Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  20
 
 
zpravodajství od 10. 5. 2021 do 16. 5. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

Pokyn GFŘ D-29 čj. 111096/16/7100-20116-050484,

k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
Ministerstvo financí uveřejnilo úplné znění pokynu Generálního finančního ředitelství D-29, do kterého jsou již zapracovány změny provedené dodatkem č. 7...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 10. 5. 2021

DODATEK č. 7 GFŘ čj. 27813/21/7100-20118-012287,

k pokynu GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
Pro účely promíjení sankcí podle daňového řádu se upřesňují podrobnosti uplatnění ospravedlnitelných důvodů nepodání kontrolního hlášení nebo jeho nepodání včas. Úplné znění pokynu GFŘ D-29...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 10. 5. 2021

TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Zákon č. 192/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 99/1963 Sb. Novela o.s.ř. souvisí s novelou občanského zákoníku, jejímž smyslem je vyšší ochrana dětí před vznikem “dětských” dluhů a posílení role rodičů. Hlavní...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021

TÉMA

Občanský zákoník

 

Zákon č. 192/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
Smyslem novely občanského zákoníku (a občanského soudního řádu) je řešení vzniku, trvání a zániku dětských dluhů tak, aby děti nevstupovaly do života s dluhy. Posiluje se  ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021

TÉMA

Pravidla silničního provozu, autoškoly

 

Zákon č. 191/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Touto novelou se mění zejména podmínky provádění zkoušek odborné způsobilosti řidičů motocyklů, a to snížením technické a organizační náročností provádění zkoušek (zejména...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021

TÉMA

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

 

Zákon č. 189/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
V reakci na nález Ústavního soudu (viz níže) byla přijata novela volebního zákona, kterou byla nově formulována ustanovení upravující: určení počtu poslanců volených ve volebních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021

TÉMA

Zpracování osobních údajů, GDPR

 

Osobní údaje v kontextu GDPR

Publikace se podrobně zabývá ochranou osobních údajů v souvislosti s právem na soukromí.
Autorka nejprve analyzuje aktuální právní úpravu v kontextu GDPR. V další části knihy se zaměřuje na praktické uplatnění ochrany osobních údajů ve školství, zdravotnictví a obecní samosprávě. Poukazuje na praktické problémy a jejich možná řešení v souladu s GDPR.
Publikace je určena pro studenty ...     ... více

autor: Petra Melotíková, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 11. 5. 2021, cena: 308 Kč   NOVINKA

Osobní údaje v kontextu GDPR

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 10. 5. 2021 do 16. 5. 2021:

Částka 80/2021, rozeslaná dne 12. 5. 2021

189.   

ZÁKON ze dne 29. dubna 2021, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

190.*  

ZÁKON ze dne 28. dubna 2021, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury

191.   

ZÁKON ze dne 28. dubna 2021, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

192.   

ZÁKON ze dne 28. dubna 2021, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů

Částka 81/2021, rozeslaná dne 12. 5. 2021

193.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 30. března 2021 sp. zn. Pl. ÚS 9/20 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 1 věty třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.

194.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 6. května 2021 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 10. 5. 2021 do 16. 5. 2021:

Číslo 21/2021, rozeslán dne 10. 5. 2021

28.   

DODATEK č. 7 GFŘ č.j.: 27813/21/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29-k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

29.   

Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení,

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz