Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  44
 
 
zpravodajství od 25. 10. 2021 do 31. 10. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Cenové předpisy

 

Výměr MF č. 03/2021,

kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021
Mění se stanovené pevné ceny jednotného jízdního dokladu ve veřejné drážní osobní dopravě.    celá anotace

CENOVÝ
VĚSTNÍK

účinnost: 12. 12. 2021

téma:
Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

 

Zaměstnanecké benefity a daně, 6. vydání

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění zaměstnanců a aplikaci daňového řádu ve znění účinném od 1. 1. 2021 při činnosti manažera firmy. Zaměřujeme se na současnou preferenci zdravotních benefitů ...     ... více

autor: Ivan Macháček, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 25. 10. 2021, cena: 459 Kč   NOVINKA

Zaměstnanecké benefity a daně, 6. vydání

téma:
Mezinárodní justiční spolupráce, státní zastupitelství

 

Úvod do mezinárodního práva soukromého

Učebnice autorského kolektivu z katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity poskytuje studentům právnických fakult a dalším zájemcům o právo komplexní výklad problematiky mezinárodního práva soukromého a procesního.
Učebnice začíná úvodním vstupem do problematiky včetně historického vývoje a dále podává potřebný výklad pojmů a přehled pramenů mezinárodního ...     ... více

autor: Naděžda Rozehnalová, Klára Drličková, Tereza Kyselovská, Jiří Valdhans, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 25. 10. 2021, cena: 372 Kč   NOVINKA

Úvod do mezinárodního práva soukromého

téma:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

 

Vyhláška č. 397/2021 Sb.,

o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány
Nová vyhláška nahrazuje dosavadní vyhlášku č. 157/2003 Sb. a stanoví způsob poskytování informací o konzervovaném ovoci a konzervované zelenině, skořápkových plodech, houbách, bramborách...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

 

ÚZ č. 1451 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Od ledna 2022 nabude účinnosti rozsáhlá novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která mění pravidla a podmínky pěstounské péče (mj. odměna pěstouna, příspěvek), financování, kompetence obcí s rozšířenou působností, podpory mladých dospělých a další oblasti. V publikaci najdete aktuální znění 19 předpisů rozdělených do 4 kapitol: rodinné právo, sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 25. 10. 2021, cena: 125 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1451 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

téma:
Trestní předpisy

 

Trestní právo procesní, 7. vydání

Sedmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva. Reflektuje i úpravu mimo trestní řád a trestní zákoník, zejména v reakci na přijetí velké novely zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (provedené zák. č. 178/2018 Sb.), zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (provedené zák. č. ...     ... více

autor: Jaroslav Fenyk, Dagmar Císařová, Tomáš Gřivna a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 25. 10. 2021, cena: 1 100 Kč   NOVINKA

Trestní právo procesní, 7. vydání

téma:
Vnitřní správa

 

Sdělení Ministerstva vnitra č. 395/2021 Sb.,

o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení
Ministerstvo vnitra vyhlašuje seznam hraničních přechodů, kterými jsou mezinárodní letiště (civilní i vojenská), seznam přeshraničních propojení (Polsko, Slovensko, Rakousko,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 29. 10. 2021

téma:
Zdravotní pojištění

 

Vyhláška č. 396/2021 Sb.,

o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022
Tato vyhláška stanoví pro rok 2022: hodnoty bodu za poskytované zdravotní výkony, výši úhrad zdravotních služeb poskytovaných pojištěncům (včetně pojištěnců z členských států...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 25. 10. 2021 do 31. 10. 2021:

Účetní a daně č. 10/2021
vydává: Anag, spol. s r. o.

Mzdová účetní č. 10/2021
vydává: Anag, spol. s r. o.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 25. 10. 2021 do 31. 10. 2021:

Částka 176/2021, rozeslaná dne 29. 10. 2021

395.   

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 11. října 2021 o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení

Částka 177/2021, rozeslaná dne 29. 10. 2021

396.   

VYHLÁŠKA ze dne 21. října 2021 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022

Částka 178/2021, rozeslaná dne 29. 10. 2021

397.   

VYHLÁŠKA ze dne 21. října 2021 o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz