Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

52
zpravodajství od 24. 12. 2018 do 30. 12. 2018

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví.
Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat); svá preferovaná témata si můžete určit.

TÉMA

Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

Anotace nových předpisů

VYHLÁŠKA č. 333/2018 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Mění se sazby a způsob výpočtu cestovních náhrad pro rok 2019 (pozn.: tyto náhrady jsou primárně uvedeny v zákoníku práce; Ministerstvo práce a sociálních věcí je zmocněno je k 1. lednu...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

TÉMA

Energetika

Anotace nových předpisů

VYHLÁŠKA č. 326/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.
Novela mění a upřesňuje postupy a termíny pro přístup k přepravní soustavě v návaznosti na povinnost zřídit virtuální propojovací body, postupy pro vyrovnávání přepravní soustavy,...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019, vybraná ustanovení 1. 2. 2019, 1. 7. 2019

TÉMA

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Anotace nových předpisů

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 332/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.
Změna nařízení vlády spočívá v úpravě dosavadního rozdělení prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek vykonávaných některými skupinami zdravotnických pracovníků pro účely...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

Anotace nových předpisů

VYHLÁŠKA č. 329/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Novela přináší tyto hlavní změny: nové vymezení výdajů na pořízení hodnot, kterými jsou výdaje na pořízení věcí, služeb, prací, výkonů nebo práv, oddělení náhrad za újmu, kterou...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

TÉMA

Sociální pojištění

Vybrané parametry v pojistném na sociální zabezpečení pro rok 2019

28. 12. 2018

TÉMA

Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Anotace nových předpisů

VYHLÁŠKA č. 334/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
Zvyšuje se počet míst, která jsou kontaktními místy veřejné správy, a to: v tuzemsku dva další obecní úřady, v zahraničí o velvyslanectví v Bělehradě, Šanghaji a Tokiu.    celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

TÉMA

Životní prostředí

Anotace nových předpisů

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 327/2018 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod
Po novele vodního zákona provedené zákonem č. 113/2018 Sb., bylo k 1. 1. 2019 potřeba  zrušit dosavadní právní úpravu, která byla obsažena v jednom nařízení vlády (č. 143/2012...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

VYHLÁŠKA č. 328/2018 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových
Tato vyhláška je reakcí na novelu vodního zákona provedenou zákonem č. 113/2018 Sb. Vyhláška od 1. 1. 2019 nahrazuje tyto zrušené předpisy: nařízení vlády č. 143/2012 Sb. – zrušeno...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

Pokud chcete vidět celé Zpravodajství, klikněte.
Uvidíte informace i k těm tématům, která neodebíráte.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 24. 12. 2018 do 30. 12. 2018:

Částka 158/2018, rozeslaná dne 28. 12. 2018

326.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.

Částka 159/2018, rozeslaná dne 28. 12. 2018

327.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. prosince 2018, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod

328.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2018 o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových

Částka 160/2018, rozeslaná dne 28. 12. 2018

329.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

330.*  

Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 19. prosince 2018 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

331.*  

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 17. prosince 2018 o vydání cenových rozhodnutí

Částka 161/2018, rozeslaná dne 28. 12. 2018

332.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. prosince 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.

333.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2018 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

334.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 24. 12. 2018 do 30. 12. 2018:

Částka 36/2018, rozeslaná dne 28. 12. 2018

54.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání

55.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz