Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  24
 
 
zpravodajství od 10. 6. 2019 do 16. 6. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

Účetní a daňový průvodce MáDáti se právě rozšířil o výkladová hesla k DPH

Orientaci v nových textech usnadňují dva podrobné rejstříky. Každé heslo vysvětluje příslušnou problematiku, obsahuje příklady, upozorňuje na nejčastější chyby, odkazuje na právní úpravu, je provázané s dalšími hesly a nabízí další důležité informace.
Všechna hesla již reagují na změny, které do zákona o DPH vnesl dubnový daňový balíček.

Účetní průvodce MáDáti

Každý uživatel MáDáti bude mít nyní 24 hodin denně k dispozici nejen odborné účetní komentáře (s přesahem do daní z příjmů a některých dalších oblastí), ale také informace k praktické aplikaci zákona o DPH – tím se významně zvyšuje užitečnost MáDáti pro každodenní praxi a roste informační kvalita celého systému.

O MáDáti se můžete opřít kdykoli potřebujete něco nové vyřešit anebo si jen potvrdit, že vaše řešení je správné.

Rozšíření textů bude logicky doprovázeno zvýšením ceny předplatného a to na 3300 Kč. Využijte časově omezené akce a ušetřete na předplatném 490 Kč každý rok!

Objednejte si předplatné do 23. 6. 2019 a získejte rozšířené MáDáti + DPH za nezměněnou cenu!

TÉMA

Archivnictví a spisová služba, skartační řízení

 

ÚZ č. 1323 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

Publikace obsahuje zákon o archivnictví a spisové službě, který byl novelizován v souvislosti s novým zákonem o zpracování osobních údajů. V publikaci dále najdete jedno nařízení vlády a dvě vyhlášky, které podrobněji rozvádějí některá ustanovení zákona, a které byly rovněž změněny. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 10. 6. 2019, cena: 59 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1323 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení
TÉMA

Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

 

Živnostenský zákon - Komentář

Komentář nabízí pohled na aplikaci živnostenského zákona v praxi živnostenského úřadu. Cílem této publikace je čtenářům co nejvíce přiblížit danou problematiku pokud možno přijatelným a srozumitelným jazykem. Kniha se dále pokouší stručně zmapovat historický vývoj živnostenské správy na našem území od roku 1859 až do současných dnů. Pro čtenáře bude jistě zajímavým zjištěním, jaký dopad tento ...     ... více

autor: Tatiana Kunštátová, Kristýna Solomonová, František Dickelt, Lukáš Balada, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 13. 6. 2019, cena: 1 089 Kč   NOVINKA

Živnostenský zákon - Komentář

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 143/2019 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
Novela uvádí do souladu obsahové náplně jednotlivých živností s živnostenským zákonem a dalšími předpisy upravujícími činnosti, ve kterých lze živnostensky podnikat. U živností...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2019

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 10. 6. 2019 do 16. 6. 2019:

Soudce č. 5/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Řízení školy č. 6/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro ZUŠ + časopis Řízení školy č. 3/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro MŠ + časopis Řízení školy č. 3/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Právo a rodina č. 6/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 7-8/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 6/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Národní pojištění č. 6/2019
vydává: Česká správa sociálního zabezpečení

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 10. 6. 2019 do 16. 6. 2019:

Částka 61/2019, rozeslaná dne 13. 6. 2019

143.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

144.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 7. června 2019 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva městyse

145.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 11. června 2019 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 10. 6. 2019 do 16. 6. 2019:

Částka 16/2019, rozeslaná dne 13. 6. 2019

22.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Částka 17/2019, rozeslaná dne 13. 6. 2019

23.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení přijetí změn „Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

Částka 18/2019, rozeslaná dne 13. 6. 2019

24.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Makedonské republiky k provádění Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

25.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o úpravách Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

26.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010 pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech

27.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010 pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně zpráv podle jednotlivých zemí

Částka 19/2019, rozeslaná dne 13. 6. 2019

28.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice

29.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska o spolupráci v oblasti školství a vědy

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz