Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  22
 
 
zpravodajství od 25. 5. 2020 do 31. 5. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Exekuční řád, Veřejné dražby

 

ÚZ č. 1378 - Exekuční řád, Veřejné dražby

Tématika exekučního řádu a veřejných dražeb byla v edici ÚZ dosud ve společné publikaci s insolvenčními předpisy, se kterými však nemá těsnou vazbu, na což odborná veřejnost poukazovala. Nová publikace obsahuje exekuční řád, tři jeho prováděcí vyhlášky a tzv. lex covid justice, který na přechodnou dobu odlišně upravuje některé procesní záležitosti v oblasti občanského soudního řízení a zejména v oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí. Dále je v publikaci zákon o veřejných dražbách a příslušná vyhláška.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 25. 5. 2020, cena: 88 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1378 - Exekuční řád, Veřejné dražby
TÉMA

Insolvence

 

ÚZ č. 1377 - Insolvence

Tématika insolvenčního řízení dosud byla v edici ÚZ ve společné publikaci s exekučním řádem a zákonem o veřejných dražbách, se kterými však nemá těsnou vazbu, na což odborná veřejnost poukazovala. Nová publikace obsahuje insolvenční zákon, zákon o insolvenčních správcích a 9 příslušných nařízení vlády a vyhlášek. Insolvenční zákon byl od minulého vydání změněn v oblasti úpadku podílových fondů, ale zejména byl novelizován tzv. lex covid justice, který zavádí institut mimořádného moratoria a na přechodnou dobu odlišně upravuje některé záležitosti (povinnost dlužníka podat insolvenční návrh, neúčinnost insolvenčních návrhů, splátkový kalendář, reorganizační plán a další).

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 25. 5. 2020, cena: 119 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1377 - Insolvence
TÉMA

Sociální pojištění

 

Zákon č. 255/2020 Sb.,

o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
A) K zákonu č. 255/2020 Sb. Pokud zaměstnavatel odloží platby pojistného na sociální zabezpečení za měsíce květen až červenec 2020, a to maximálně do výše, kterou je povinen platit za...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 5. 2020, vybraná ustanovení 1. 6. 2020, 1. 9. 2020

TÉMA

Sociální zabezpečení

 

Zákon č. 255/2020 Sb.,

o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
Nárok na ošetřovné budou mít nadále až do 30. června 2020 všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Mezi důvody patří například zdravotní riziko,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 5. 2020

TÉMA

Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

 

Nález Ústavního soudu č. 254/2020 Sb.,

sp. zn. Pl. ÚS 30/16 ve věci návrhů na zrušení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů
Ústavní soud dospěl k závěru, že náležitost smlouvy mezi odběratelem s významnou tržní silou a dodavatelem uvedená v § 3a písm. a) zákona o významné tržní síle, není rozumným prostředkem...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 5. 2020

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Vyhláška č. 256/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
Důvodem této novely je povinná transpozice prováděcí směrnice Komise EU 2019/1985 ze dne 28. listopadu 2019 (úplný název viz související předpisy) do právního řádu České republiky, a to...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 6. 2020

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 25. 5. 2020 do 31. 5. 2020:

Částka 93/2020, rozeslaná dne 27. 5. 2020

254.   

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 30/16 ve věci návrhů na zrušení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů

Částka 94/2020, rozeslaná dne 27. 5. 2020

255.   

ZÁKON ze dne 20. května 2020 o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů

256.   

Vyhláška ze dne 25. května 2020, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz