Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  37
 
 
zpravodajství od 11. 9. 2023 do 17. 9. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Energetika

Nařízení vlády č. 272/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů
Úvodem: ustanovení § 19f energetického zákona zakotvují právo na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku účastníkovi trhu s elektřinou nebo účastníkovi trhu s plynem, který dodává...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 29. 9. 2023

Vyhláška č. 275/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
Novelou se zejména: navyšuje výše parametrů spojených s výstavbou nových výroben elektřiny, tepla, biometanu, nebo modernizací výroben elektřiny od roku 2024, které odráží reálnou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 15. 9. 2023

téma:
Poplatky - správní, soudní, místní, ...

Zákon č. 271/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V rámci položky 26 sazebníku správních poplatků se stanoví poplatek: za podání žádosti o zasílání informací o změnách v bodovém hodnocení řidiče ve výši 100 Kč; podání žádosti však...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Pravidla silničního provozu, autoškoly

Zákon č. 271/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 361/2000 Sb. Hlavní změny: zavádí se možnost řídit osobní auto pod dohledem mentora už od 17 let, současně se stanoví podmínky, které musí mentor splňovat, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 31. 12. 2023, 1. 7. 2024

téma:
Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Vyhláška č. 274/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, ve znění vyhlášky č. 376/2021 Sb.
Ve vyhlášce se mění pravidla pro: rozúčtování nákladů na vytápění ve zúčtovací jednotce – zvyšuje se základní složka; stanovení výše základní složky; mění se pravidla pro stanovení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Komentář, 2. vydání

Zásadní a dlouho očekávaná novela zákona o zadávání veřejných zakázek, vyhlášená pod č. 166/2023 Sb., nabyla účinnosti ke dni 16. 7. 2023. Tato novela přináší komplexní revizi zákona, kdy zejména odstraňuje nedostatky transpozice unijních zadávacích směrnic, zpřesňuje některá ustanovení a přináší změny, jež mají vést ke snížení administrativní zátěže na straně zadavatelů i dodavatelů. Dále ...     ... více

autor: Vilém Podešva, Jiří Votrubec, Lukáš Sommer, Jan Bořuta, Martin Fišer, Martin Flaškár, Jiří Harnach,, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 11. 9. 2023, cena: 2 990 Kč   NOVINKA

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Komentář, 2. vydání

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 11. 9. 2023 do 17. 9. 2023:

Částka 126/2023, rozeslaná dne 14. 9. 2023

271.   

ZÁKON ze dne 11. srpna 2023, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 127/2023, rozeslaná dne 14. 9. 2023

272.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. srpna 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů

273.*  

VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2023, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů

Částka 128/2023, rozeslaná dne 14. 9. 2023

274.   

VYHLÁŠKA ze dne 4. září 2023, kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, ve znění vyhlášky č. 376/2021 Sb.

275.   

VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2023, kterou se mění vyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz