Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  20
 
 
zpravodajství od 9. 5. 2022 do 15. 5. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

Vyhláška č. 115/2022 Sb.,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o panevropském osobním penzijním produktu a kterou se mění související vyhlášky o odborné způsobilosti
A) K vyhlášce č. 115/2022 Sb. Tato vyhláška stanoví zejména podrobnosti náležitostí žádostí souvisejících s panevropským osobním penzijním produktem, informační...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 11. 5. 2022

téma:
Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

Vyhláška č. 116/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.
Zvyšuje se výše průměrné ceny benzínu automobilového 95 oktanů z 37,10 Kč na 44,50 Kč za 1 litr, motorové nafty z 36,10 Kč na 47,10 Kč za 1 litr,  a to pro...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 14. 5. 2022

téma:
Energetika

ÚZ č. 1485 - Energetický zákon, Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Publikace obsahuje aktuální texty nosných zákonů z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií, zákon o podporovaných zdrojích energie, které se od roku 2022 podstatně změnily. Dále byl do publikace zařazen nový zákon o opatřeních k přechodu k nízkouhlíkové energetice. Ke všem zákonům jsou v publikaci zařazeny nejpoužívanější vyhlášky – ostatní vyhlášky a nařízení vlády jsou dostupné zdarma na www.ene.sagit.cz. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 9. 5. 2022, cena: 297 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1485 - Energetický zákon, Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

téma:
Penzijní spoření a připojištění

Vyhláška č. 115/2022 Sb.,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o panevropském osobním penzijním produktu a kterou se mění související vyhlášky o odborné způsobilosti
A) K vyhlášce č. 115/2022 Sb. Tato vyhláška stanoví zejména podrobnosti náležitostí žádostí souvisejících s panevropským osobním penzijním produktem, informační...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 11. 5. 2022

téma:
Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Vyhláška č. 115/2022 Sb.,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o panevropském osobním penzijním produktu a kterou se mění související vyhlášky o odborné způsobilosti
A) K vyhlášce č. 115/2022 Sb. Tato vyhláška stanoví zejména podrobnosti náležitostí žádostí souvisejících s panevropským osobním penzijním produktem, informační...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 11. 5. 2022

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 9. 5. 2022 do 15. 5. 2022:

Judikatura Evropského soudního dvora č. 1/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo a rodina č. 5/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 5/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní právo č. 4/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Jurisprudence č. 2/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Školní poradenství v praxi č. 3/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Rodinné listy č. 3/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro školní družiny č. 3/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro školní jídelny 3/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Řízení školy č. 5/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy č. 3/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 9. 5. 2022 do 15. 5. 2022:

Částka 57/2022, rozeslaná dne 10. 5. 2022

114.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 22. března 2022 sp. zn. Pl. ÚS 39/18 ve věci návrhu na zrušení části § 1 odst. 1, § 2f a 4a včetně poznámky pod čarou č. 15 a přílohy zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka 58/2022, rozeslaná dne 10. 5. 2022

115.   

VYHLÁŠKA ze dne 5. května 2022, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o panevropském osobním penzijním produktu a kterou se mění související vyhlášky o odborné způsobilosti

Částka 59/2022, rozeslaná dne 13. 5. 2022

116.   

VYHLÁŠKA ze dne 10. května 2022, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 9. 5. 2022 do 15. 5. 2022:

Částka 7/2022, rozeslaná dne 13. 5. 2022

15.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Smlouvě mezi státy, které jsou stranami Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury a Evropskou kosmickou agenturou o ochraně a výměně utajovaných informací

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz