Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  46
 
 
zpravodajství od 9. 11. 2020 do 15. 11. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-107,

ke Smlouvě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Spojené království Velké Británie a Severního Irska i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 11. 11. 2020

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-108,

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Finskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Finsko i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 13. 11. 2020

Zákon č. 461/2020 Sb.,

o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Kompenzační bonus Stanoví se podmínky vyměření, vyplacení a správy daňového bonusu na kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s omezením nebo zákazem podnikatelské...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 14. 11. 2020

TÉMA

Insolvence

 

Zákon č. 460/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 191/2020 Sb. V důsledku vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s koronavirovou epidemií došlo k zásadnímu omezení některých podnikatelských činností; ke...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 13. 11. 2020

TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Zákon č. 460/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
V důsledku vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s koronavirovou epidemií došlo k zásadnímu omezení některých podnikatelských činností; ke zmírnění negativních dopadů bylo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 13. 11. 2020

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

ÚZ č. 1395 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Publikace obsahuje soubor úplných znění 48 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele), dále zaměstnanost, odbory, kolektivní vyjednávání, platební neschopnost zaměstnavatele a inspekce práce. Od minulého vydání byl především několikrát změněn zákon o zaměstnanosti, zákon o inspekci práce a některé další předpisy. Všechny novelizované pasáže jsou zvýrazněny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 11. 11. 2020, cena: 145 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1395 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 9. 11. 2020 do 15. 11. 2020:

Speciál pro školní družiny č. 6/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro střední školy č. 6/2020 + časopis Řízení školy č
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Řízení školy č. 11/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Školní poradenství v praxi č. 6/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro školní jídelny č. 6/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud ČR č. 7/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud ČR č. 6/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Národní pojištění č. 11/2020
vydává: Česká správa sociálního zabezpečení

Judikatura Evropského soudního dvora č. 3/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní právo č. 10/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo a rodina Č. 10/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 9. 11. 2020 do 15. 11. 2020:

Částka 189/2020, rozeslaná dne 13. 11. 2020

460.   

ZÁKON ze dne 10. listopadu 2020, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

461.   

ZÁKON ze dne 10. listopadu 2020 o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 9. 11. 2020 do 15. 11. 2020:

Číslo 27/2020, rozeslán dne 11. 11. 2020

36.   

Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

Číslo 28/2020, rozeslán dne 13. 11. 2020

37.   

Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Finskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz