Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  29
 
 
zpravodajství od 11. 7. 2022 do 17. 7. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

Praktický úvod do civilního řízení sporného

V českém prostředí unikátní publikace zabývající se výlučně praktickou stránkou civilního sporného řízení je určena především juniorním absolventům právnických fakult začínajícím v justici či advokacii, kterým publikace pomůže jednak pochopit, jednak v souladu s konkrétně citovanou judikaturou správně vyřešit nejčetnější procesní problémy. Tematicky zaměřený a zhuštěný formát však jistě osloví i ...     ... více

autor: Jiří Remeš, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 14. 7. 2022, cena: 890 Kč   NOVINKA

Praktický úvod do civilního řízení sporného

téma:
Občanský zákoník

Odpovědnost za vady díla ve stavebnictví

Publikace je odrazem dlouholetých praktických zkušeností autora a obsahuje komplexní výklad problematiky odpovědnosti za vady díla ve stavebnictví. Autor čerpá i z poznatků vyplývajících ze soudních sporů. Text je rozdělen do 26 kapitol, kde se autor mimo jiných témat věnuje problematice řádné specifikace předmětu díla, technických norem, zákonné odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost, ...     ... více

autor: David Falta, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 14. 7. 2022, cena: 390 Kč   NOVINKA

Odpovědnost za vady díla ve stavebnictví

téma:
Obchodní korporace

Obchodní společnosti a družstva, 2. vydání

Nové vydání učebnice si klade za cíl podat výklad právní úpravy obchodních korporací s odstupem téměř deseti let po reformě soukromého práva. Zachycuje také poslední rozsáhlou a významnou novelizaci zákona o obchodních korporacích i vývoj, kterým prošla rozhodovací praxe vyšších soudů. Pedagogickým cílem autorů bylo přiblížit studentům praktickou aplikaci právní úpravy. Text je proto seskupen do ...     ... více

autor: Jarmila Pokorná, Jan Lasák, Josef Kotásek a kolektiv, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 14. 7. 2022, cena: 990 Kč   NOVINKA

Obchodní společnosti a družstva, 2. vydání

téma:
Oceňování majetku, Cenové předpisy

Sdělení Ministerstva financí č. 209/2022 Sb.,

o vydání výměru MF č. 05/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
Viz anotaci výměru MF č. 05/2022, který byl 24. 6. 2022 publikován v částce 14/2022 Cenového věstníku – zde .    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 13. 7. 2022

téma:
Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Tvorba a distribuce pojištění osob

Publikace se zabývá terminologií pojistného práva, pravidly tvorby a distribuce pojistného produktu, plněním informačních povinností a uzavíráním, obsahem, platností a konstrukčními prvky pojistné smlouvy. Autor v úvodu vysvětluje terminologii pojistného práva a upozorňuje na specifika jednotlivých produktů pojištění osob, což je zejména investiční a kapitálové životní pojištění a pojištění úrazu ...     ... více

autor: Alexander Kult, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 14. 7. 2022, cena: 490 Kč   NOVINKA

Tvorba a distribuce pojištění osob

téma:
Účetnictví podnikatelů, audit

Daně v účetnictví, 2. vydání

Publikace Daně v účetnictví se věnuje vlivu zákona o daních z příjmů na účetnictví podnikatelských subjektů. Obsahuje nezbytný teoretický podklad i navazující praktické příklady.

Úvod knihy je věnován konstrukci základu daně z příjmů právnických osob, tedy úpravě výsledku hospodaření z účetnictví na daňový základ. Následuje rozbor transakcí s některými aktivy či pasivy. Najdeme zde tedy ...     ... více

autor: Jana Skálová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 13. 7. 2022, cena: 349 Kč   NOVINKA

Daně v účetnictví, 2. vydání

téma:
Zdravotní pojištění

Vyhláška č. 211/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče
Doplňuje se seznam lázeňských míst pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče v několika indikačních skupinách dle Indikačního seznamu pro dospělé, a to o Lázně Bělohrad a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 28. 7. 2022

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Nařízení vlády č. 210/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Provedené změny reagují na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/245, kterým jsou nově vymezeny činnosti, které mohou být prováděny jako součást doprovodných vzdělávacích opatření v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2022, vybraná ustanovení 1. 9. 2023

téma:
Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

Cestovní právo, 2. vydání

Cestovní právo je nejrozsáhlejší publikací věnovanou právu souvisejícímu s cestovním ruchem v České republice. Kniha je určena podnikatelům na trhu cestovního ruchu, jejich právníkům a všem, kteří se nespokojí jen s obecným úvodem do problematiky. Text pracuje se zněním relevantních právních předpisů k dubnu 2022. Zohledňuje důležité novely zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu ...     ... více

autor: Klára Dvořáková ( Havlíčková), Renata Králová, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 14. 7. 2022, cena: 1 290 Kč   NOVINKA

Cestovní právo, 2. vydání

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 11. 7. 2022 do 17. 7. 2022:

Speciál pro MŠ + časopis Řízení školy č. 4/2022 Letní speciál
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Řízení školy 7-8/2022 Letní speciál
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 6/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Trestní právo č. 2/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro školní jídelny č. 4/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro školní družiny č. 4/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Školní poradenství v praxi č. 4/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Účetní a daně č. 6/2022
vydává: Anag, spol. s r. o.

Mzdová účetní č. 6/2022
vydává: Anag, spol. s r. o.

Obchodní právo č. 6/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 11. 7. 2022 do 17. 7. 2022:

Částka 94/2022, rozeslaná dne 13. 7. 2022

208.*  

VYHLÁŠKA ze dne 7. července 2022 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela

209.   

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 30. června 2022 o vydání výměru MF č. 05/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022

Částka 95/2022, rozeslaná dne 13. 7. 2022

210.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

211.   

VYHLÁŠKA ze dne 11. července 2022, kterou se mění vyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 11. 7. 2022 do 17. 7. 2022:

Částka 11/2022, rozeslaná dne 13. 7. 2022

19.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti energetiky mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Ázerbájdžánské republiky

20.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné spolupráci v oblasti obrany

21.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany

22.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko k Dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz