Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  51
 
 
zpravodajství od 12. 12. 2022 do 18. 12. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Advokáti, notáři, soudci a soudy

Vyhláška č. 403/2022 Sb.,

o zveřejňování soudních rozhodnutí
Vyhláška se opírá o zmocnění obsažené v zákonu o osudech a soudcích ve znění jeho novely provedené zákonem č. 218/2021 Sb. Základním účelem zveřejňování soudních rozhodnutí je zvýšení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023, vybraná ustanovení 1. 1. 2024

Vyhláška č. 417/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
Novela vyhlášky je reakcí na novelu zákona o obchodních korporacích provedenou zákonem č. 416/2022 Sb., kterou se zavádí vzorová společenská smlouva společnosti s ručením omezeným (§...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 1. 2023

téma:
Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

ÚZ č. 1511 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Od ledna 2023 dochází k zásadním změnám v zákoně o ochraně spotřebitele a současně také v občanském zákoníku (samostatná publikace v rámci edice ÚZ), které posilují práva a postavení všech spotřebitelů; změnily se také další právní předpisy. V publikaci také najdete aktuální znění zákona o České obchodní inspekci, zákona o potravinách a tabákových výrobcích, zákona o obecné bezpečnosti výrobků, zákona o posuzování shody, zákona o spotřebitelském úvěru a k tomu příslušná nařízení vlády a vyhlášky. Všechny změny jsou v textech zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.
Související publikace:
Změny v oblasti posílení práv a postavení spotřebitelů byly provedeny nejen v zákoně o ochraně spotřebitele ale také v občanském zákoníku, jehož aktualizované znění obsahuje nové číslo ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2023, cena: 177 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1511 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

téma:
Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

Vyhláška č. 401/2022 Sb.,

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023
Stanoví se základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2023. Změny výše sazeb oproti roku 2022 se týkají 25 zemí.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

INFORMACE čj. MF-34941/2022/3901-18,

termíny daňových povinností v roce 2023 (Daňový kalendář)
Ministerstvo financí vydalo “Daňový kalendář”, ve kterém informuje o termínech daňových povinností v roce 2023.    celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 15. 12. 2022

téma:
Energetika

Nařízení vlády č. 407/2022 Sb.,

o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny
Zákonem č. 365/2022 Sb. byla do energetického zákona vložena ustanovení o odvodu z nadměrných příjmů z prodeje vyrobené elektrické energie ( viz ). Způsob určení nadměrného příjmu je...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 17. 12. 2022

Vyhláška č. 404/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
Novela zavádí zcela nové postupy v oblasti: stanovení hodnoty odběru elektřiny zákazníkem s měřením typu C, který zahrnuje více kalendářních let, specifické úpravy reflektující...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023, vybraná ustanovení 1. 5. 2023, 1. 7. 2023

Vyhláška č. 405/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů
Novela přináší změny v oblasti: množství plynu, které je provozovatel zásobníku oprávněn koupit nebo prodat pro účely poskytování služby uskladňování plynu, pravidel pro dodávku...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Insolvence

Zákon č. 416/2022 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků
Novelou insolvenčního zákona se odkládá zrušení vyhledávání v insolvenčním rejstříku podle rodných čísel, a to až k okamžiku uvedení nového insolvenčního rejstříku do provozu. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 31. 12. 2022

téma:
Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

Nařízení vlády č. 415/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
V souvislosti s nárůstem průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství dochází tímto vládním nařízením ke zvýšení odměn členů zastupitelstev územních samosprávných...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Občanský zákoník

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Velký komentář k občanskému zákoníku – Dědické právo – vychází již ve 2. vydání. Renomovaní autoři, stejní jako v 1. vydání, pečlivě doplnili komentář o nové poznatky z praxe, rozšířili výrazně judikaturu i literaturu. Polemizovali či se ztotožnili s názory jiných expertů na dědické právo, čímž čtenářům poskytují další materiál k zamyšlení a uvádění myšlenek z komentáře do života.
Věříme, že ...     ... více

autor: Roman Fiala, Ljubomír Drápal a kolektiv, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 14. 12. 2022, cena: 2 510 Kč   NOVINKA

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

téma:
Obchodní korporace

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Publikace se zabývá problematikou právního postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti v situaci, kdy do jeho působnosti zasahuje vliv řídící osoby koncernu. Pozornost je věnována zejména vymezení hranic péče řádného hospodáře a otázce závaznosti koncernových pokynů. Publikace předkládá vyčerpávající analýzu tuzemské právní úpravy, odborné literatury a judikatury. Autorka za ...     ... více

autor: Silvie Štaňko, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 14. 12. 2022, cena: 390 Kč   NOVINKA

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Zákon č. 416/2022 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků
Zpřesňuje se, že jak nevyplacený zisk, tak nevyplacené jiné vlastní zdroje se na konci účetního období převedou zpět na účet, z něhož byly původně převedeny k vyplacení, tedy nerozdělený...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 1. 2023, vybraná ustanovení 1. 7. 2023

téma:
Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších

Nařízení vlády č. 419/2022 Sb.,

kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Mění, resp. ruší a nově se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů. Nařízení vlády obsahuje dvě stupnice, z nichž ve druhé je oproti první...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

ÚZ č. 1511 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Od ledna 2023 dochází k zásadním změnám v zákoně o ochraně spotřebitele a současně také v občanském zákoníku (samostatná publikace v rámci edice ÚZ), které posilují práva a postavení všech spotřebitelů; změnily se také další právní předpisy. V publikaci také najdete aktuální znění zákona o České obchodní inspekci, zákona o potravinách a tabákových výrobcích, zákona o obecné bezpečnosti výrobků, zákona o posuzování shody, zákona o spotřebitelském úvěru a k tomu příslušná nařízení vlády a vyhlášky. Všechny změny jsou v textech zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.
Související publikace:
Změny v oblasti posílení práv a postavení spotřebitelů byly provedeny nejen v zákoně o ochraně spotřebitele ale také v občanském zákoníku, jehož aktualizované znění obsahuje nové číslo ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2023, cena: 177 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1511 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

téma:
Poplatky, správní, soudní, místní, ...

Zákon č. 416/2022 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků
Mění se vymezení a výše soudních poplatků za návrh na zahájení řízení ve věcech veřejného rejstříku a ve věcech evidence skutečných majitelů (položka 11 sazebníku poplatků),...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 1. 2023, vybraná ustanovení 1. 7. 2024

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Nařízení vlády č. 413/2022 Sb.,

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
V souvislosti se zvýšením procentní výměry důchodů podle nařízení vlády č. 290/2022 Sb. se zvyšuje také náhrada: za ztrátu na výdělku, na výživu pozůstalých, kterou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Zákon č. 416/2022 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků
V důsledku přijetí koncepce, kterou se rozpojuje  soukromoprávní a veřejnoprávní rovina zakládání a vzniku obchodních korporací (získávání živnostenského a jiného veřejnoprávního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 1. 2023, vybraná ustanovení 1. 7. 2023, 1. 7. 2024

téma:
Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

Vyhláška č. 395/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, ve znění pozdějších předpisů
Dochází ke snížení vykazovacích povinností správců kapitol státního rozpočtu, a to zejména v souvislosti se zrušením hodnoticích zpráv o finančním hospodaření kapitoly, ke...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Vyhláška č. 402/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě
Výčet kapitol odpovědnostního třídění příjmů a výdajů státního rozpočtu se doplňuje o novou kapitolu „Kapitola 364 Digitální a informační agentura“, která je k 1. 1. 2023 zřízena novelou zákona...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Nařízení vlády č. 414/2022 Sb.,

o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Zvyšují se náhrady: za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání, nákladů na výživu pozůstalých, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Sociální zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení

V současné době stojí Česká republika spolu s celou Evropou, respektive celým světem, před výzvami, jimž dlouhé generace nikdo v našem regionu nečelil nebo jež jsou zcela nové a nebývalé. Všechny tyto výzvy a zřejmě i mnoho dalších se budou muset odrazit v systémech sociálního zabezpečení, jež bude zřejmě třeba podstatně reformovat, mají-li významně přispět k soudržnosti ve společnosti. Je tedy ...     ... více

autor: Kristina Koldinská a kolektiv, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 14. 12. 2022, cena: 990 Kč   NOVINKA

Právo sociálního zabezpečení

téma:
Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

Vyhláška č. 418/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 164/2022 Sb.
Novelizace vyhlášek č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Vyhláška č. 409/2022 Sb.,

o pravidlech pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při správě kvalifikovaného systému elektronické identifikace
Žadatel o akreditaci pro výkon funkce kvalifikovaného správce (kvalifikovaný správce spravuje systém elektronické identifikace) musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Vyhláška č. 410/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, ve znění vyhlášky č. 503/2021 Sb.
Seznam obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, se rozšiřuje o obecní úřady Hlavatce, Staré Hodějovice, Vráto, Člunek,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

Zákon č. 411/2022 Sb.,

o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023
Protože osoby v karanténě a izolaci nejsou podle stávající právní úpravy oprávněny hlasovat ve volbách, což se jeví jako diskriminační, byl přijat zvláštní zákon, který i těmto osobám umožňuje...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 17. 12. 2022

téma:
Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Zadávání veřejných zakázek na IT. Vybrané povinnosti zadavatele

Publikace je věnována analýze právních povinností, které plynou orgánům veřejné správy – zásadně v pozici veřejných zadavatelů ve smyslu § 4 ZVZ – z vybraných veřejnoprávních předpisů ve vztahu k pořizování a následnému užívání informačních technologií. Jedná se především o povinnosti zadávání veřejných zakázek na informační technologie, včetně limitace zadávání navazujících veřejných zakázek v ...     ... více

autor: Kamil Jelínek, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 14. 12. 2022, cena: 390 Kč   NOVINKA

Zadávání veřejných zakázek na IT. Vybrané povinnosti zadavatele

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

ÚZ č. 1512 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů rozdělených do kapitol: zemědělství, vinohradnictví a vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství a ochrana zvířat. Od minulého vydání se změnilo 16 zákonů. Nejzásadnější jsou změny zákona o zemědělství 95 – změn od 1. 1. 2023, zákona o krmivech – 29 změn od 1. 12. 2022, zákona o Státním zemědělském a intervenčním fondu – 65 změn od 1. 1. 2023, zákona o ekologickém zemědělství – 88 změn od 1. 10. 2022, o veterinární péči – 236 změn od 1. 10. 2022. Dále se změnil zákon o rybníkářství, zákon o ochraně chmele, zákon o krmivech, zákon o myslivosti, zákon o rostlinolékařské péči, zákon o lesích, zákon o hnojivech, plemenářský zákon a další zákony. Za každým zákonem je aktuální přehled jeho prováděcích předpisů.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2023, cena: 323 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1512 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

Lesní zákon. Komentář

Lesní zákon je právním předpisem určujícím základní pravidla chování na více než třetině našeho území. Právě takovou jeho část zaujímají lesy. Za 26 let platnosti byly k zákonu publikovány pouze dva komentáře, přičemž od vydání posledního z nich uplynulo již 12 let. Od té doby byl zákon opakovaně novelizován a vývojem prošla i výkladová a aplikační praxe orgánů státní správy a soudů. Předkládaná ...     ... více

autor: Martin Flora, Jiří Staněk, Ivana Průchová, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 14. 12. 2022, cena: 1 690 Kč   NOVINKA

Lesní zákon. Komentář

Vyhláška č. 406/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů
Mezi hlavní změny patří: úprava jednotlivých položek sazebníku tak, aby výše náhrad nákladů za odborné a zkušení úkony odpovídala aktuálním požadavkům na úkony i reálným nákladům...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1511 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Od ledna 2023 dochází k zásadním změnám v zákoně o ochraně spotřebitele a současně také v občanském zákoníku (samostatná publikace v rámci edice ÚZ), které posilují práva a postavení všech spotřebitelů; změnily se také další právní předpisy. V publikaci také najdete aktuální znění zákona o České obchodní inspekci, zákona o potravinách a tabákových výrobcích, zákona o obecné bezpečnosti výrobků, zákona o posuzování shody, zákona o spotřebitelském úvěru a k tomu příslušná nařízení vlády a vyhlášky. Všechny změny jsou v textech zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.
Související publikace:
Změny v oblasti posílení práv a postavení spotřebitelů byly provedeny nejen v zákoně o ochraně spotřebitele ale také v občanském zákoníku, jehož aktualizované znění obsahuje nové číslo ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2023, cena: 177 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1511 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

téma:
Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

Zákon č. 416/2022 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků
Zjednodušuje se proces vydání živnostenského oprávnění; zakladatelé si nově budou moci zvolit, v jaké fázi procesu založení a vzniku právnické osoby ohlásí živnost nebo podají žádost o...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 1. 2023

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 12. 12. 2022 do 18. 12. 2022:

Částka 179/2022, rozeslaná dne 14. 12. 2022

395.   

VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2022, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, ve znění pozdějších předpisů

396.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. prosince 2022 o vydání Cenového předpisu č. 1/2023/CAU, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

397.*  

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 5. prosince 2022 o aktualizaci klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)

398.*  

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 5. prosince 2022 o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

399.*  

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 6. prosince 2022 o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

Částka 180/2022, rozeslaná dne 14. 12. 2022

400.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. listopadu 2022 o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Částka 181/2022, rozeslaná dne 14. 12. 2022

401.   

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2022 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023

402.   

VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2022, kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě

403.   

VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2022 o zveřejňování soudních rozhodnutí

Částka 182/2022, rozeslaná dne 16. 12. 2022

404.   

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2022, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů

405.   

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2022, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

Částka 183/2022, rozeslaná dne 16. 12. 2022

406.   

VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2022, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů

Částka 184/2022, rozeslaná dne 16. 12. 2022

407.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. prosince 2022 o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny

408.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. prosince 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 42/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání

409.   

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2022 o pravidlech pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při správě kvalifikovaného systému elektronické identifikace

410.   

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2022, kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, ve znění vyhlášky č. 503/2021 Sb.

Částka 185/2022, rozeslaná dne 16. 12. 2022

411.   

ZÁKON ze dne 1. prosince 2022 o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023

Částka 186/2022, rozeslaná dne 16. 12. 2022

412.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. listopadu 2022 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

413.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. listopadu 2022 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

414.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. listopadu 2022 o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

415.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. listopadu 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Částka 187/2022, rozeslaná dne 16. 12. 2022

416.   

ZÁKON ze dne 1. prosince 2022, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků

417.   

VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2022, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

Částka 188/2022, rozeslaná dne 16. 12. 2022

418.   

VYHLÁŠKA ze dne 9. prosince 2022, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 164/2022 Sb.

Částka 189/2022, rozeslaná dne 16. 12. 2022

419.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. prosince 2022, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

420.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. prosince 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

421.*  

VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2022, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 12. 12. 2022 do 18. 12. 2022:

Částka 26/2022, rozeslaná dne 16. 12. 2022

46.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu spolupráce v oblasti školství a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky

47.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 37/2021 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 12. 12. 2022 do 18. 12. 2022:

Číslo 17/2022, rozeslán dne 15. 12. 2022

23.   

TERMÍNY DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ V ROCE 2023 (Daňový kalendář)

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz