Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  46
 
 
zpravodajství od 11. 11. 2019 do 17. 11. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Cenové předpisy

 

SDĚLENÍ Ministerstva financí č. 294/2019 Sb.,

o vydání výměru MF č. 05/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019
Viz anotaci výměru MF č. 05/2019, který byl 1. 11. 2019 publikován v částce 14/2019 Cenového věstníku – zde .    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Cizinci, Azyl

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 291/2019 Sb.,

o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
Nařízení vlády stanoví pravidla pro poskytování mimořádných pracovních víz pro občany Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví; důvodem je získání pracovních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 12. 2019

TÉMA

Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších

 

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí č. 295/2019 Sb.,

o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje pro rok 2020 platovou základnu pro určení platu soudců ve výši 100 872 Kč.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 14. 11. 2019

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí č. 296/2019 Sb.,

o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje pro rok 2020 platovou základnu pro určení platu státních zástupců ve výši 90 784,80 Kč.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 14. 11. 2019

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí č. 297/2019 Sb.,

o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje pro rok 2020 platovou základnu pro určení platu představitelů státní moci a některých státních orgánů ve výši 84 060 Kč.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 14. 11. 2019

TÉMA

Správní řád, soudní řád správní, přestupky

 

Správní právo procesní, 6. vydání

Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou správní právo procesní – obecnou část.
Kniha ve svém šestém vydání reaguje na novelizace správního řádu i na novou právní úpravu správního trestání. Zprostředkovává také další vývoj judikatury správních soudů a Ústavního soudu v této oblasti. Text obsahuje zásadní rozhodnutí těchto soudů i výkladová stanoviska a závěry Poradního sboru ...     ... více

autor: Eva Horzinková, Vladimír Novotný, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 13. 11. 2019, cena: 520 Kč   NOVINKA

Správní právo procesní, 6. vydání
TÉMA

Účetnictví nevýdělečných organizací

 

Nestátní neziskové organizace - právní úprava, účetnictví, audit, daně

Publikace poskytuje komplexní pohled na nestátní neziskové organizace, mezi které patří především spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, politické strany a politická hnutí, veřejné vysoké školy, školské právnické osoby, společenství vlastníků jednotek, profesní komory a další.
Popisuje právní úpravu jednotlivých typů nestátních ...     ... více

autor: Šárka Kryšková, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 13. 11. 2019, cena: 390 Kč   NOVINKA

Nestátní neziskové organizace - právní úprava, účetnictví, audit, daně
TÉMA

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

 

Lidská důstojnost. Kritická reflexe jejího postavení a funkcí v ústavním právu

Lidská důstojnost je hodnotou mnoha tváří vystupující na povrch v takřka neomezeném počtu různorodých situací počínaje obyčejnou pomluvou a konče umučením lidských bytostí ve vyhlazovacích táborech. To však ve svém důsledku vede k vágnosti jejího obsahu a s tím spojeným interpretačním problémům.
Tato kniha proto nabízí novou konceptualizaci hodnoty lidské důstojnosti v právu založenou na její ...     ... více

autor: Filip Horák, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 13. 11. 2019, cena: 260 Kč   NOVINKA

Lidská důstojnost. Kritická reflexe jejího postavení a funkcí v ústavním právu
TÉMA

Vnitřní správa

 

ÚZ č. 1339 - Vnitřní správa

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Od minulého vydání publikace byl změněn zejména zákon o matrikách, zákon o ověřování a vyhláška o ověřování; menší změny nastaly u zákona o státním občanství a zákona o evidenci obyvatel. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 11. 11. 2019, cena: 107 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1339 - Vnitřní správa

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra č. 298/2019 Sb.,

o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení
Ministerstvo vnitra vyhlašuje seznam hraničních přechodů, kterými jsou mezinárodní letiště (civilní i vojenská), seznam přeshraničních propojení (Polsko, Slovensko. Rakousko,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 14. 11. 2019

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 11. 11. 2019 do 17. 11. 2019:

Školní poradenství v praxi č. 6/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy č. 6/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Řízení školy č. 11/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro školní družiny č. 6/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro školní jídelny č. 6/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Národní pojištění č. 11/2019
vydává: Česká správa sociálního zabezpečení

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 11. 11. 2019 do 17. 11. 2019:

Částka 124/2019, rozeslaná dne 12. 11. 2019

291.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. října 2019 o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví

292.*  

SDĚLENÍ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 5. listopadu 2019 o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Částka 125/2019, rozeslaná dne 14. 11. 2019

293.*  

VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2019 o Programu statistických zjišťování na rok 2020

Částka 126/2019, rozeslaná dne 14. 11. 2019

294.   

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 7. listopadu 2019 o vydání výměru MF č. 05/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019

295.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 6. listopadu 2019 o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

296.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 6. listopadu 2019 o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

297.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 6. listopadu 2019 o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

298.   

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 21. října 2019 o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 11. 11. 2019 do 17. 11. 2019:

Částka 35/2019, rozeslaná dne 12. 11. 2019

52.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Velitelstvím Střed Spojených států o přidělování styčných důstojníků

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz