Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  15
 
 
zpravodajství od 10. 4. 2023 do 16. 4. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Archivnictví a spisová služba, skartační řízení

Vyhláška č. 96/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
Novelou se zejména mění, zpřesňuje nebo nově zavádí: principy upravující oblast povinně vedených údajů o dokumentech doručených i vzniklých z vlastní činnosti původce, právní úprava...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

ÚZ č. 1539 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Publikace obsahuje rozsáhlý soubor předpisů, jejichž cílem je ochrana spotřebitelů, a to různými prostředky pro různé výrobky a služby. Od dubna 2023 mezi tyto předpisy nově přibyl zákon o dozoru nad trhem s výrobky. Novelizovány dále byly: zákon o posuzování shody výrobků při jejich dodávání na trh, zákon o některých službách informační společnosti a zákon o technických požadavcích na výrobky. V publikaci dále najdete zákon o ochraně spotřebitele po rozsáhlé novele od roku 2023, zákon o České obchodní inspekci, zákon o potravinách a tabákových výrobcích, zákon o obecné bezpečnosti výrobků, zákon o spotřebitelském úvěru a všechna příslušná nařízení vlády a vyhlášky. Celkem 21 právních předpisů v aktuálním znění. Všechny změny jsou v textech zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 10. 4. 2023, cena: 189 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1539 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Vyhláška č. 99/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Provedenými změnami se realizuje transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1936 ze dne 23. října 2019, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 4. 2023

téma:
Zdravotnická povolání

Nařízení vlády č. 97/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění nařízení vlády č. 164/2018 Sb.
Cílem provedených změn je zavedení oboru specializačního vzdělávání všeobecných sester a dětských sester úzce zaměřeného na ošetřovatelskou péči v onkologii a hematoonkologii, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 10. 4. 2023 do 16. 4. 2023:

Jurisprudence č. 1/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 3/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní právo č. 3/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo a rodina č. 4/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Mzdová účetní č. 4/2023
vydává: Anag, spol. s r. o.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 10. 4. 2023 do 16. 4. 2023:

Částka 52/2023, rozeslaná dne 13. 4. 2023

96.   

VYHLÁŠKA ze dne 31. března 2023, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

Částka 53/2023, rozeslaná dne 13. 4. 2023

97.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. března 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění nařízení vlády č. 164/2018 Sb.

98.*  

VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2023, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 54/2023, rozeslaná dne 14. 4. 2023

99.   

VYHLÁŠKA ze dne 6. dubna 2023, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Částka 55/2023, rozeslaná dne 14. 4. 2023

100.*  

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 30. března 2023, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023–2034, 4,90 %

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 10. 4. 2023 do 16. 4. 2023:

Částka 10/2023, rozeslaná dne 11. 4. 2023

15.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B – ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

Částka 11/2023, rozeslaná dne 11. 4. 2023

16.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou o letecké dopravě

17.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 1 k Hostitelské dohodě týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS)

Částka 12/2023, rozeslaná dne 14. 4. 2023

18.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Smlouva o energetické chartě a které nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 372/1999 Sb.

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz