Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  11
 
 
zpravodajství od 11. 3. 2024 do 17. 3. 2024

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

týdenní novinky v rámci tématu:
Energetika

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Od roku 2024 dochází k přelomové změně energetického zákona, která umožní vyrábět a sdílet vyrobenou elektřinu v rámci skupiny až deseti osob (aktivní zákazník) anebo v rámci energetických společenství (komunitní energetika - více informací zde). Ke změnám došlo také u zákona o hospodaření energií a zákona o podporovaných zdrojích energie. V nové publikaci najdete aktuální texty všech těchto zákonů a dále také texty nejpoužívanějších vyhlášek včetně klíčové vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou; ostatní vyhlášky a nařízení vlády jsou dostupné zdarma na www.ene.sagit.cz v sekci Předpisy k tématu/Úplné znění. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 11. 3. 2024, cena: 297 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

týdenní novinky v rámci tématu:
Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

Nařízení vlády č. 57/2024 Sb.,

o ocenění udělovaném Ministerstvem dopravy
Toto nařízení vlády upravuje podmínky spojené s udělováním ocenění „Medaile Ministerstva dopravy“ fyzické nebo právnické osobě za mimořádný počin, významné zásluhy nebo dlouhodobé...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Nařízení vlády č. 61/2024 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 80/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
A) K nařízení vlády č. 80/2023 Sb. Hlavním cílem změny nařízení vlády je doplnění nového podopatření „omezení používání pesticidů v ochranných pásmech vodních zdrojů na orné půdě”,...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 15. 3. 2024

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Přehled právních aktů vyhlášených od 11. 3. 2024 do 17. 3. 2024:

57/2024 Sb.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. února 2024 o ocenění udělovaném Ministerstvem dopravy

14. 3. 2024

58/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 20/2024 Sb., kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 47/2022 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže

14. 3. 2024

59/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 21/2024 Sb., o přijetí změn čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, přijatých v New Yorku dne 14. prosince 2017

14. 3. 2024

60/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 22/2024 Sb., o sjednání Dohody o hospodářské, obchodní a technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar

14. 3. 2024

61/2024 Sb.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. března 2024, kterým se mění nařízení vlády č. 80/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

14. 3. 2024

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz