Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  42
 
 
zpravodajství od 11. 10. 2021 do 17. 10. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

 

ÚZ č. 1449 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

Publikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad kapitálovým trhem, podnikání na kapitálovém trhu, investiční společnosti a investiční fondy, komoditní burzy, seznam dalších relevantních předpisů. Zásadní změny nastaly od 1. 10. 2021 u zákona o podnikání na kapitálovém trhu (133 změn a doplnění). Změnily se také některé další zákony a vyhlášky. Všechny změny jsou zvýrazněny tučným písmem.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 11. 10. 2021, cena: 369 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1449 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

téma:
Daň z přidané hodnoty

 

Zákon č. 371/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Tato novela terminologicky upřesňuje vymezení těch zdravotnických prostředků a jejich příslušenství, jejichž dodání, opravy a úpravy podléhají první snížené (15%) sazbě daně z přidané...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Daně z příjmů, evidence tržeb

 

INFORMACE čj. MF-3325/2021/2503-5,

seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie
Ministerstvo financí vyhlásilo seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie, a to pro účely zdanění příjmů z činností...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 15. 10. 2021

téma:
Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

 

Zákon č. 371/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
V souvislosti se zavedením institutu zástavního práva v zákoně o veřejném zdravotním pojištění se do katastrálního zákona doplňuje možnost zapsat k nemovitosti  poznámku o vydání...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Poplatky, správní, soudní, místní, ...

 

Zákon č. 371/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
V sazebníku správních poplatků se mění vymezení poplatků za přijetí žádostí spojených se stanovením maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady léčivých přípravků a potravin pro...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Sociální zabezpečení

 

Zákon č. 371/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zřizují se centra duševního zdraví pro pacienty s duševní poruchou nebo poruchou chování, v nichž jsou poskytovány služby prostřednictvím zdravotnických pracovníků a pracovníků vykonávajících...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Správní řád, soudní řád správní, přestupky

 

Správní právo trestní, 2. vydání

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost
Ve druhém vydání autoři reagovali na změny v právní úpravě (např. navrácení institutu domluvy v rámci příkazního řízení na místě, doplnění nových skutkových podstat přestupků v souvislosti s COVID-19) a novou literaturu.
První dvě kapitoly učebnice popisují obecné ...     ... více

autor: Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 13. 10. 2021, cena: 450 Kč   NOVINKA

Správní právo trestní, 2. vydání

téma:
Zdravotní pojištění

 

Zákon č. 371/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Mezi hlavní změny patří: úprava v oblasti rozhodování o nároku pojištěnce tak, aby bylo shodně postupováno u všech zdravotních pojišťoven, přizpůsobení úhradové kategorizace...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022, vybraná ustanovení 1. 1. 2023

téma:
Zdravotní služby

 

Zákon č. 371/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
A) K zákonu č. 372/2011 Sb. Zřizují se: centra duševního zdraví pro pacienty s duševní poruchou nebo poruchou chování, v nichž jsou poskytovány služby prostřednictvím zdravotnických...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 11. 10. 2021 do 17. 10. 2021:

Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi č. 3/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 9/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo a rodina č. 10/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní právo č. 9/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Trestní právo č. 3/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro MŠ + časopis Řízení školy č. 5/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro ZUŠ + časopis Řízení školy č. 4/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Řízení školy č. 10/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 9/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Bankovnictví č. 9/2021
vydává: 4H production s. r. o.

Bankovnictví č. 10/2021
vydává: 4H production s. r. o.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 11. 10. 2021 do 17. 10. 2021:

Částka 164/2021, rozeslaná dne 12. 10. 2021

371.   

ZÁKON ze dne 14. září 2021, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka 165/2021, rozeslaná dne 12. 10. 2021

372.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 11. října 2021 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021

373.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 11. října 2021 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 11. 10. 2021 do 17. 10. 2021:

Číslo 32/2021, rozeslán dne 15. 10. 2021

41.   

Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz