Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  20
 
 
zpravodajství od 11. 5. 2020 do 17. 5. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

Zmírnění dopadů koronavirové epidemie

K překonání následků nouzového stavu již byla přijata řada zákonů, rozhodnutí a ministerských pokynů, které průběžně sledujeme a přehledně shrnujeme zde. Dochází k zajímavému vývoji, kdy se začínají měnit nedávno vydané předpisy – např. zákon o kompenzačním bonusu (rubrika „daňový řád“) má již první novelizaci a další se připravují.
 

Informace o všech právních předpisech publikovaných v uplynulém týdnu najdete níže v jednotlivých tematických rubrikách.
 

TÉMA

Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

 

Zákon č. 238/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mění se vymezení povinností a pravomocí při provádění přeshraniční spolupráce České národní banky, ostatních bank a spořitelních a úvěrních družstev v oblasti ochrany...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

TÉMA

Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

 

Zákon č. 237/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V návaznosti na zavedení možnosti oceňovat majetek tržní hodnotou (ve smyslu změny zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku – viz ), se i v zákoně o dluhopisech...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Cenové předpisy

 

Zákon č. 238/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V souladu s předpisy Evropské unie se mění vymezení pravomocí a způsob provádění přeshraniční spolupráce orgánů České republiky působících v oblasti cen, a to pokud jde o ochranu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

Sdělení Ministerstva financí č. 245/2020 Sb.,

o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
V návaznosti na zrušení ( viz ) mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, podle něhož bylo možné respirátory třídy FFP3 prodávat pouze osobám vymezeným v tomto opatření (...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 13. 5. 2020

TÉMA

Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

 

Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá

Kniha obsahuje patnáct vzájemně provázaných studií zabývajících se různými aspekty insolvenčního práva, na kterých se podílelo celkem devatenáct autorů vedených Ing. Jaroslavem Schönfeldem, Ph.D. Mezi autory figurují nejvýznamnější znalci této problematiky jak z hlediska právního, tak i z hlediska ekonomického. Zároveň jde o skupinu složenou především z autorů, kteří působí na jedné straně jako ...     ... více

autor: Jaroslav Schönfeld, Michal Kuděj, Bohumil Havel, Petr Sprinz a kol., vydal: C. H. Beck, podle stavu k 15. 5. 2020, cena: 390 Kč   NOVINKA

Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá
TÉMA

Kontrola veřejných financí, majetek státu

 

Nařízení vlády č. 244/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov
Tato novela nařízení vlády reaguje na závěry kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/26 provedené na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. V textu nařízení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

TÉMA

Krizové zákony, HZS, požární ochrana

 

Zákon č. 243/2020 Sb.,

o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky
Nový zákon umožňuje orgánům Policie ČR a strážníkům obecní policie ukládat na místě pokuty za přestupky spáchané nedodržováním povinností uložených v rámci koronavirové prevence (např. nošení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 13. 5. 2020

TÉMA

Obchodní korporace

 

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Publikace má povahu příručky pro právní teorii a praxi. Zaměřuje se na analýzu možností, které při tvorbě druhů podílů (akcií) zákon o obchodních korporacích poskytuje. Autor posuzuje, které odlišnosti v právním postavení společníků založí samostatný druh podílu (akcie), rozebírá principy a limity tvorby druhů podílů (akcií) a rovněž analyzuje, jaké modifikace jednotlivých práv a povinností ...     ... více

autor: Daniel Lála, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 15. 5. 2020, cena: 450 Kč   NOVINKA

Druhy podílů v kapitálových společnostech
TÉMA

Oceňování majetku

 

Zákon č. 237/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mezi hlavní změny patří: zavedení možnosti oceňování majetku tržní hodnotou, a to za stanovených podmínek, není-li možné majetek ocenit cenou obvyklou (cena určená z...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

 

Zákon č. 238/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 634/1992 Sb. V nové části sedmé zákona o ochraně spotřebitele, která je reakcí na nařízení (EU) 2017/2394, se řeší působnost správních orgánů při...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

Zákon č. 237/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V souvislosti se změnou zákona o oceňování majetku, kterou se zavádí možnost oceňovat majetek tržní hodnotou , se tato možnost ocenění zavádí i do zákona o spotřebitelském úvěru, a to při...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Ochrana zdraví

 

Zákon č. 238/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V souladu s předpisy Evropské unie se mění vymezení pravomocí a způsob provádění přeshraniční spolupráce krajských hygienických stanic a státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

TÉMA

Správní řád, soudní řád správní, přestupky

 

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

Jedná se o třetí vydání této publikace, které je aktualizované a doplněné podle zkušeností a poznatků nabytých za dobu platnosti správního řádu. Příručka je praktická a může sloužit jak ke každodennímu používání, tak pro nárazovou potřebu novým úředníkům, starostům, účastníkům a jejich zástupcům či zájemcům o správní řízení.
Postup krok za krokem ještě před zahájením řízení
Tato publikace ...     ... více

autor: JUDr. Eva Šormová, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 15. 5. 2020, cena: 579 Kč   NOVINKA

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

Specifika řízení o přestupku právnické osoby

Tato publikace je věnována problematice řízení o přestupku právnické osoby, a to zejména z pohledu jeho specifik oproti řízení o přestupku osoby fyzické. V červenci 2017 nabyl účinnosti nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který na rozdíl od předchozího přestupkového zákona, upravuje i správněprávní (přestupkovou) odpovědnost právnických osob. Tato správná myšlenka by si však ...     ... více

autor: Tomáš Grygar, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 15. 5. 2020, cena: 390 Kč   NOVINKA

Specifika řízení o přestupku právnické osoby
TÉMA

Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

 

Zákon č. 237/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Při oceňování vyvlastňovaného pozemku nebo stavby pro účely výstavby infrastruktury se dosud směla používat pouze cena obvyklá (cena určená z cen sjednaných v minulosti u...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Trestní předpisy

 

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 8. vydání

Osmé, aktualizované vydání oblíbené publikace, zpracované podle stavu platného k 13. březnu 2020, reaguje na přijaté novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu napomáhají k rychlé orientaci v obsahu a smyslu příslušného ustanovení.
Uváděné judikáty jsou vybrány především ze sbírek Nejvyššího a Ústavního soudu. Pro uživatelské pohodlí byla starší ...     ... více

autor: Jiří Jelínek a kolektiv, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 15. 5. 2020, cena: 1 490 Kč   NOVINKA

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 8. vydání
TÉMA

Účetnictví nevýdělečných organizací

 

Jednoduché účetnictví, 4. vydání

Jednoduché účetnictví je stále aktuální. Do konce roku 2015 mohly vést jednoduché účetnictví organizace dané zákonem na základě přechodného ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Změny v podmínkách vedení jednoduchého účetnictví
V souladu s novelou tohoto zákona se možnost vedení jednoduchého účetnictví vrátila v „plnohodnotné podobě“. Výrazně se ale změnily podmínky pro jeho ...     ... více

autor: Ing. Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 15. 5. 2020, cena: 319 Kč   NOVINKA

Jednoduché účetnictví, 4. vydání
TÉMA

Zdravotní služby

 

ÚZ č. 1374 - Zdravotní služby

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě. Dále zde najdete aktuální texty 18 nařízení vlády a vyhlášek k těmto zákonům. Od minulého vydání se změnil zejména zákon o specifických zdravotních službách. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 11. 5. 2020, cena: 135 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1374 - Zdravotní služby
TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Zákon č. 238/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 166/1999 Sb. Mění se vymezení působnosti Ústřední veterinární správy a krajských veterinárních správ při výkonu dozoru nad plněním povinností spojených s dovozem...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

TÉMA

Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

 

Zákon o realitním zprostředkování

Komentář k zákonu o realitním zprostředkování přináší komplexní přehled nové právní úpravy realitního zprostředkování, a to nejen z pohledu teoretického výkladu, ale především se zaměřením na řešení praktických otázek jeho dopadu při poskytování realitních služeb.
Publikace nabízí získání ucelené orientace v nové zákonné úpravě se zdůrazněním důležitých souvislostí vyplývajících z jednotlivých ...     ... více

autor: Tomáš Philippi, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 15. 5. 2020, cena: 690 Kč   NOVINKA

Zákon o realitním zprostředkování

Zákon č. 238/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V souvislosti s novou  komplexní úpravou přeshraniční spolupráce se v živnostenském zákoně zrušuje dosavadní ustanovení o přeshraniční spolupráci.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 11. 5. 2020 do 17. 5. 2020:

Národní pojištění č. 5/2020
vydává: Česká správa sociálního zabezpečení

Speciál pro školní družiny č. 3/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy č. 3/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Řízení školy č. 5/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro školní jídelnyč. 3/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudce č. 4/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Rodinné listy č. 3/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud ČR
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 4/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 11. 5. 2020 do 17. 5. 2020:

Částka 87/2020, rozeslaná dne 11. 5. 2020

236.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. května 2020 č. 538 o přijetí krizového opatření

Částka 88/2020, rozeslaná dne 12. 5. 2020

237.   

ZÁKON ze dne 29. dubna 2020, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

238.   

ZÁKON ze dne 29. dubna 2020, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

239.*  

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2020 o vydání zlaté mince „Hrad Bečov nad Teplou“ po 5 000 Kč

Částka 89/2020, rozeslaná dne 12. 5. 2020

240.*  

ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY ze dne 6. května 2020, kterým se stanoví dny konání doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

241.*  

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 29. dubna 2020 o vydání cenových rozhodnutí

242.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 41/18 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bílina č. 10/2015 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

Částka 90/2020, rozeslaná dne 13. 5. 2020

243.   

ZÁKON ze dne 10. května 2020 o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky

244.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. dubna 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov

245.   

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 7. května 2020 o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

246.*  

Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 12. května 2020 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz