Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 25. 1. 2021 do 31. 1. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

 

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Publikace je určena vedoucím zaměstnancům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Úvodní část obsahuje výtah z legislativy, která upravuje pracovní cesty, anebo s nimi souvisí. Klíčová část publikace formou otázek a odpovědí podrobně mapuje tuto problematiku v příspěvkových organizacích. Názvy některých kapitol pro lepší orientaci přímo ...     ... více

autor: Petr Sikora, vydal: Nakladatelství PARIS, podle stavu k 26. 1. 2021, cena: 270 Kč   NOVINKA

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Daňové a nedaňové náklady 2021

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce.
Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým podnikatelským subjektem pečlivě sledována. Publikace je koncipována heslovitě podle jednotlivých dílčích okruhů ...     ... více

autor: Miloslav Hnátek, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 26. 1. 2021, cena: 339 Kč   NOVINKA

Daňové a nedaňové náklady 2021

Zcela legální daňové triky 2021

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností.
Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým konáním, avšak v rámci zákonů, snížit svoje daňové zatížení. Publikace přitom nesleduje postupy, jak zkreslit v ...     ... více

autor: Miloslav Hnátek, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 26. 1. 2021, cena: 349 Kč   NOVINKA

Zcela legální daňové triky 2021
TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

 

Informace,

jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2021
Tato informace obsahuje: instrukce pro zaplacení daně finančnímu úřadu, a to bezhotovostně nebo v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu „A“, specifika pro...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 21. 1. 2021

Informace,

přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů (informační povinnost Ministerstva financí dle § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)
V této informaci Ministerstvo financí uveřejňuje přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 21. 1. 2021

TÉMA

Obchodní korporace

 

Nová společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Od 1. 1. 2021 je účinná rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb.). Tím se úprava společnosti s ručením omezeným dočkala zcela zásadních změn. Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným po této „velké novele“, a to z pohledu právního, daňového i účetního. Důraz je kladen na srozumitelnost a přehlednost textu tak, aby publikace byla přístupná široké ...     ... více

autor: Markéta Pravdová, Lucie Josková, Eva Dvořáková, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 28. 1. 2021, cena: 339 Kč   NOVINKA

Nová společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Nařízení vlády č. 25/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů
Novela se týká těch listin, které se zakládají do sbírky listin, a kterými se nedokládají skutečnosti uvedené v návrhu na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku (např....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2021

TÉMA

Předpisy související s občanským zákoníkem

 

Nařízení vlády č. 25/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů
Novela se týká těch listin, které se zakládají do sbírky listin, a kterými se nedokládají skutečnosti uvedené v návrhu na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku (např....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2021

TÉMA

Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

 

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 3. vydání

Publikace je určena ředitelům, ekonomům a účetním příspěvkových organizací územních samosprávných celků. Zabývá se nejen samotným majetkem, ale také hospodařením, peněžními fondy a finanční kontrolou. Text je přehledně členěn na sedm částí. Největší pozornost je věnována majetku jako takovému – jeho členění, financování, nakládání s ním včetně technického zhodnocení a oprav. Podrobně jsou ...     ... více

autor: Petr Sikora, vydal: Nakladatelství PARIS, podle stavu k 26. 1. 2021, cena: 330 Kč   NOVINKA

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 3. vydání

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Publikace je určena vedoucím zaměstnancům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Úvodní část obsahuje výtah z legislativy, která upravuje pracovní cesty, anebo s nimi souvisí. Klíčová část publikace formou otázek a odpovědí podrobně mapuje tuto problematiku v příspěvkových organizacích. Názvy některých kapitol pro lepší orientaci přímo ...     ... více

autor: Petr Sikora, vydal: Nakladatelství PARIS, podle stavu k 26. 1. 2021, cena: 270 Kč   NOVINKA

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích
TÉMA

Sociální pojištění

 

ÚZ č. 1416 - Sociální pojištění 2021

Publikace obsahuje 40 právních předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. K největším změnám došlo v zákonu o pojistném na sociální zabezpečení; menší změny nastaly také v zákoně o důchodovém pojištění a zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení – tyto změny jsou v textu zapracovány tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Dále je zde několik zákonů ke zmírnění dopadů koronavirových restrikcí – ošetřovné, prominutí pojistného, snížení nebo prominutí penále.
Předpisy o penzijním spoření a připojištění jsou součástí ÚZ Penzijní spoření.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 25. 1. 2021, cena: 187 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1416 - Sociální pojištění 2021
TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Účetní případy pro praxi 2021

Potřebujete si zopakovat nebo připomenou nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější souvztažné operace a názorné postupy řešení účetních případů. ...     ... více

autor: Vladimír Hruška, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 26. 1. 2021, cena: 329 Kč   NOVINKA

Účetní případy pro praxi 2021
TÉMA

Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce)

 

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 3. vydání

Publikace je určena ředitelům, ekonomům a účetním příspěvkových organizací územních samosprávných celků. Zabývá se nejen samotným majetkem, ale také hospodařením, peněžními fondy a finanční kontrolou. Text je přehledně členěn na sedm částí. Největší pozornost je věnována majetku jako takovému – jeho členění, financování, nakládání s ním včetně technického zhodnocení a oprav. Podrobně jsou ...     ... více

autor: Petr Sikora, vydal: Nakladatelství PARIS, podle stavu k 26. 1. 2021, cena: 330 Kč   NOVINKA

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 3. vydání
TÉMA

Vysoké školství

 

ÚZ č. 1418 - Vysoké školství

Publikace obsahuje zákon o vysokých školách po několika novelách, které nabyly účinnosti v lednu 2021; dále zde najdete aktuální znění 5 nařízení vlády a vyhlášek. Všechny změny textů jsou vyznačeny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 25. 1. 2021, cena: 99 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1418 - Vysoké školství
TÉMA

Zákoník práce

 

Zákoník práce v praxi, 3. vydání

Publikace, která zahrnuje všechny novely zákoníku práce k 1. 1. 2021, čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky. Třetí vydání publikace zohledňuje změny legislativy v roce 2020.
Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na ...     ... více

autor: Jakub Tomšej, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 28. 1. 2021, cena: 259 Kč   NOVINKA

Zákoník práce v praxi, 3. vydání
TÉMA

Zdravotní pojištění

 

ÚZ č. 1417 - Zdravotní pojištění 2021

Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o pojistném; menší změny se dotkly i zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákonů o pojišťovnách a pěti různých vyhlášek. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 25. 1. 2021, cena: 169 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1417 - Zdravotní pojištění 2021

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 25. 1. 2021 do 31. 1. 2021:

Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva č. 1/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo a rodina č. 1/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 25. 1. 2021 do 31. 1. 2021:

Částka 16/2021, rozeslaná dne 28. 1. 2021

31.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2021 č. 78 o přijetí krizového opatření

32.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2021 č. 79 o přijetí krizového opatření

33.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2021 č. 80 o přijetí krizového opatření

Částka 12/2021, rozeslaná dne 29. 1. 2021

24.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. ledna 2021 o způsobu a rozsahu ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence

25.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. ledna 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů

26.*  

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 11. ledna 2021 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka 13/2021, rozeslaná dne 29. 1. 2021

27.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. ledna 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 219/2017 Sb., o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice

28.*  

VYHLÁŠKA ze dne 26. ledna 2021, kterou se mění vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz