Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  37
 
 
zpravodajství od 9. 9. 2019 do 15. 9. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Cizinci, Azyl

 

VYHLÁŠKA č. 233/2019 Sb.,

o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu
Vyhláška je reakcí na novelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky provedenou zákonem č. 176/2019 Sb. Vyhláška ve své příloze stanovuje územní obvody...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 9. 2019

TÉMA

Správní řád, soudní řád správní, přestupky

 

ÚZ č. 1336 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, novelizovaný soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku. Ve druhé kapitole najdete aktuální text zákona o některých přestupcích, zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dále text vyhlášky upravující zkoušky úředních osob. Poslední změny předpisů jsou v textu zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 9. 9. 2019, cena: 77 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1336 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky
TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 234/2019 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Pro účely poskytování dotací na založení lesního porostu se mění vymezení: jednotlivých druhů lesních dřevin, příslušných cílových hospodářských souborů, minimálního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 9. 2019

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 9. 9. 2019 do 15. 9. 2019:

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy č. 5/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro školní družiny č. 5/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro školní jídelny č. 5/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Řízení školy č. 9/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Jurisprudence č. 3/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo a rodina č. 9/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Národní pojištění č. 8-9/2019
vydává: Česká správa sociálního zabezpečení

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 9. 9. 2019 do 15. 9. 2019:

Částka 100/2019, rozeslaná dne 12. 9. 2019

233.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. srpna 2019 o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu

Částka 101/2019, rozeslaná dne 12. 9. 2019

234.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. srpna 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

235.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 9. září 2019 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz