Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  16
 
 
zpravodajství od 12. 4. 2021 do 18. 4. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Autorské právo, průmyslová práva

 

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií

Publikace analyzuje proměnu role kolektivní správy v digitálním světě. Nejprve představuje úpravu kolektivní správy v českém i unijním právním rámci a posuzuje ji s ohledem na vývoj moderních technologií, změny v užívání předmětů ochrany a související judikatorní praxi. Dále identifikuje a analyzuje praktické problémy kolektivní správy – uzavírané závazkové vztahy, monopol kolektivní správy, ...     ... více

autor: Lucie Smolka, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 16. 4. 2021, cena: 350 Kč   NOVINKA

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií
TÉMA

Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

 

Vyhláška č. 163/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů
Touto novelou dochází zejména k následujícím změnám: rozšíření okruhu osob povinných zasílat stanovené údaje do centrální evidence účtů, a to o poskytovatele...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

 

ROZHODNUTÍ čj. 11288/2021/3901-2,

o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události
V souvislosti s šířením viru SARS-CoV-2 se plátcům daně z přidané hodnoty promíjí daň z přidané hodnoty při pořízení, resp. dovozu ze zahraničí v tomto rozhodnutí...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 13. 4. 2021

TÉMA

Exekuční řád, Veřejné dražby

 

ÚZ č. 1432 - Exekuční řád, Veřejné dražby

Publikace obsahuje novelizovaný exekuční řád, tři jeho prováděcí vyhlášky a tzv. lex covid justice, který na přechodnou dobu odlišně upravuje některé procesní záležitosti v oblasti občanského soudního řízení a zejména v oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí. Zařazeny jsou také 2 stavovské předpisy – kancelářský řád a pravidla etiky a soutěže. Dále je v publikaci zákon o veřejných dražbách a příslušná vyhláška.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 12. 4. 2021, cena: 99 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1432 - Exekuční řád, Veřejné dražby
TÉMA

Koronavirus – právní předpisy ke zmírnění dopadů restrikcí

 

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících předpisů a celá situace je nepřehledná. Proto jsme se rozhodli udělat speciální vydání, kde najdete
- texty všech “koronavirových” předpisů přijatých od začátku epidemie až do 15. dubna 2021,
- každou novelu zapracovanou jako samostatné úplné znění; všechny novely jsou za sebou tak, jak postupně nabývaly účinnosti.
Soubor obsahuje jak předpisy aktuální, tak i předpisy starší, ke kterým se bude v některých případech třeba vrátit; celkem 80 předpisů – daně, sociální zabezpečení, sociální pojištění, sociální podpora, ošetřovné, karanténa, příspěvek na péči, zdravotní pojištění, očkování - náhrada újmy, zaměstnanost, soudní řízení, exekuce, insolvence, úvěry a dluhy, nájmy, školství, kultura, cestovní ruch, lex covid justice, krizový zákon, pandemický zákon.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 15. 4. 2021, cena: 145 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání
TÉMA

Trestní předpisy

 

Trestní příkaz

Monografie podrobně pojednává o nejčastějším druhu rozhodnutí v trestních věcech, kterým je trestní příkaz.
Autor rozebírá právní úpravu tohoto právního institutu, zejména podmínky pro jeho vydání, druhy trestů, které jím mohou být uloženy, či vztah k základním zásadám trestního řízení. Problematiku institutu trestního příkazu zasazuje do historického a mezinárodního kontextu, aby čtenář ...     ... více

autor: Petr Novák, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 16. 4. 2021, cena: 280 Kč   NOVINKA

Trestní příkaz
TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Mzdové účetnictví 2021, praktický průvodce

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů.
Publikace je aktualizována k 1. 1. 2021 v souladu s novelami zákonů. Reaguje na široký vějíř odborných ...     ... více

autor: Václav Vybíhal a kolektiv, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 13. 4. 2021, cena: 449 Kč   NOVINKA

Mzdové účetnictví 2021, praktický průvodce

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 12. 4. 2021 do 18. 4. 2021:

Částka 66/2021, rozeslaná dne 14. 4. 2021

162.*  

VYHLÁŠKA ze dne 31. března 2021 o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a o technických požadavcích na plynové nábojky pro expanzní zbraně

163.   

VYHLÁŠKA ze dne 6. dubna 2021, kterou se mění vyhláška č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů

164.*  

Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 12. dubna 2021 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 12. 4. 2021 do 18. 4. 2021:

Číslo 18/2021, rozeslán dne 13. 4. 2021

25.   

ROZHODNUTÍ o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz