Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  16
 
 
zpravodajství od 11. 4. 2022 do 17. 4. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Krizové zákony, HZS, požární ochrana

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 84/2022 Sb.,

č. 313 o přijetí krizového opatření k zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
Vláda nařizuje poskytovatelům sociálních služeb poskytnout sociální služby v nezbytné míře Ukrajincům, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana; v nařízení vlády jsou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 14. 4. 2022

téma:
Poplatky, správní, soudní, místní, ...

ÚZ č. 1486 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 12 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily dvakrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za znečišťování ovzduší, za činnost organizací státního odborného dohledu, za odebíranou přírodní minerální vodu, za znečištění vod a vypouštění odpadních vod, za udržování patentů, puncovní poplatky, zpoplatnění pozemních komunikací a další. Všechny změny jsou vyznačeny tučným písmem.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 11. 4. 2022, cena: 95 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1486 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 11. 4. 2022 do 17. 4. 2022:

Právo a rodina č. 4/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 11. 4. 2022 do 17. 4. 2022:

Částka 44/2022, rozeslaná dne 13. 4. 2022

81.*  

ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY ze dne 5. dubna 2022 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí

82.*  

VYHLÁŠKA ze dne 7. dubna 2022, kterou se mění vyhláška č. 100/2018 Sb., o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel

83.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 6. dubna 2022 o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka 45/2022, rozeslaná dne 13. 4. 2022

84.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. dubna 2022 č. 313 o přijetí krizového opatření k zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz