Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  17
 
 
zpravodajství od 24. 4. 2023 do 30. 4. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Daně z příjmů

Meritum - Daň z příjmů 2023

Meritum Daň z příjmů 2023 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2023.
Z hlavních změn pro zdaňovací ...     ... více

autor: kolektiv autorů, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 26. 4. 2023, cena: 990 Kč   NOVINKA

Meritum - Daň z příjmů 2023

téma:
Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

Vyhláška č. 112/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ve znění vyhlášky č. 358/2021 Sb., a vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
A) K vyhlášce č. 457/2020 Sb. Doplňuje se vzor formulářového podání kontrolního hlášení k dani z přidané hodnoty.   B) K vyhlášce č. 525/2020 Sb. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 4. 2023

téma:
Energetika

Vyhláška č. 114/2023 Sb.,

o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW
Novelou energetického zákona provedenou zákonem č. 19/2023 Sb. byla posunuta hranice instalovaného výkonu pro výrobnu elektřiny z obnovitelných zdrojů  bez licence  z 10 kW na 50...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2023

téma:
Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

Sdělení Národní rozpočtové rady č. 117/2023 Sb.,

o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
Národní rozpočtová rada vyhlásila výši dluhu sektoru veřejných institucí (po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu) k 31. 12. 2022, a to na úrovni 44,1 %...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 28. 4. 2023

téma:
Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

Antidiskriminační zákon a související předpisy - Praktický komentář

"Již od časů Velké francouzské revoluce přijímáme v obecné rovině zásadu, že lidé se rodí rovni v důstojnosti a právech, a přesto je třeba přiznat si, že moderní antidiskriminační právo, vyjádřené v České republice především antidiskriminačním zákonem, budí mnoho emocí a tyto emoce nejsou ani zdaleka jenom kladné. Moderní antidiskriminační právo totiž nastavuje zrcadlo našim předsudkům, ...     ... více

autor: Jakub Tomšej, Petr Polák, Kristina Koldinska, Petra Presserová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 26. 4. 2023, cena: 650 Kč   NOVINKA

Antidiskriminační zákon a související předpisy - Praktický komentář

téma:
Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 115/2023 Sb.,

o rozhodnutí o pověření provozovatelů jednotlivých částí informačního systému o veřejných zakázkách
Ministerstvo průmyslu a obchodu sděluje, že provozováním Věstníku veřejných zakázek byla pověřena firma Spojené nástroje elektronické s.r.o., Nad hradním vodojemem 1108/53, 162...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 28. 4. 2023

téma:
Zdravotní pojištění

Vyhláška č. 119/2023 Sb.,

o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění
Tato vyhláška upravuje způsob oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 2022 pro účely přerozdělování finančních prostředků (pojistného na veřejné zdravotní pojištění) mezi...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 30. 4. 2023

Vyhláška č. 118/2023 Sb.,

o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2024 a o obsahu, struktuře a formátu údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování
Tato vyhláška stanoví pro rok 2024 nastavitelné parametry přerozdělování finančních prostředků mezi zdravotními pojišťovnami, požadavky na obsah, strukturu a formát údajů...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 30. 4. 2023

téma:
Životní prostředí

Nařízení vlády č. 113/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu, ve znění nařízení vlády č. 152/2022 Sb.
Národní seznam evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu se mění takto: ze seznamu se vyřazuje lokalita Praha-Letňany, území lokality Svatá a Prostřední vrch...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2023

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 24. 4. 2023 do 30. 4. 2023:

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 5/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Účetní a daně č. 4/2023
vydává: Anag, spol. s r. o.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 24. 4. 2023 do 30. 4. 2023:

Částka 60/2023, rozeslaná dne 26. 4. 2023

112.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. dubna 2023, kterou se mění vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ve znění vyhlášky č. 358/2021 Sb., a vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 61/2023, rozeslaná dne 28. 4. 2023

113.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. dubna 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu, ve znění nařízení vlády č. 152/2022 Sb.

114.   

VYHLÁŠKA ze dne 24. dubna 2023 o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW

115.   

SDĚLENÍ Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 21. dubna 2023 o rozhodnutí o pověření provozovatelů jednotlivých částí informačního systému o veřejných zakázkách

116.*  

Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 25. dubna 2023 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

117.   

SDĚLENÍ Národní rozpočtové rady ze dne 20. dubna 2023 o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu

Částka 62/2023, rozeslaná dne 28. 4. 2023

118.   

VYHLÁŠKA ze dne 25. dubna 2023 o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2024 a o obsahu, struktuře a formátu údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování

119.   

VYHLÁŠKA ze dne 25. dubna 2023 o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz