Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  42
 
 
zpravodajství od 10. 10. 2022 do 16. 10. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Nařízení vlády č. 303/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
V souvislosti s nedostatkem energií na vytápění se pro období do 30. 6. 2024 snižují minimální teploty pracovišť ve vnitřních prostorách pro třídu práce I (práce vsedě s minimální...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 12. 10. 2022, vybraná ustanovení 1. 7. 2024

téma:
Celní předpisy

Vyhláška č. 311/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
Ze seznamu územních pracovišť Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj se vypouští Územní pracoviště v Nošovicích.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Cizinci, Azyl

Nařízení vlády č. 309/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 200/2022 Sb., o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
Novela umožňuje podání žádosti o oprávnění k pobytu na území České republiky na zastupitelských úřadech těm občanům Běloruské republiky, kteří hodlají studovat na českých vysokých školách na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 10. 2022

Nařízení vlády č. 308/2022 Sb.,

o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
Tato novela umožňuje podat žádost o oprávnění k pobytu za účelem studia na zastupitelských úřadech těm občanům Ukrajiny, kterým byla udělena dočasná ochrana v jiném členském státě Evropské unie...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 10. 2022

téma:
Daně z příjmů, evidence tržeb

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-142,

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Jihoafrická republika i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 14. 10. 2022

INFORMACE čj. MF-3325/2021/2503-7,

seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie
Ministerstvo financí vyhlásilo seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie, a to pro účely zdanění příjmů z činností...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 14. 10. 2022

téma:
Ochrana zdraví

Vyhláška č. 306/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
S ohledem na současnou situaci, kdy v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině dochází k omezování/přerušování dodávek zemního plynu, se mírně snižují požadavky na minimální teploty...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 11. 10. 2022

Vyhláška č. 304/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
S ohledem na současnou situaci, kdy v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině dochází k omezování/přerušování dodávek zemního plynu, se mírně snižují požadavky na minimální teploty ve...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 12. 10. 2022

Vyhláška č. 305/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů
S ohledem na současnou situaci, kdy v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině dochází k omezování/přerušování dodávek zemního plynu, se upravují požadavky na minimální teploty ve vybraných...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 12. 10. 2022

téma:
Sociální zabezpečení

ÚZ č. 1506 - Sociální zabezpečení

Publikace obsahuje 22 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, náhradní výživné a Ukrajina. Do publikace jsou zapracovány změny zákona o státní sociální podpoře a zákona o pomoci v hmotné nouzi, a dále změny některých prováděcích předpisů. Nový je zákon o jednorázovém příspěvku na dítě a dále soubor předpisů, které jsou reakcí na zvýšení životních nákladů a nákladů na bydlení. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 10. 10. 2022, cena: 159 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1506 - Sociální zabezpečení

téma:
Ukrajina

Nařízení vlády č. 309/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 200/2022 Sb., o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
Novela umožňuje podání žádosti o oprávnění k pobytu na území České republiky na zastupitelských úřadech těm občanům Běloruské republiky, kteří hodlají studovat na českých vysokých školách na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 10. 2022

Nařízení vlády č. 308/2022 Sb.,

o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
Tato novela umožňuje podat žádost o oprávnění k pobytu za účelem studia na zastupitelských úřadech těm občanům Ukrajiny, kterým byla udělena dočasná ochrana v jiném členském státě Evropské unie...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 10. 2022

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 10. 10. 2022 do 16. 10. 2022:

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 10/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Mzdová účetní č. 10/2022
vydává: Anag, spol. s r. o.

Jurisprudence č. 4/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro ZUŠ + časopis Řízení školy č. 4/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro MŠ + časopis Řízení školy č. 5/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Řízení školy č. 10/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Trestní právo č. 3/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 10. 10. 2022 do 16. 10. 2022:

Částka 140/2022, rozeslaná dne 11. 10. 2022

303.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. září 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

304.   

VYHLÁŠKA ze dne 29. září 2022, kterou se mění vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

305.   

VYHLÁŠKA ze dne 29. září 2022, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů

306.   

VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2022, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

307.*  

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 4. října 2022 o vydání cenových rozhodnutí

Částka 141/2022, rozeslaná dne 14. 10. 2022

308.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2022 o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech

309.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 200/2022 Sb., o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech

310.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. září 2022 o stanovení vzoru služebního průkazu příslušníka Vojenského zpravodajství

311.   

VYHLÁŠKA ze dne 6. října 2022, kterou se mění vyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 10. 10. 2022 do 16. 10. 2022:

Číslo 13/2022, rozeslán dne 14. 10. 2022

17.   

Sdělení  ke Smlouvě mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

18.   

Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz