Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  39
 
 
zpravodajství od 23. 9. 2019 do 29. 9. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Energetika

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 245/2019 Sb.,

o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020
Nařízením vlády se pro rok 2020 stanoví prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na  úhradu složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Sociální pojištění

 

ZÁKON č. 244/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Změna zákona spočívá v mimořádném zvýšení důchodů od lednové splátky v roce 2020 tak, aby u průměrného starobního důchodu činilo zvýšení důchodu minimálně částku 900 Kč (tzn., mělo-li by...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 30. 9. 2019

TÉMA

Správní řád, soudní řád správní, přestupky

 

Správní řád - Komentář, 6. vydání

6. vydání komentáře SpŘ reaguje na změny v právní úpravě nastalé od jeho 5. vydání . Konkrétně jde o novou úpravou správního trestání v podobě zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ať již jde o změny terminologické, či změny v konkrétních procesních ustanoveních zákona. Aktualizován je nejenom správní řád samotný, ale jak shora uvedeno, i odkazy na předchozí ...     ... více

autor: Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 25. 9. 2019, cena: 1 690 Kč   NOVINKA

Správní řád -  Komentář, 6. vydání
TÉMA

Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

 

VYHLÁŠKA č. 246/2019 Sb.,

o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020
O ledna 2020 se snižuje roční příspěvek cestovní kanceláře do garančního fondu z 0,1 % na 0,05 % ze základu pro výpočet ročního příspěvku stanoveného podle § 10g zákona o některých...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 30. 9. 2019, vybraná ustanovení 1. 1. 2020

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 23. 9. 2019 do 29. 9. 2019:

Obec a finance č. 4/2019
vydává: Triada, spol. s r. o.

Bankovnictví č. 9/2019
vydává: 4H production s. r. o.

Rodinné listy č. 6/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Školní poradenství v praxi č. 5/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Bezpečnost a hygiena práce č. 9/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Účetní a daně č. 9/2019
vydává: Anag, spol. s r. o.

Mzdová účetní č. 9/2019
vydává: Anag, spol. s r. o.

Praktická personalistika č. 9-10/2019
vydává: Anag, spol. s r. o.,

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 9/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 11/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 23. 9. 2019 do 29. 9. 2019:

Částka 105/2019, rozeslaná dne 24. 9. 2019

244.   

ZÁKON ze dne 11. září 2019, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

245.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. září 2019 o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020

246.   

VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2019 o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020

247.*  

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 17. září 2019 o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 23. 9. 2019 do 29. 9. 2019:

Částka 30/2019, rozeslaná dne 24. 9. 2019

45.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky

Částka 31/2019, rozeslaná dne 24. 9. 2019

46.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz