury je hojně využita nejen judikatura ESLP, ale i rozhodnutí organizací podílející ...     ... více

autor: Šárka Dušková, Anna Hofschneiderová, Kamila Kouřilová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 16. 7. 2021, cena: 1 650 Kč   NOVINKA

Úmluva o právech dítěte, Komentář
TÉMA

Sociální pojištění

 

Sociální správa, organizace a řízení sociálních systémů

Učebnice je dělena do dvou vzájemně provázených částí. V první části představuje čtenářům obecnou teorii sociální správy, nastiňuje genezi současných modelů řízení sociálních systémů, seznamuje s principy řízení v sociální správě a dalšími klíčovými koncepty, které je nutné znát pro porozumění souvislostem předloženým v části druhé.
Ta se zabývá výkladem specifických způsobů organizace a ...     ... více

autor: Kateřina Šámalová, Petr Vojtíšek (Eds.), vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 14. 7. 2021, cena: 449 Kč   NOVINKA

Sociální správa, organizace a řízení sociálních systémů
TÉMA

Správní řád, soudní řád správní, přestupky

 

Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí, 2. vydání /Beck

Stále ještě relativně nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dlouholeté zkušenosti s úskalími správního trestání na úseku životního prostředí – to jsou zdroje, z nichž vychází druhé vydání této publikace.
Jako praktická příručka srozumitelně vysvětluje obsah přestupkového zákona a jeho novel, a ukazuje, jak se jednotlivé instituty uplatní, případně neuplatní v oblasti práva ...     ... více

autor: Jitka Jelínková, Svatava Havelková, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 16. 7. 2021, cena: 590 Kč   NOVINKA

Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí, 2. vydání /Beck
TÉMA

Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

 

Vyhláška č. 266/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
Dosavadní ustanovení vyhlášky, která upravují technickou požadavky pro dobíjecí stanice a čerpací stanice pohonných hmot, se rozšiřují o technické požadavky na veřejně přístupné...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 12. 11. 2021, vybraná ustanovení 1. 10. 2021

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 12. 7. 2021 do 18. 7. 2021:

Mzdová účetní č. 7-8/2021
vydává: Anag, spol. s r. o.

Praktická personalistika č. 7-8/2021
vydává: Anag, spol. s r. o.,

Účetní a daně č. 7-8/2021
vydává: Anag, spol. s r. o.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 6/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 6/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Trestní právo č. 2/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Bezpečnost a hygiena práce č. 6/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy č. 4/2021 Letní speciál
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro MŠ + časopis Řízení školy č. 4/2021 Letní speciál
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Řízení školy č. 7-8 Letní speciál
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro školní družiny č. 4/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Obchodní právo č. 6/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi č. 2/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Školní poradenství v praxi č. 4/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 12. 7. 2021 do 18. 7. 2021:

Částka 116/2021, rozeslaná dne 14. 7. 2021

266.   

VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2021, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

267.   

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. července 2021 o vydání výměru MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021

268.*  

Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 7. července 2021 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz