Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  28
 
 
zpravodajství od 10. 7. 2023 do 16. 7. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Vyhláška č. 218/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Novela stanoví doplňující pravidlo pro výpočet maximálního týdenního počtu hodin přímé pedagogické činnosti ve školní družině zřizované krajem, obcí, nebo svazkem obcí, a to pokud jde...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2023

téma:
Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

Zákon č. 225/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
Dosavadní “volební výbor” se přejmenovává na “výbor pro mediální záležitosti”.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2023

téma:
Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Zákon č. 226/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 143/2001 Sb. Zpřesňují se ustanovení upravující působnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a řízení u Úřadu. Zavádí se oprávnění Úřadu, aby při výkonu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 29. 7. 2023

Vyhláška č. 227/2023 Sb.,

o podrobnostech žádosti o shovívavost a žádosti o mezinárodní spolupráci
V návaznosti na novelu zákona o ochraně hospodářské soutěže provedenou zákonem č. 226/2023 Sb. se touto vyhláškou stanoví náležitosti: žádosti o shovívavost, žádosti o zachování pořadí a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 29. 7. 2023

téma:
Životní prostředí

Nařízení vlády č. 221/2023 Sb.,

o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2022
Výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 7. 2023

Zákon č. 224/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Mezi hlavní změny patří implementace právních předpisů Evropské unie v oblasti životního prostředí, a to zejména pokud jde o sladění, resp. zavedení nového způsobu sběru a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 29. 7. 2023

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 10. 7. 2023 do 16. 7. 2023:

Částka 104/2023, rozeslaná dne 11. 7. 2023

218.   

VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2023, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

219.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 27. června 2023 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

220.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 27. června 2023 o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce

xxx.   

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 96/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů

Částka 105/2023, rozeslaná dne 14. 7. 2023

221.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. června 2023 o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2022

222.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 20. června 2023 sp. zn. Pl. ÚS 38/22 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 2 bodu prvního obecně závazné vyhlášky města Příbram č. 1/2022 o nočním klidu

223.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. června 2023 o vydání Cenového předpisu č. 2/2023/CAU, kterým se mění Cenový předpis č. 1/2023/CAU, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

Částka 106/2023, rozeslaná dne 14. 7. 2023

224.   

ZÁKON ze dne 21. června 2023, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

225.   

ZÁKON ze dne 21. června 2023, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

226.   

ZÁKON ze dne 21. června 2023, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů

227.   

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2023 o podrobnostech žádosti o shovívavost a žádosti o mezinárodní spolupráci

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 10. 7. 2023 do 16. 7. 2023:

Částka 17/2023, rozeslaná dne 12. 7. 2023

24.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí kterým se vyhlašuje konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách ADN)

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz