Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  24
 
 
zpravodajství od 10. 6. 2024 do 16. 6. 2024

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

týdenní novinky v rámci tématu:
Občanský zákoník

Nález Ústavního soudu č. 144/2024 Sb.,

sp. zn. Pl. ÚS 52/23 ve věci návrhu na zrušení § 29 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 21 a 23 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 202/2017 Sb., a vyslovení neústavnosti § 62 odst. 1 a § 72 odst. 3 a 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2023
Nálezem Ústavního soudu se v občanském zákoníku s účinností od 1. 7. 2025 zrušuje věta “Změna pohlaví člověka nastává chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2025

týdenní novinky v rámci tématu:
Ochrana zdraví

Vyhláška č. 129/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházeni vzniku a šířeni infekčních onemocněni a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb, ve znění pozdějších předpisů
Upřesňuje se, že lékař provádí klinické a sérologické vyšetření na syfilis u všech osob, které dovršily patnáctý rok věku a jsou přijímány na dermatovenerologické oddělení z důvodu diagnózy...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Svěřenský fond - návod k použití, 2. aktualizované a rozšířené vydání

Toto druhé aktualizované a rozšířené vydání se stejně jako publikace z roku 2022 věnuje stále populárnější a rozšířenější správě majetku prostřednictvím svěřenských fondů. Je rozdělena do tří základních částí, které obsahují základní informace pro VŠECHNY (aneb stručný úvod), dále informace pro ZAKLADATELE (aneb jak na to?) a nakonec část pro SPRÁVCE (aneb zákonné povinnosti a jak na ně?). Proti ...     ... více

autor: kolektiv autorů, podle stavu k 12. 6. 2024, cena: 285 Kč   NOVINKA

Svěřenský fond - návod k použití, 2. aktualizované a rozšířené vydání

týdenní novinky v rámci tématu:
Správní řád, soudní řád správní, přestupky

Vyhláška č. 145/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízeni, ve znění vyhlášky č. 112/2017 Sb.
Novelou se zvyšuje paušální částka nákladů řízení, které hradí účastník řízení, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti (např. v řízení o přestupku nebo...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

Vyhláška č. 146/2024 Sb.,

o požadavcích na výstavbu
Nová vyhláška podrobně rozvádí jednotlivá ustanovení stavebního zákona. Člení se na 7 částí: část první uvádí rozsah svého zmocnění, stanovuje členění a vnímání svých jednotlivých...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

Vyhláška č. 149/2024 Sb.,

o provedení některých ustanovení stavebního zákona
Ve vazbě na stavební zákon rozpracovává vyhláška tyto tři oblasti: stavební řád – vyhláška stanoví formuláře žádostí (včetně součástí žádostí) o úkony stavebních úřadů; dále...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Nález Ústavního soudu č. 144/2024 Sb.,

sp. zn. Pl. ÚS 52/23 ve věci návrhu na zrušení § 29 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 21 a 23 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 202/2017 Sb., a vyslovení neústavnosti § 62 odst. 1 a § 72 odst. 3 a 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2023
Rozhodnutím Ústavního soudu je od 1. 7. 2025 v textu zákona o specifických zdravotních službách zrušena věta: “Změnou pohlaví transsexuálních pacientů se pro účely tohoto zákona rozumí...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2025

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 10. 6. 2024 do 16. 6. 2024:

Řízení školy č. 6/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Mzdová účetní č. 6/2024
vydává: Anag, spol. s r. o.

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Přehled právních aktů vyhlášených od 10. 6. 2024 do 16. 6. 2024:

142/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednáni Smlouvy o vzájemné právní pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou

11. 6. 2024

143/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů

11. 6. 2024

144/2024 Sb.   

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 24. dubna 2024 sp. zn. Pl. ÚS 52/23 ve věci návrhu na zrušení § 29 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 21 a 23 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 202/2017 Sb., a vyslovení neústavnosti § 62 odst. 1 a § 72 odst. 3 a 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2023

11. 6. 2024

145/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 28. května 2024, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízeni, ve znění vyhlášky č. 112/2017 Sb.

11. 6. 2024

146/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 31. května 2024 o požadavcích na výstavbu

12. 6. 2024

147/2024 Sb.*  

ROZHODNUTÍ prezidenta republiky ze dne 27. května 2024 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů

12. 6. 2024

148/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 10. června 2024 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 7. a 8. června 2024

12. 6. 2024

129/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. května 2024, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházeni vzniku a šířeni infekčních onemocněni a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb, ve znění pozdějších předpisů

13. 6. 2024

149/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 30. května 2024 o provedení některých ustanovení stavebního zákona

13. 6. 2024

150/2024 Sb.*  

VYHLÁŠKA ze dne 5. června 2024, kterou se mění vyhláška č. 189/2015 Sb., o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích

13. 6. 2024

151/2024 Sb.*  

VYHLÁŠKA ze dne 5. června 2024 o stanovení přírodních léčebných lázní Frymburk

13. 6. 2024

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz