Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  26
 
 
zpravodajství od 24. 6. 2019 do 30. 6. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Autorské právo, průmyslová práva

 

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna pravidla prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že rozhodnutím Shromáždění Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci byla dne 2. října 2018 v Ženevě přijata změna pravidla 69 prováděcího předpisu ke...   celá anotace

SBÍRKA
MEZ. SMLUV

platnost: 1. 7. 2019

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019, 4. vydání

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná plnění (dědictví a dary), pravidla nízké kapitalizace či pravidla proti vyhýbání se daňové povinnosti přijatá na základě směrnice ATAD (konkrétně jsou zpracována CFC pravidla a pravidla ...     ... více

autor: Veronika Dvořáková, Marcel Pitterling, Hana Skalická, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 25. 6. 2019, cena: 479 Kč   NOVINKA

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019, 4. vydání

Zaměstnanecké benefity a daně. 5. vydání

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění zaměstnanců a aplikaci daňového řádu při činnosti manažera firmy. Samostatné kapitoly jsou věnovány stravování zaměstnanců, příspěvkům zaměstnavatele na ...     ... více

autor: Ivan Macháček, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 25. 6. 2019, cena: 420 Kč   NOVINKA

Zaměstnanecké benefity a daně. 5. vydání
TÉMA

Odměňování státních zaměstnanců

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 158/2019 Sb.,

kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
Změny jsou reakcí na zákon č. 335/2018 Sb., kterým se změnil zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, kdy se lékaři lékařské posudkové služby orgánu sociálního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2019

TÉMA

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 158/2019 Sb.,

kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
Změny jsou reakcí na zákon č. 335/2018 Sb., kterým se změnil zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, kdy se lékaři lékařské posudkové služby orgánu sociálního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2019

TÉMA

Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

 

VYHLÁŠKA č. 150/2019 Sb.,

o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku
Vyhláška se týká osob oprávněných poskytovat platební služby . Stanoví rozsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací o  bezpečnostních a provozních rizicích , kterým jsou v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2019

TÉMA

Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

 

VYHLÁŠKA č. 149/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
Novela vychází z potřeby rozsáhlejších změn ve věcném vymezení podmínek zdravotní způsobilosti zejména osob řídících drážní vozidlo, ale okrajově i osob vykonávajících ostatní specifické...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2019

TÉMA

Státní služba

 

VYHLÁŠKA č. 160/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.
Novela je reakcí na přijetí nařízení vlády č. 1/2019 Sb., které s účinností k 1. červenci 2019 zredukovalo celkový počet oborů státní služby tím, že některé stávající...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2019, vybraná ustanovení 14. 12. 2019

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 157/2019 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
Úvodem: V souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. je státní zaměstnanec povinen úspěšně vykonat úřednickou zkoušku, která je tvořena částí obecnou a částí zvláštní. Za rovnocennou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2019

TÉMA

Zahraniční obchod

 

VYHLÁŠKA č. 159/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
Předmětem novely je přijetí dílčích změn v seznamu vojenského materiálu, který je v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 38/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanoven na základě Společného...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 5. 7. 2019

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Veterinární zákon - Praktický komentář

Praktický komentář k zákonu č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) se věnuje
•zdraví zvířat a jeho ochraně včetně souvisejících povinností chovatelů, dopravců, obchodníků a veterinárních lékařů, zdravotní nezávadnosti živočišných produktů,
•veterinárním podmínkám obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s jejich dovozu a ...     ... více

autor: marcela Skřivánková, Jiřina Vebrová, Michal Morkus, Alena Jáklová, Jan Váňa a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 25. 6. 2019, cena: 890 Kč   NOVINKA

Veterinární zákon - Praktický komentář

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 148/2019 Sb.,

o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
Dotaci lze poskytnout na tato opatření technická pomoc (pořádání vzdělávací akce pro chovatele včel, vedení včelařského kroužku pro děti a mládež, pořízení nového zařízení pro chovatele...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2019, vybraná ustanovení 1. 8. 2022

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 24. 6. 2019 do 30. 6. 2019:

Bankovnictví č. 6/2019
vydává: 4H production s. r. o.

Rodinné listy č. 4-5/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Státní zastupitelství č. 3/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Bezpečnost a hygiena práce č. 6/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Účetní a daně č. 6/2019
vydává: Anag, spol. s r. o.

Mzdová účetní č. 6/2019
vydává: Anag, spol. s r. o.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 24. 6. 2019 do 30. 6. 2019:

Částka 63/2019, rozeslaná dne 27. 6. 2019

148.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. června 2019 o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů

Částka 64/2019, rozeslaná dne 27. 6. 2019

149.   

VYHLÁŠKA ze dne 11. června 2019, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

150.   

VYHLÁŠKA ze dne 13. června 2019 o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku

151.*  

VYHLÁŠKA ze dne 11. června 2019 o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel

152.*  

VYHLÁŠKA ze dne 11. června 2019 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace

153.*  

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 19. června 2019 o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

154.*  

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 10. června 2019 o vydání cenového rozhodnutí

155.*  

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 10. června 2019 o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2018

Částka 65/2019, rozeslaná dne 27. 6. 2019

156.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. června 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb.

Částka 66/2019, rozeslaná dne 27. 6. 2019

157.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. června 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky

158.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. června 2019, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců

Částka 67/2019, rozeslaná dne 27. 6. 2019

159.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. června 2019, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

Částka 68/2019, rozeslaná dne 27. 6. 2019

160.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. června 2019, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.

Částka 69/2019, rozeslaná dne 27. 6. 2019

161.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 14. května 2019 sp. zn. Pl. ÚS 45/17 ve věci návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, § 88a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, § 68 odst. 2 a § 71 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a vyhlášky č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů

Částka 70/2019, rozeslaná dne 27. 6. 2019

162.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 21. června 2019 o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 24. 6. 2019 do 30. 6. 2019:

Částka 21/2019, rozeslaná dne 27. 6. 2019

32.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o podpoře obchodu a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky

33.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob

34.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna pravidla prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz