Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 11. 1. 2021 do 17. 1. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

 

ÚZ č. 1409 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2021

Od ledna 2021 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k obdobným náhradám a náležitostem některých profesí jako jsou příslušníci bezpečnostních sborů, soudci, státní zástupci a představitelé státní moci. Druhá část publikace obsahuje právní předpisy k odměňování v podnikatelské sféře vč. novelizovaného nařízení vlády o minimální mzdě.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 11. 1. 2021, cena: 79 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1409 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2021

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2021

Publikace obsahuje komentář k sedmé části zákoníku práce, ve které jsou upraveny povinnosti zaměstnavatele k náhradám výdajů v souvislosti s výkonem práce.
Cestovní náhrady prakticky od A do Z
Aktuální znění publikace platné pro rok 2021 upozorňuje také na novelu zákoníku práce, kterou přinesl zákon č. 285/2020 Sb. Mimo upřesnění sazeb stravného v případě zajištění bezplatného stravování ...     ... více

autor: Jaroslava Pfeilerová, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 12. 1. 2021, cena: 339 Kč   NOVINKA

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2021
TÉMA

Daň silniční, daň z nemovitých věcí a jejich nabytí

 

Daňové zákony 2021

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další platné daňové předpisy (nařízení vlády, vyhlášky, sdělení a pokyny MF) najdete v jednotlivých číslech edice ÚZ.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2021, cena: 139 Kč   NOVINKA

Daňové zákony 2021
TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

Daňové zákony 2021

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další platné daňové předpisy (nařízení vlády, vyhlášky, sdělení a pokyny MF) najdete v jednotlivých číslech edice ÚZ.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2021, cena: 139 Kč   NOVINKA

Daňové zákony 2021
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Daňové zákony 2021

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další platné daňové předpisy (nařízení vlády, vyhlášky, sdělení a pokyny MF) najdete v jednotlivých číslech edice ÚZ.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2021, cena: 139 Kč   NOVINKA

Daňové zákony 2021

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020.
Zapracovány všechny aktuální změny
Reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe, které se v procesu zúčtování vyskytují. Základní osnova vychází z ustanovení zákona o daních z příjmů a ...     ... více

autor: Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 12. 1. 2021, cena: 339 Kč   NOVINKA

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020
TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

 

Daňové zákony 2021

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další platné daňové předpisy (nařízení vlády, vyhlášky, sdělení a pokyny MF) najdete v jednotlivých číslech edice ÚZ.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2021, cena: 139 Kč   NOVINKA

Daňové zákony 2021

ROZHODNUTÍ čj. 868/2021/3901-2,

o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události
Ministryně financí rozhodla o prominutí daně z příjmů fyzických osob těm poplatníkům, kterým byla v rámci krizových opatření vlády po dobu platnosti všech nouzových stavů...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 12. 1. 2021

TÉMA

Insolvence

 

ÚZ č. 1411 - Insolvence

Publikace obsahuje kompletní soubor insolvenčních předpisů: insolvenční zákon po několika menších novelách (vč. budoucích změn od května a července 2021), dále aktuální znění zákona o insolvenčních správcích a 9 příslušných nařízení vlády a vyhlášek vč. podstatně novelizované vyhlášky o náležitostech podání a formulářích v insolvenčním řízení. Najdete zde také novelizovaný zákon “lex covid justice”, který zavedl institut mimořádného moratoria a na přechodnou dobu odlišně upravil některé záležitosti v oblasti insolvenčního práva.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 11. 1. 2021, cena: 119 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1411 - Insolvence
TÉMA

Spotřební daně, líh, energetické daně

 

Daňové zákony 2021

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další platné daňové předpisy (nařízení vlády, vyhlášky, sdělení a pokyny MF) najdete v jednotlivých číslech edice ÚZ.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2021, cena: 139 Kč   NOVINKA

Daňové zákony 2021
TÉMA

Životní prostředí

 

Vyhláška č. 8/2021 Sb.,

o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
Tato vyhláška na základě zmocnění uvedeného v novém zákoně o odpadech (anotace – zde ) stanoví: Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů, obsah školení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 1. 2021

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 11. 1. 2021 do 17. 1. 2021:

Řízení školy č. 1/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy č. 1/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Školní poradenství v praxi č. 1/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro školní družiny č. 1/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Trestní právo č. 4/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Bezpečnost a hygiena práce č. 12/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudce č. 11-12/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 12/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 11. 1. 2021 do 17. 1. 2021:

Částka 7/2021, rozeslaná dne 11. 1. 2021

12.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. ledna 2021 č. 33 o přijetí krizového opatření

Částka 3/2021, rozeslaná dne 12. 1. 2021

6.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 10. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 33/16 ve věci návrhu na zrušení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 4/2021, rozeslaná dne 12. 1. 2021

7.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 24. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/19 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 věty třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., § 47 odst. 1 věty třetí zákona č. 129/ /2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., a § 53 odst. 1 věty třetí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 263/2019 Sb.

Částka 5/2021, rozeslaná dne 12. 1. 2021

8.   

VYHLÁŠKA ze dne 5. ledna 2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

Částka 8/2021, rozeslaná dne 15. 1. 2021

13.   

ZÁKON ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

14.   

ZÁKON ze dne 17. prosince 2020 o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky

15.   

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 11. ledna 2021 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 11. 1. 2021 do 17. 1. 2021:

Částka 1/2021, rozeslaná dne 15. 1. 2021

1.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 11. 1. 2021 do 17. 1. 2021:

Číslo 5/2021, rozeslán dne 12. 1. 2021

8.   

ROZHODNUTÍ o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz